Navigacija
Viber

ERAZMUS+ stipendija za razmjenu akademskog osoblja sa Univerzitetom u Varšavi

Stipendije i programiUniverzitet u Banjoj Luci

U okviru ERAZMUS+ programa – kreditna razmjena – raspisan je konkurs za razmjenu akademskog osoblja u svrhu predavanja (teaching mobility) Univerziteta u Varšavi, Poljska.

Dostupna je jedna (1) stipendija za nastavno osoblje Katedre za anglistiku Filološkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci. Trajanje razmjene je pet (5) radnih dana + dva (2) dana predviđena za putovanje.

Razmjena se mora obaviti do 30. juna 2020. godine.

IZNOS STIPENDIJE:
-    troškovi smještaja i života 140,00 evra po danu boravka,
-    putni troškovi 275 evra

APLIKANTI:
Na konkurs se može prijaviti akademsko osoblje Katedre za anglistiku Filološkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci.

DOKUMENTI
Za konkurs je potrebno dostaviti:

1.    Biografija kandidata  (preporučuje se korišćenje modela Europass);
2.    Motivaciono pismo 
3.    Prijedlog Ugovora o razmjeni sa detaljnim planom rada 

Sve dokumente treba dostaviti u .pdf formatu.

PRIJAVA:
Svu traženu dokumentaciju potrebno je dostaviti koordinatoru za međunarodnu saradnju Filološkog fakulteta elektronskom poštom na e-adresu: milica.josic-milinovic@flf.unibl.org.

Rok za dostavljanje dokumentacije je 27. januar 2020. godine u 12 časova.

POSTUPAK ODABIRA:
Po završetku konkursa, komisija za odabir kandidata sa Filološkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci izvršiće provjeru podobnosti pristiglih prijava i odabir kandidata u roku od deset (10) radnih dana.

Kandidati će biti obaviješteni o rezultatima izbora elektronskom poštom.

Slike

  • /uploads/attachment/vest/9661/large_ERASMUS-logo.jpg