Navigacija
Viber

Informacija sa sjednice Proširenog kolegijuma

Sjednice Prošireni kolegijum

Na sjednici Porširenog kolegijuma Univerziteta u Banjoj Luci, 30. oktobra 2018. godine, razmatrana je i podržana  Informacija o zaključivanju ugovora o djelu i ugovora o dopunskom radu sa nastavnicima i saradnicima na Univerzitetu.

Takođe, razmatrana je i analiza upisa studenata u prvu godinu I i II i III ciklusa studija na Univerzitetu u Banjoj Luci u akademskoj 2018/2019. godini.

Članovima Kolegijuma, predstavljena je i informacija Sektora materijalno-finansijskih poslova o obračunatim i isplaćenim platama, naknadama za dopunski rad i honorarno angažovanim nastavnicima i saradnicima po organizacionim jedinicama u periodu 2014.-2018. godine.

Bilo je i riječi o informaciji sa održanog sastanka sa prodekanima za naučno-istraživački rad i međunarodnu saradnju, kao i informacija o analizi internet stranicama, organizacionih jedinica Univerziteta u Banjoj Luci.

Prof. dr Radoslav Gajanin, rektor Univerziteta, pozvao je članove Kolegijuma da uzmu učešće u mafinestacijama koje se organizuju povodom 43 godine uspješnog rada i razvoja Univerziteta u Banjoj Luci.

 

Slike

  • /uploads/attachment/vest/8161/large_unibl_logo_novi__3_.png