Navigacija
Viber X logo

Javni poziv za Erazmus+ razmjenu osoblja – Univerzitet Adijaman

Stipendije i programiUniverzitet u Banjoj Luci

U okviru Erazmus+ programa – kreditna mobilnost – raspisan je konkurs za razmjenu osoblja Univerziteta u Banjoj Luci na Univerzitet Adijaman, u Turskoj.

Broj dostupnih stipendija: tri (3) stipendije

Trajanje razmjene: pet (5) dana (plus dva (2) dana puta)

Period realizacije razmjene: Razmjena se mora realizovati u zimskom semestru akademske 2024/25. godine

Ko se može prijaviti: administrativno i akademsko osoblje Univerziteta u Banjoj Luci sa kompatibilnih članica

IZNOS STIPENDIJE:
•    putni troškovi do iznosa od 275,00 evra,
•    troškovi boravka u iznosu od 140,00 evra po danu (smještaj, obroci, lokalni prevoz), 
•    viza, dozvola za boravak i osiguranje nisu obuhvaćeni ovom stipendijom, te je stipendista dužan da ove troškove snosi sam.

POTREBNA DOKUMENTACIJA:
Za konkurs je potrebno dostaviti:
1. Kopiju pasoša
2. CV u Europass formatu (potrebno je da sadrži podatke o radnom stažu na Univerzitetu)
3. Prijedlog Ugovora o razmjeni sa detaljnim planom rada (Prilog 1)
4. Dokaz o poznavanju engleskog jezika

PRIJAVA:
Prijave se podnose putem informacionog sistema eZaposleni. Za sva dodatna pitanja obratiti se Kancelariji za međunarodnu i međuuniverzitetsku saradnju na adresu erasmus@unibl.org 

Uputstvo za prijavu je dostupno na sljedećoj adresi - Uputstvo za prijavu razmjene osoblja

Rok za dostavljanje dokumentacije je do 5. juna 2024. godine do 9.00 časova.

LINKOVI:
•    o Univerzitetu:
https://adiyaman.edu.tr/en

POSTUPAK ODABIRA:
1.    Odabir kandidata se vrši u skladu sa članom 5. Pravila o radu Komisije i kriterijumima za sprovođenje postupka izbora kandidata za razmjenu odlazećih studenata i osoblja u okviru programa Erazmus+ KA171. 
2.    Odobrene prijave će biti poslate partnerskom univerzitetu kao nominacije.
3.    Institucija prijema odlučuje o konačnom izboru kandidata.

Slike

  • /uploads/attachment/vest/14341/erasmus-PLUS.png