Navigacija
Viber

ERASMUS+ stipendije za razmjenu studenata i akademskog osoblja Fakulteta fitičkog vaspitanja i sporta na Univerzitetu u Jašiju (Rumunija)

Stipendije i programiUniverzitet u Banjoj Luci

U okviru programa Erazmus+ kreditna mobilnost raspisan je konkurs za studente i akademsko osoblje Fakulteta fizičkog vaspitanja i sporta za razmjenu na Univerzitetu u Jašiju (Rumunija).

Dostupne su četiri stipendije, dvije stipendije za studente prvog i drugog ciklusa studija za razmjenu u svrhu studiranja i dvije stipendije za akademsko  osoblje u svrhu predavanja ili treninga. Razmjena će se obaviti tokom ljetnjeg semestra školske 2020/2021. 

TRAJANJE RAZMJENE:
- za studente: jedan semestar (5 mjeseci)
- za osoblje: 5 dana + 2 dana puta

IZNOS STIPENDIJE ZA STUDENTE:
- mjesečna stipendija u iznosu od 750 evra
- putni troškovi do iznosa od 275 evra
- viza, dozvola za boravak i osiguranje nisu uključeni u stipendiju, pa je kandidat dužan da sam snosi ove troškove

IZNOS STIPENDIJE ZA AKADEMSKO OSOBLJE: 
- dnevna stipendija u iznosu od 140 evra 
- putni troškovi u iznosu do 275 evra
- dozvola za boravak i osiguranje nisu uključeni u stipendiju, pa je kandidat dužan da sam snosi ove troškove

DOKUMENTI:
- ZA STUDENTE:
 
- kopija pasoša
- popunjen formular prijave
- ugovor o učenju za studentsku razmjenu (popunjen informacijama od strane studenta i matičnog fakulteta u sekciji Before the mobility – Table A i potpisan od strane studenta i matičnog fakulteta u sekciji Commitment)
- transkript ocjena sa matičnog fakulteta na engleskom jeziku (autorizovan prevod na engleski jezik ili transkript izdat direktno na engleskom jeziku)
- dokaz o znanju jednog od tri navedena jezika, rumunskog, engleskog ili francuskog na nivou minimalno B1 (prednost se daje međunarodno priznatim sertifikatima u odnosu na potvrde koje izdaju univerziteti ili drugi jezički centri)

- ZA AKADEMSKO OSOBLJE: 
- kopija pasoša
- biografija kandidata u Europass formatu
- potvrda o zaposlenju sa matičnog fakulteta (autorizovan prevod na engleski jezik ili potvrda izdata direktno na engleskom jeziku)
- ugovor o razmjeni u svrhu predavanja ili treninga potpisan od strane kandidata i matičnog fakulteta 
- pozivno pismo, koje nije obavezno, ali daje prednost kandidatu u postupku odabira za razmjenu. Za pozivno pismo potrebno je obratiti se koordinatoru za Erazmus + program na Fakultetu fizičkog vaspitanja i sporta u Jašiju, dr. Aleksandru Oprean, alexandruoprean@yahoo.com

PRIJAVA
Sve tražene dokumente potrebno je dostaviti koordinatoru za međunarodnu saradnju Fakulteta fizičkog vaspitanja i sporta, prof. dr Saši Jovanoviću. Sve dospjele prijave sa pratećom dokumentacijom će biti proslijeđene Komisiji za sprovođenje postupka izbora kandidata za odlaznu razmjenu na Fakultetu fizičkog vaspitanja i sporta koja će izvršiti provjeru podobnosti pristiglih prijava. Za sve dodatne informacije obratiti se na adresu elektronske pošte: sasa.jovanovic@ffvs.unibl.org
Rok za dostavljanje prijava je petak, 27.11.2020. godine, do 12:00 časova.

LINKOVI:
- o Univerzitetu: 
http://www.uaic.ro/
http://www.uaic.ro/international/serviciul-relatii-internationale/
- o Fakultetu:
http://www.sport.uaic.ro/

POSTUPAK ODABIRA
1. Po završetku konkursa, Komisija za sprovođenje postupka izbora kandidata za odlaznu razmjenu sa Fakulteta fizičkog vaspitanja i sporta će izvršiti provjeru podobnosti pristiglih prijava.
2. Odobrene prijave će biti poslane partnerskom EU univerzitetu kao nominacije.
3. EU univerzitet odlučuje o finalnoj selekciji kandidata.


 

Slike

  • /uploads/attachment/vest/10605/%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D1%83%D1%81_%D0%BF%D0%BB%D1%83%D1%81.jpg