Navigacija

1C07BOS800 - Anatomija biljaka

Specifikacija predmeta
Tip studija Akademske studije prvog ciklusa
Studijski program Biologija
Naziv Anatomija biljaka
Akronim Status predmeta Semestar Fond časova Broj ESPB
1C07BOS800 obavezan 3 2P + 3V 6.0
Nastavnici
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Uslovljnost drugim predmetima Oblik uslovljenosti
Biologija ćelije Položen ispit
Ciljevi izučavanja predmeta
Proučavanje strukture i funkcije biljnih ćelija i tkiva
Ishodi učenja (stečena znanja)
Studenti će steći znanja o histološkoj i anatomskoj građi biljaka što će biti podloga za razumijevanje predemta Morfologija biljaka.
Sadržaj predmeta
Teorijska nastava: Tvorna tkiva i njihova podjela. Trajna tkiva (pokorična tkiva, mehanička tkiva, tkiva za apsorciju, provodna tkiva, tkiva za lučenje i izlučivanje, tkivo za fotosintezu, tkivo za magacioniranje i tkivo za provjetravanje). Anatomska građa vegetativnih organa: korijena, stabla i lista. Anatomska građa reproduktivnih organa: anatomska građa cvijeta, sjemena i ploda. Praktična nastava: Izrada nativnih preparata. Upoznavanje anatomske građe biljaka na prirodnom biljnom materijalu.
Metode izvođenja nastave
Predavanja, laboratorijske vježbe i konsultacije
Literatura
  1. Petković,B., Merkulov, L., Duletić-Laušević (2005): Morfologija biljaka sa praktikumom. Beograd.
  2. Tatić, B., Petković, B. (2005): Morfologija biljaka. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd.
  3. Esen, K. (1965) : Plant anatomy, Ney York – London
Oblici provere znanja i ocenjivanje
2 kolokvijuma iz vježbi 2 testa Seminarski rad Praktični ispit Usmeni ispit