Navigacija
Viber

ERAZMUS+ konkurs za studentsku mobilnost na Konzervatorijumu ,,Giuseppe Tartini’’ u Trstu

Stipendije i programiUniverzitet u Banjoj Luci

U okviru ERAZMUS+ programa – kreditna razmjena – raspisan je konkurs za stipendiranu studentsku mobilnost na Konzervatorijumu „Giuseppe Tartini“ u Trstu, Italija (http://www.conservatorio.trieste.it).

Konkurs je otvoren za studente Akademije umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci, studijski program muzičke umjetnosti, na osnovnim, akademskim i master studijama

Mjesta su raspisana za maksimalno 4 studenta 
Trajanje konkursa: 26.8 – 9.9.2019.

Rok za podnošenje prijava: 9.9.2019. do 12:00 časova
Trajanje mobilnosti: (2 semestra, zimski i ljetni)
Početak mobilnosti: novembar 2019.

Završetak mobilnosti: jul 2020.

Dokumentacija za prijavu kandidata:
    motivaciono pismo na engleskom jeziku (1-2 stranice),
    biografija studenta na engleskom jeziku (koristiti model Europass   https://europass.cedefop.europa.eu/en/documents/curriculum-vitae/templates-instructions),
    uvjerenje o završenim osnovnim studijama ili kopija diplome ukoliko je kandidat posjeduje, sa dostavljenim prosjekom ocjena (za studente master studija),
    uvjerenje o položenim ispitima (Transcript of Records) na engleskom jeziku, te prosjek ocjena položenih ispita,
    dokaz o poznavanju jezika – obavezan minimalan nivo znanja engleskog jezika i/ili italijanskog jezika je B1 u skladu sa evropskim referentnim okvirom, 
    snimak u trajanju do 25 minuta (dostaviti na kompakt disku ili putem linka cloud/youtube). Studenti kompozicije dostavljaju partituru u pdf formatu, a za muzičku teoriju i pedagogiju kao i etnomuzikologiju je dovoljno uverenje o položenim ispitima,
    umjetničke reference (kopije diploma s takmičenja i slično),
    pismo preporuke od predmetnog nastavnika na engleskom jeziku,
    popunjen prijavni list (Student application form) – Prilog 1,
    popunjen ugovor o učenju (Nigher education learning Agreement for studies) – Prilog 2.

Prijave se podnose putem informacionog sistema e-student. Za sva dodatna pitanja obratiti se akademskom koordinatoru za međunarodnu razmjenu studenata i osoblja doc. dr um. Dejanu Jankoviću putem adrese elektronske pošte  dejan.jankovic@au.unibl.org.

Nakon završetka konkursa, prijave kandidata koje prođu tehničku provjeru i evaluaciju od strane institucionalnih Erazmus + koordinatora i komisije na matičnom fakultetu/univerzitetu, biće dostavljene Konzervatorijumu „Giuseppe Tartini“ u Trstu, koji odlučuje o konačnoj selekciji kandidata.

Mjesečni iznos stipendije je 850 evra + 180 evra za troškove puta.

 

Slike

  • /uploads/attachment/vest/9217/erasmus.png