Navigacija
Viber X logo

Poziv za stipendije pojednicima

Nauka i razvojUniverzitet u Banjoj Luci

U okviru Programa Horizont 2020 do 11. aprila 2019. godine otvoren je Poziv namijenjen Stipendijama za pojedince (Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowships).

Poziv je namijenjen iskusnim istraživačima u cilju sticanja znanja i vještina posredstvom napredne obuke, međunarodne i međusektorske mobilnosti, i rad na istraživanjima i inovacijama u državama članicama EU i pridruženim državama članicama programa Horizon 2020, kao i šire, te da omogući reintegraciju istraživača u Evropi i ponovno pokretanje karijera uspješnih pojedinaca. Poziv je zasnovan na aplikaciji koju zajednički dostavljaju istraživač i korisnička institucija iz akademskog ili drugog sektora.

Pozivom su predviđene sljedeće aktivnosti:
-          Panel za ponovno pokretanje karijere;
-          Panel za reintegraciju;
-          Standardne evropske stipendije;
-          Panel društva i preduzeća;
-          Globalne stipendije.

Predviđeno je dostavljanje samo jednog prijedloga od strane istraživača, a plan razvoja karijere zajednički uspostavljaju mentor i istraživač.

Maksimalna dužina prijedloga je 10 stranica, uz biografiju istraživača i anekse.

Očekivani rezultati za istraživače su: unaprijeđene vještine, znanja i ideje pretvorene u proizvode i usluge, te veći doprinos ekonomiji i društvu; za organizacije: unaprijeđena saradnja, kvalitetniji prenos znanja između sektora, jačanje kapaciteta za istraživanje; za sistem: povećanje međunarodne, interdisciplinarne i međusektorske mobilnosti istraživača u Evropi, jačanje kapaciteta, povećane aktivnosti istraživanja i inovacija, vidljivost rezultata, te veći kvalitet aktivnosti koji doprinosi konkurentnosti Evrope.

Rok za dostavljanje aplikacija je 11. septembar 2019. godine do 17.00 časova.

Detaljne informacije o Pozivu dostupne su na ovom linku.

Aplkanti trebaa da informišu Ministarstvo za evropske integracije i međunarodnu saradnju (fondovieu@meoi.vladars.net) o podnošenju zahtjeva za stipendiju u okviru Programa Horizon 2020.

 


 

Slike

  • /uploads/attachment/vest/8575/H2020.png