Navigacija
Viber

Obavještenje o javnoj odbrani doktorske disertacije kandidata ma Dražana Jaroša

DoktoratiMedicinski fakultet

Odbrana doktorske disertacije ma Dražana Jaroša pod nazivom
,,Radioterapija karcinoma lijeve dojke u dubokom udisaju nakon poštedne operacije: redukcija doze na organe od rizika,,
održaće se dana  21. 10. 2022. godine u 14,30 časova u amfiteatru Medicinskog fakulteta u Banjaluci.

Zainteresovana lica mogu se upoznati sa doktorskom disertacijom svaki radni dan od 9 do 14 časova.