Navigacija
Viber

Javni poziv za razmjenu na Međunarodnom psihoanalitičkom univerzitetu u Berlinu

Stipendije i programiUniverzitet u Banjoj Luci

U okviru ERASMUS+ programa – kreditna mobilnost – raspisan je konkurs za studente Filozofskog fakulteta Univerziteta u Banja Luci. 

Dostupna je jedna stipendija u trajanju od četiri mjeseca za jednosemestralni  studijski boravak na Međunarodnom psihoanalitičkom univerzitetu u Berlinu (IPU Berlin), Njemačka,  u ljetnom semestru, od 1. aprila do 31. jula 2020. godine. 

IZNOS STIPENDIJE:
•    mjesečna stipendija u iznosu od 850,00 EUR (za troškove života),
•    putni troškovi do iznosa od 275,00 EUR,
•    viza, dozvola za boravak i osiguranje nisu obuhvaćeni ovom stipendijom, te je stipendista dužan da ove troškove snosi sam.

APLIKANTI:
Na konkurs se mogu prijaviti studenti svih ciklusa Filozofskog fakulteta Univerziteta u Banja Luci, osim studenata prve godine prvog ciklusa.

DOKUMENTI

Za konkurs je potrebno dostaviti:
1. Aplikacijski formular (obratiti se Koordinatoru za akademsku mobilnost matičnog fakulteta, doc dr Siniši Lakiću)
2. CV u Europass formatu na engleskom ili njemačkom jeziku
3. Pismo motivacije na engleskom ili njemačkom jeziku
4. Uvjerenje o statusu redovnog studenta prevedeno na engleski ili njemački jezik
5. Prijedlog Ugovora o učenju (obratiti se Koordinatoru za akademsku mobilnost matičnog fakulteta, doc dr Siniši Lakiću)
6. Dokaz o poznavanju njemačkog ili engleskog jezika (B2 ili više), s tim da će prednosti imati kandidati sa poznavanjem njemačkog jezika. Za studente osnovnih studija neophodno je znanje njemačkog jezika, dok je za studente master studija dovoljno i znanje engleskog jezika. 
7. Fotokopija pasoša (stranica sa slikom)

PRIJAVA:
Svu traženu dokumentaciju potrebno je dostaviti Koordinatoru za međunarodnu saradnju (doc. dr  Slavica Tutnjević), poštom ili lično. Koordinator će sve prijave dostaviti komisiji, koja će u roku od 5 dana po zatvaranju konkursa donijeti odluku o nominaciji. Za sve dodatne informacije obratiti se na e-mail adresu slavica.tutnjevic@ff.unibl.org
Rok za dostavljanje dokumentacije je do 22.11.2019. godine do 12:00 sati.

LINKOVI:
•    O univerzitetu: https://www.ipu-berlin.de/
•    Programi: 
https://www.ipu-berlin.de/en/study-courses/study-courses.html
•    Katalog predmeta: 
https://www.ipu-berlin.de/fileadmin/downloads/studium/vorlesungsverzeichnis.pdf
•    Master program na engleskom jeziku: 
https://www.ipu-berlin.de/en/study-courses/study-courses/study-course/ma-psychology-english-track.html

POSTUPAK ODABIRA:
1.    Po završetku konkursa, komisija za odabir kandidata sa Univerziteta u Banja Luci će izvršiti provjeru podobnosti pristiglih prijava (ispunjenost uslova u skladu sa Erasmus+ pravilima, validnost dostavljenih dokumenata) kao i akademsku procjenu svih prijavljenih kandidata.
2.    Odobrene prijave će biti poslane partnerskom EU univerzitetu kao nominacije.
3.    EU univerzitet odlučuje o finalnoj selekciji kandidata prema broju dostupnih stipendija namijenjenih za Univerzitet u Banja Luci.

Slike

  • /uploads/attachment/vest/9362/international-psychoanalytic-university.jpg