Navigacija

1C07BNS813 - Metodika nastave biologije II

Specifikacija predmeta
Tip studija Akademske studije prvog ciklusa
Studijski program Biologija
Naziv Metodika nastave biologije II
Akronim Status predmeta Semestar Fond časova Broj ESPB
1C07BNS813 obavezan 8 2P + 2V 4.0
Nastavnici
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Uslovljnost drugim predmetima Oblik uslovljenosti
Pedagogija sa psihologijom i Metodika nastave biologije I Položen ispit
Ciljevi izučavanja predmeta
Upoznavanje sa metodama i oblicima rada. Uvođenje studenata u forme metodičkog mišljenja i stručno metodičkog osposobljavanja.
Ishodi učenja (stečena znanja)
Osposobljavanje studenata za samostalno izvođenje vaspitno-obrazovnog procesa i primjenu inovativnih modela nastavno-metodičkog rada.
Sadržaj predmeta
Teorijska nastava: Oblici, vrste i organizacija nastave biologije. Nastavni oblici ( frontalni, grupni, rad u parovima, induvidualni, individualizovani), osnovne vrste nastave (redovna, dopunska, dodatna i izborna nastava) i posebne vrste nastave (timska, programirana, problemska, učenje otkrivanjem, nastava putem televizije, primjena računara u nastavi, biološke nastavne ekskurzije). Domaći i školski zadaci, vrednovanje rada učenika. Nastavni objekat i nastavna sredstva. Priprema nastavnika za nastavu biologije. Vannastavne aktivnosti učenika biologije. Stručno i didaktičko-metodičko usavršavanje nastavnika. Praktična nastava: Pisanje pripreme za čas. Hospitovanje u školi, analiza časova sa hospitovanja. Probni časovi studenata.
Metode izvođenja nastave
Verbalno-tekstualna, demonstrativno-ilustrativna, praktični rad, frontalni, individualni i grupni rad, rad u paru
Literatura
  1. Matović, M. (1991): Metodika nastave biologije. Naučna knjiga, Beograd.
  2. Žderić, M., Radonjić. C. (1993): Metodika nastave biologije. Univerzitet u Novom Sadu, Novi Sad.
  3. Žderić, M., Miljanović, T. (2001): Metodika nastave biologije. Univerzitet u Novom Sadu. Novi Sad.
  4. Žderić, M., Miljanović, T. (2001): Didaktičko-metodički primeri iz metodike nastave biologije. Univerzitet u Novom Sadu, Novi Sad.
Oblici provere znanja i ocenjivanje
Angažman u nastavi, seminarski rad, probni čas, 2 testa, praktični ispit, usmeni ispit