Navigacija
Viber

ERAZMUS+ stipnedije za studente Filološkog fakulteta

Stipendije i programiUniverzitet u Banjoj Luci

U okviru ERAZMUS+  programa – kreditna razmjena – raspisan je konkurs za studente IV godine osnovnih, master i doktorskih studija Filološkog fakulteta za odlazak na razmjenu na Univerzitet u Poatjeu u Francuskoj.

TRAJANJE RAZMJENE:

Trajanje razmjennje: 5 mjeseci
Razmjena se mora obaviti u toku zimskog ili ljetnjeg semestra akademske 2019/20. godine.

BROJ  STIPENDIJA: 4

IZNOS STIPENDIJE:

Mjesečna stipendija u iznosu od 850,00 evra (za troškove života);
Putni troškovi od 275,00 evra;
Viza, dozvola za boravak i osiguranje nisu obuhvaćeni ovom stipendijom, te je stipendista dužan da ove troškove snosi sam.

APLIKANTI:

Na konkurs se mogu prijaviti studenti IV godine osnovnih studija, studenti master i doktorskih studija  Filološkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci (oblast 023 – Languages)

PRIJAVA:
Prijava se vrši elektronskim putem na mejl adresu :
anja.bundalo@flf.unibl.org

Rok za prijavu je 07.04.2019. godine.

DOKUMENTACIJA:
1.  Kopiju prve stranice pasoša
2.  Uvjerenje o položenim ispitima, sa svih nivoa studija
3.  Potvrda o redovnom studiranju
4. Kopiju prve stranice indeksa
4. Dokaz o poznavanju francuskog  jezika (B2 nivo ili viši- nije potrebno za studente francuskog)
5. Diplome sa prethodnih ciklusa studija (za studente master i  doktorskih studija)
6.  Motivaciono pismo
7. CV u Europass formatu 
8. Prijedlog Ugovora o učenju koji potpisuju student i akademski koordinator za međunarodnu razmjenu studenata i osoblja Filološkog fakulteta (Prilog: Obrazac Ugovora o učenju)
9. Za studente doktorskih studija : bibliografija i istraživački projekat

LINKOVI:
O Univerzitetu u Poatjeu : http://www.univ-poitiers.fr/
Studijski programi Univerziteta u Poatjeu : http://formations.univ-poitiers.fr/fr/index.html
Informacije za strane studente :
http://www.univ-poitiers.fr/international/venir-etudier-a-poitiers/etudiants-internationaux-457251.kjsp

Informacije o vizama : https://ba.ambafrance.org/Viza-dugog-boravka-za-Francusku

KONTAKT: 
dr Anja Bundalo -  anja.bundalo@flf.unibl.org
 

 

Slike

  • /uploads/attachment/vest/8665/erasmus.png