Навигација

1Ц07БНС813 - Методика наставе биологије II

Спецификација предмета
Тип студијаАкадемске студије првог циклуса
Студијски програмБиологија
НазивМетодика наставе биологије II
АкронимСтатус предметаСеместарФонд часоваБрој ЕСПБ
1Ц07БНС813обавезан82П + 2В4.0
Наставници
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Условљност другим предметимаОблик условљености
Педагогија са психологијом и Методика наставе биологије IПоложен испит
Циљеви изучавања предмета
Упознавање са методама и облицима рада. Увођење студената у форме методичког мишљења и стручно методичког оспособљавања.
Исходи учења (стечена знања)
Оспособљавање студената за самостално извођење васпитно-образовног процеса и примјену иновативних модела наставно-методичког рада.
Садржај предмета
Теоријска настава: Облици, врсте и организација наставе биологије. Наставни облици ( фронтални, групни, рад у паровима, индувидуални, индивидуализовани), основне врсте наставе (редовна, допунска, додатна и изборна настава) и посебне врсте наставе (тимска, програмирана, проблемска, учење откривањем, настава путем телевизије, примјена рачунара у настави, биолошке наставне екскурзије). Домаћи и школски задаци, вредновање рада ученика. Наставни објекат и наставна средства. Припрема наставника за наставу биологије. Ваннаставне активности ученика биологије. Стручно и дидактичко-методичко усавршавање наставника. Практична настава: Писање припреме за час. Хоспитовање у школи, анализа часова са хоспитовања. Пробни часови студената.
Методе извођења наставе
Вербално-текстуална, демонстративно-илустративна, практични рад, фронтални, индивидуални и групни рад, рад у пару
Литература
  1. Матовић, М. (1991): Методика наставе биологије. Научна књига, Београд.
  2. Ждерић, М., Радоњић. Ц. (1993): Методика наставе биологије. Универзитет у Новом Саду, Нови Сад.
  3. Ждерић, М., Миљановић, Т. (2001): Методика наставе биологије. Универзитет у Новом Саду. Нови Сад.
  4. Ждерић, М., Миљановић, Т. (2001): Дидактичко-методички примери из методике наставе биологије. Универзитет у Новом Саду, Нови Сад.
Облици провере знања и оцењивање
Ангажман у настави, семинарски рад, пробни час, 2 теста, практични испит, усмени испит