Navigacija
Viber

Erazmus+ stipendije za nastavno osoblje – Poljoprivredni fakultet za međunarodni razvoj (ISTOM)

Stipendije i programiUniverzitet u Banjoj Luci

U okviru Erazmus+ programa raspisuje se poziv za razmjenu nastavnog osoblja između Univerziteta u Banjoj Luci (UNIBL) i Poljoprivrednog fakulteta za međunarodni razvoj (ISTOM) iz francuskog grada Anžer.

Obim razmjene su:

dva (2) odlazeća nastavnika sa UNIBL, radi održavanja predavanja u trajanju od 5 + 2 dana.

Razmjena treba da se obavi od 18. do 22. septembra 2023. godine.
Područja razmjene za nastavnike koji će držati predavanja u ISTOM su:  Biljne nauke, Stočarstvo i Agrarna ekonomija i ruralni razvoj.

Učesnicima razmjene će biti plaćeni troškovi puta i smještaja u Anžeru iz Erazmus+ programa (dnevnica u iznosu od 160 evra i putni troškovi u iznosu od 275 evra).

Potrebna dokumentacija za prijavu nastavnika/saradnika je:

  1. Popunjena prijava – Obrazac 2 (možete preuzeti ovdje);
  2. Biografija – CV;
  3. Prosječna ocjena iz studentske ankete u prethodnoj školskoj godini;
  4. Prethodno iskustvo u međunarodnoj razmjeni;
  5. Motivaciono pismo.

Nastavnici koji se prijavljuju za mobilnost radi održavanja predavanja treba da imaju praktično poznavanje engleskog ili francuskog jezika koje im omogućava održavanje predavanja na predloženu temu na jednom od ta dva jezika. U motivacionom pismu navesti područje usavršavanja na ISTOM i njenu bliskost sa UNIBL na koju je nastavnik/saradnik izabran i temu predavanja koje bi nastavnik fakultativno održao u Anžeru.

Prijave sa pratećom dokumentacijom potrebno je poslati na adresu elektronske pošte erasmus@agro.unibl.org ili predati lično na protokol Poljoprivrednog fakulteta. U slučaju da prijavu predate na protokol Poljoprivrednog fakulteta, potrebno da je da na navedenu adresu pošaljete elektronsku poruku da je prijava predata.
Rok za prijavu je 30. juni 2023. godine.

Više detalja o instituciji domaćinu Poljoprivrednom fakultetu za međunarodni razvoj (ISTOM) nalazi se ovdje.

Slike

  • /uploads/attachment/vest/13440/istom__1_.jpg