Navigacija
Viber

Konkurs za razmjenu studenata na Mendelovom Univerzitetu u Brnu

Stipendije i programiUniverzitet u Banjoj Luci

U okviru ERAZMUS+ programa – kreditna razmjena – raspisan je konkurs za razmjenu studenata na Mendelovom Univerzitetu u Brnu

Broj dostupnih stipendija: 3

Trajanje razmjene: (5) mjeseci

Period realizacije razmjene: razmjena se mora realizovati u ljetnjem semestru akademske 2021/22. godine

Ko se može prijaviti: studenti prvog ciklusa studija Šumarskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci

Iznos stipendije:
•    Mjesečna stipendija u iznosu od 800,00 evra (za troškove života),
•    Putni troškovi do iznosa od 180,00 evra,
•    Viza, dozvola za boravak i osiguranje nisu obuhvaćeni ovom stipendijom, te je stipendista dužan da ove troškove snosi sam.

POTREBNA DOKUMENTACIJA:
Za konkurs je potrebno dostaviti:
1. Kopiju pasoša
2. CV u Europass formatu
3. Prijedlog Ugovora o učenju (Prilog 1)
4. Prepis ocjena (nominovani kandidati će dostaviti zvanični prevod na engleski jezik)
5. Motivaciono pismo
6. Dokaz o poznavanju engleskog jezika.

Za pomoć prilikom izrade prijedloga ugovora o učenju, kandidati se mogu obratiti akademskom koordinatoru za međunarodnu razmjenu studenata i osoblja Šumarskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci prof. dr Dani Marčeti, na adresu elektronske pošte: dane.marceta@sf.unibl.org

PRIJAVA:
Tražena dokumentacija se dostavlja na engleskom jeziku Komisiji Šumarskog fakulteta za sprovođenje postupka izbora kandidata za razmjenu odlazećih studenata i osoblja, elektronskom poštom, na adresu: erasmus@sf.unibl.org
(sa napomenom: za Erazmus+, kreditna razmjena)
Rok za dostavljanje dokumentacije je do 24. 9. 2021. godine do 12:00 časova.
NAPOMENA: Razmjena se mora realizovati uz poštovanje svih epidemioloških mjera koje su na snazi u državi institucije prijema. U slučaju pogoršanja epidemiološke situacije u državi prijema, postoji mogućnost da se razmjena otkaže.

POSTUPAK ODABIRA:
1. Odabir kandidata se vrši u skladu sa Pravilima Univerziteta u Banjoj Luci za sprovođenje postupka izbora kandidata za razmjenu odlazećih studenata i osoblja u okviru programa Erazmus+ KA107. 
2. Odobrene prijave će biti dostavljene partnerskom EU univerzitetu kao nominacije.
3. EU univerzitet odlučuje o konačnom izboru kandidata.

Informacije o Mendlovom Univerzitetu:

https://mendelu.cz/en/24739-about-us

Informacije o predmetima koji mogu da se slušaju na engleskom jeziku u okviru Fakulteta za šumarstvo i drvnu tehnologiju:

https://www.iro.mendelu.cz/puvodni-web/incoming-students/exchange-students/erasmus/28130-courses

Informacije o smještaju

https://skm.mendelu.cz/en/28365-accommodation

Informacije o vizama i osiguranju

https://www.iro.mendelu.cz/puvodni-web/incoming-students/exchange-students/bilateral-mobilities/29845-visa-and-insurance


 

Slike

  • /uploads/attachment/vest/11447/%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BC%D1%83%D1%81__1_.jpg