Navigacija
Viber

Javni poziv za osoblje Univerziteta u Banjoj Luci – Erazmus razmjena sa Univerzitetom Aristotel u Solunu

Stipendije i programiUniverzitet u Banjoj Luci

U okviru ERAZMUS+ programa – kreditna mobilnost – raspisan je konkurs za osoblje Univerziteta u Banjoj Luci.

Dostupna je jedna stipendija za obuku (staff training), u trajanju od 5 dana (+ 2 dana puta), na Aristotel Univerzitetu u Solunu (Grčka). Obuka (staff training) je otvorena za administrativno osoblje ili za nastavno osoblje koje će tokom razmjene da stiče nova znanja i vještine. Razmjena se mora obaviti između 15. januara i 30. marta 2020. godine.

IZNOS STIPENDIJE:
•    dnevna stipendija u iznosu od 165,00 EUR (za troškove života),
•    putni troškovi do iznosa od 275,00 EUR,
•    viza, dozvola za boravak i osiguranje nisu obuhvaćeni ovom stipendijom, te je stipendista dužan da ove troškove snosi sam.

APLIKANTI:
Na konkurs se mogu prijaviti članovi osoblja Univerziteta u Banjoj Luci.

DOKUMENTI:
Za konkurs je potrebno dostaviti:
1. CV u Europass formatu sa bibliografijom
2. Prijedlog Ugovora o razmjeni sa detaljnim planom razmjene (za detalje se obratiti Koordinatoru za akademsku mobilnost na matičnom fakultetu)
3. Pozivno pismo, koje nije obavezno, ali daje prednost kandidatu nad drugim kandidatima. Za pozivno pismo obratiti se ECTS koordinatoru željenog fakulteta / odsjeka  ili administrativne službe na Aristotel univerzitetu. Lista ECTS koordinatora nalazi se na sajtu: https://eurep.auth.gr/en/coordinators/international 

PRIJAVA:
Svu traženu dokumentaciju potrebno je dostaviti Koordinatoru za međunarodnu saradnju Filozofskog fakulteta Slavici Tutnjević, poštom ili lično, u kancelariju 109. Koordinator će sve prijave dostaviti komisiji, koja će u roku od 5 dana po zatvaranju konkursa donijeti odluku o nominaciji. Za sve dodatne informacije obratiti se na adresu elektronske pošte: slavica.tutnjevic@ff.unibl.org 

Rok za dostavljanje dokumentacije je do 10. 10. 2019. godine do 16:00 sati.

LINKOVI:
•    o Univerzitetu: http://www.auth.gr/en
•    informacije o vizi, smještaju i osiguranju: https://eurep.auth.gr/en
•    o Erazmus kancelariji https://www.auth.gr/en/erasmus

POSTUPAK ODABIRA:
1.    Po završetku konkursa, komisija za odabir kandidata sa Univerziteta u Banjoj Luci će izvršiti provjeru podobnosti pristiglih prijava.
2.    Odobrene prijave će biti poslane partnerskom EU univerzitetu kao nominacije.
3.    EU univerzitet odlučuje o finalnoj selekciji kandidata prema broju dostupnih stipendija namijenjenih za Univerzitet u Banjoj Luci.
 

Slike

  • /uploads/attachment/vest/9283/thessaloniki_logo.png