Navigacija
Viber

Konkursi Ministarstva civilnih poslova BiH

Nauka i razvojPozivi za prijavu projekata

Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine, 28. oktobra 2020. raspisalo je tri konkursa:

1. Javni konkurs za dodjelu sredstava iz granta „Programi za pripremu projekata i potencijalnih kandidata za sredstva iz fonda H2020” za 2020. godinu

Najmanji iznos sredstava koji se može dodijeliti iz ovog granta iznosi 5.000,00 KM, a maksimalni do 30.000,00 KM.

Pravo na prijavu projekata na osnovu ovog granta imaju:

 • registrirane naučnoistraživačke organizacije (visokoškolske ustanove, instituti, akademije nauka i umjetnosti, inovacijski centri, tehnološki parkovi),
 • neprofitne organizacije, odnosno druga fizička i pravna lica koja su uključena u istraživački rad ili širenje i upotrebu naučnoistraživačkih rezultata kroz apliciranje i učešće u programima HORIZON 2020, COST i EUREKA.

Više informacija o ovom konkursu nalazi se ovdje.

2. Javni konkus za dodjelu sredstava iz tekućeg granta „Podrška tehničkoj kulturi i inovatorstvu u Bosni i Hercegovini“ za 2020. godinu

Najmanji iznos sredstava koji se može dodijeliti iz ovog granta iznosi 3.000,00 KM a maksimalni do 25.000,00 KM.

Pravo na prijavu projekata, na osnovu objavljenog konkursa za dodjelu sredstava iz tekućeg granta „Podrška tehničkoj kulturi i inovatorstvu u Bosni i Hercegovini“ za 2020. godinu imaju:

 • registrovani savezi i udruženja inovatora,
 • sekcije i organizacije tehničke kulture,
 •  registrovane naučno-istraživačke organizacije,
 • inovacioni centri,
 • inovatori-fizička lica koji su državljani Bosne i Hercegovine sa prijavljenim prebivalištem u Bosni i Hercegovini.

Više informacija o ovom konkursu nalazi se ovdje.  

3. Javni konkurs za dodjelu sredstava iz tekućeg granta „Međunarodna kulturna saradnja“ za 2020. godinu

Najmanji iznos sredstava koji se može dodijeliti iz ovog granta iznosi 5.000,00 KM, a maksimalni do 30.000,00 KM. 

Pravo na prijavu projekata na osnovu objavljenog javnog konkursa za dodjelu sredstava iz tekućeg granta „Međunarodna kulturna saradnja“ za 2020. godinu imaju sljedeći pravni subjekti u Bosni i Hercegovini:

 • muzeji, biblioteke, kinoteke, galerije, pozorišta, kulturni centri, domovi kulture, arhivi, orkestri, filharmonije, zavodi za zaštitu kulturne baštine, akademije nauka i umjetnosti, likovne i muzičke akademije, akademije scenskih umjetnosti, filmski centri,
 • instituti, udruženja i fondacije i ostali pravni subjekti čija je jedna od djelatnosti u oblasti kulture,
 • izdavačke kuće za projekte odobrene u okviru EU programa Kreativna Evropa.

Više informacija o ovom konkursu nalazi se ovdje.

Svi konkursi su otvoreni 21 dan od dana objave.

Izvor fotografije: ncp.ba

Slike

 • /uploads/attachment/vest/10558/projekti-2020.jpg