Navigacija
Viber

Javni poziv za ferijalni rad u SR Njemačkoj u 2020. godini

Stipendije i programiUniverzitet u Banjoj Luci

Otvoren je Javni poziv u okviru Programa ferijalnog rada studenta u Saveznoj Republici Njemačkoj u 2020. godini kojim je za studente iz BiH odobrena kvota od 150 studenata, od čega se 48 mjesta odnose na studente iz Republike Srpske.

Agencija za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine i Zavod za zapošljavanje Republike Srpske pozivaju zainteresovane studente da dostave prijave za rad u SR Njemačkoj tokom ljetnog raspusta u 2020. godini u okviru Programa ferijalnog rada koji se odvija u saradnji sa Saveznom agencijom za rad SR Njemačke.

Na ovaj poziv mogu se javiti isključivo redovni studenti Univerziteta koji nisu upisani u posljednju godinu studija. 
Više o ostalim uslovima,načinu podnošenja prijava, potrebnoj dokumentaciji i kriterijumima odabira kandidata možete pronaći u priloženim dokumentima, dok se za dodatna pojašnjenja možete obratiti Zavodu za zapošljavanje Republike Srpske, kontakt osoba Tanja Markuš (057-490- 823, tanja.markus@zzzrs.net).

Rok za slanje prijava je srijeda, 23.1.2020. godine.

Spisak studenata, čije će prijave na osnovu navedenih kriterijuma biti odabrane i proslijeđene Saveznoj agenciji za rad SR Njemačke, biće objavljen na veb stranici Zavoda: www.zzzrs.net u prvoj polovini marta 2020. godine.

Prilozi:

Javni poziv za ferijalni rad studentima

Obrazac prijave (Bewerbung)

Uvjerenje o upisu na fakultet (Immatrikulationsbeschinigung)

Letak o ferijalnom radu stranih studenata u SR Njemačkoj 

Slike

  • /uploads/attachment/vest/9648/large_reichstag.jpg