Навигација

1Ц07БОС800 - Анатомија биљака

Спецификација предмета
Тип студијаАкадемске студије првог циклуса
Студијски програмБиологија
НазивАнатомија биљака
АкронимСтатус предметаСеместарФонд часоваБрој ЕСПБ
1Ц07БОС800обавезан32П + 3В6.0
Наставници
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Условљност другим предметимаОблик условљености
Биологија ћелијеПоложен испит
Циљеви изучавања предмета
Проучавање структуре и функције биљних ћелија и ткива
Исходи учења (стечена знања)
Студенти ће стећи знања о хистолошкој и анатомској грађи биљака што ће бити подлога за разумијевање предемта Морфологија биљака.
Садржај предмета
Теоријска настава: Творна ткива и њихова подјела. Трајна ткива (покорична ткива, механичка ткива, ткива за апсорцију, проводна ткива, ткива за лучење и излучивање, ткиво за фотосинтезу, ткиво за магационирање и ткиво за провјетравање). Анатомска грађа вегетативних органа: коријена, стабла и листа. Анатомска грађа репродуктивних органа: анатомска грађа цвијета, сјемена и плода. Практична настава: Израда нативних препарата. Упознавање анатомске грађе биљака на природном биљном материјалу.
Методе извођења наставе
Предавања, лабораторијске вјежбе и консултације
Литература
  1. Петковић,Б., Меркулов, Л., Дулетић-Лаушевић (2005): Морфологија биљака са практикумом. Београд.
  2. Татић, Б., Петковић, Б. (2005): Морфологија биљака. Завод за уџбенике и наставна средства, Београд.
  3. Esen, K. (1965) : Plant anatomy, Ney York – London
Облици провере знања и оцењивање
2 колоквијума из вјежби 2 теста Семинарски рад Практични испит Усмени испит