Navigacija
Viber X logo

Obuka za korišćenje digitalnog repozitorijuma

Nauka i razvojUniverzitet u Banjoj Luci

Obuka osoblja zaposlenog u Univerzitetskom računarskom centru za pružanje tehničke podrške u funkcionisanju digitalnog repozitorijuma održana je 27. septembra 2023. godine.

Obuku održanu u Univerzitetskom računarskom centru organizovala je Radna grupa za otvorenu nauku u sklopu aktivnosti WBC-RRI.NET projekta, čiji članovi su pripremili prezentaciju za obuku osoblja, kao i vodič za unos materijala.

Docent na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci dr Mihajlo Savić predstavio je novi izgled digitalnog repozitorijuma, tehničke karakteristike, arhitekturu sistema, kao i upravljanje istim.

Inače, repozitorijum naučnih radova Univerziteta u Banjoj Luci predstavlja registar koji u digitalnom obliku okuplja, pohranjuje i omogućava slobodan pristup naučno-istraživačkom i kreativnom učinku proisteklom radom njenih članica, odnosno akademskog osoblja, istraživača i studenata Univerziteta u Banjoj Luci.

Slike

  • /uploads/attachment/vest/13648/obuka-za-koriscenje-digitalnog-repozitorijuma-1.jpg
  • /uploads/attachment/vest/13648/obuka-za-koriscenje-digitalnog-repozitorijuma-2.jpg
  • /uploads/attachment/vest/13648/obuka-za-koriscenje-digitalnog-repozitorijuma-3.jpg