Navigacija

mr Tijana Adamović
viši asistent

Saradnik - II-5
Medicinski fakultet
Katedre
 • Medicinski fakultet-Katedra za parodontologiju i oralnu medicinu
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Paradontologija i oralna medicina viši asistent 2. mart 2016.

Predmeti

Medicinski fakultet

Akademske integrisane studije (jedinstveni studijski program koji obuhvata prvi i drugi ciklus)
ISDM18OH Oralna higijena
ISS07OM Oralna medicina
ISS07P Parodontologija

Bibliografija

Radovi u časopisima

  EVALUATION OF GINGIVAL MICROLEAKAGE IN CLASS II COMPOSITE RESTORATIONS: AN IN VITRO STUDY

  DOI DOI 10.7251/COMEN1902182J
  Časopis CONTEMPORARY MATERIALS
  Godina 2019
  Autori Ognjenka Janković, Smiljana Paraš, Radmila Arbutina, Irena Kuzmanović Radman, Tijana Adamović, Valentina Veselinović i Vladan Mirjanić
  Volumen X
  Broj 2
  Strana od 182
  Strana do 189

  Untypical Amlodipine-induced gingival hyperplasia

  Časopis Case Reports in Dentistry
  Godina 2015
  Autori Verica Pavlić, Nina Zubović, Sanja Ilić i Tijana Adamović
  Strana od 1
  Strana do 4

  Laser therapy in burning mouth syndrome

  Časopis Stomatological review
  Godina 2014
  Autori Verica Pavlić, Tijana Adamović, Mirjana Gojkov i Lliljana Marković
  Strana od 123
  Strana do 128

  Use of lasers in everyday dental practice

  Časopis Myanmar Dental Journal
  Godina 2014
  Autori Verica Pavlić, Tijana Adamović i Nyan M
  Strana od 5
  Strana do 12

  Kvalitet rubnog zaptivanja samonagrizajućih tečnih kompozitnih materijala

  Časopis Stomatološki glasnik Srbije
  Godina 2013
  Autori Ognjenka Janković, Irena Kuzmanović-Radman, Tijana Adamović, Sanja Ilić, Aleksandra Đeri i Renata Josipović
  Volumen 60
  Broj 4
  Strana od 200
  Strana do 209

Radovi sa skupova

  PROBIOTICS AS AN ADJUNCTIVE TO NON-SURGICAL PERIODONTAL THERAPY OF CHRONIC PERIODONTITIS

  Naučni skup Kongres stomatologa BiH sa međunarodnim učešćem, Stomatološki vijesnik
  Godina 2019
  Autori Tijana Adamović, Ognjenka Janković i Verica Pavlić
  Strana od 40

  The prevalence of the red complex bacteria after subgingival air polishing

  Naučni skup EuroPerio9
  Godina 2018
  Autori Nataša Trtić, Tijana Adamović, Radmila Arbutina, Valentina Veselinović, Andrija Bošnjak i Željka Kojić

  Probiotics and periodontitis

  Naučni skup Europerio 9
  Godina 2018
  Autori Tijana Adamović, Nataša Trtić i Verica Pavlić

  Probiotici u stomatologiji

  Naučni skup Savremeni materijali
  Godina 2017
  Autori Tijana Adamović, Nataša Trtić, Verica Pavlić i Jovana Lovric

  In vitro komparacija uticaja kompozitnih materijala na rubno zatvaranje ispuna V klase

  Naučni skup Savremeni materijali
  Godina 2016
  Autori Ognjenka Janković, Renata Josipović i Tijana Adamović

  Uticaj sodijumlauril-sulfata na antiplak aktivnost hlorheksidin-diglukonata

  Naučni skup Savremeni materijali
  Godina 2015
  Autori Tijana Adamović, Ognjenka Janković, Verica Pavlić, Goran Arlov, Jovana Lovrić i Jana Ilić

  Regenerative endodontics

  Naučni skup Contemporary materials 2014
  Godina 2014
  Autori Jovana Lovrić, Jana Ilić i Tijana Adamović

  Mini implants as an anchorage in orthodontic therapy.

  Naučni skup Contemporary materials2014
  Godina 2014
  Autori Jana Ilić, Jovana Stojičić i Tijana Adamović

  Efficacy of oral antiseptics Elmex and Listerine on the dental plaque.

  Naučni skup contemporary materials 2014
  Godina 2014
  Autori Tijana Adamović, Jovana Stojičić, Jana Ilić i Adriana Arbutina

  Influence of fissure sealant Helioseal F in carious formation

  Naučni skup contemporary materials 2014
  Godina 2014
  Autori Jana Ilić, Jovana Stojičić i Tijana Adamović

Projekti

Razumijevanje i otkrivanje uticaja niskog pH na mikroorganizme

Broj projekta 1257020
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Medicinski fakultet
Rukovodilac doc. dr Valentina Veselinović
Projektni tim mr Tijana Adamović
prof. dr Olivera Dolić
doc. dr Slava Sukara
doc. dr Nataša Trtić
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.12.2019.
Završetak projekta 31.12.2020.
Vrijednost projekta 2500.0 BAM

Proizvodnja multifunkcionalnih nanočestica zlata i razvoj odgovarajućih tehnika -karakterizacija (PRO-NANO)

Projekat “Production of multifunctional Au nanoparticles and development of appropriate characterization techniques“ (PRO-NANO) u okviru EUREKA programa je razvoj novih tehnologija proizvodnje multifunkcionalnih nanočestica zlata (GNPs) metodom ultrasonične sprej pirolize (USP), njihova karakterizacija i procjena mogućnosti biomedicinskih aplikacija nanočestica zlata u medicinske svrhe u dijagnostici i terapiji malignih oboljenja...

Broj projekta 1257015
Status Neaktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Medicinski fakultet
Rukovodilac doc. dr Valentina Veselinović
Projektni tim prof. dr Radoslav Gajanin
mr Tijana Adamović
doc. dr Nataša Trtić
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.01.2019.
Završetak projekta 01.01.2020.
Vrijednost projekta 8040.0 BAM