Navigacija

OG08KI1 - Konstruktersko inženjerstvo 1

Specifikacija predmeta
Tip studija Akademske studije prvog ciklusa
Studijski program Građevinarstvo
Naziv Konstruktersko inženjerstvo 1
Akronim Status predmeta Semestar Fond časova Broj ESPB
OG08KI1 obavezan 4 2P + 1V 4.0
Nastavnici
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Uslovljnost drugim predmetima Oblik uslovljenosti
Tehnička mehanika 1 i Otpornost materijala 1 Ispunjene predispitne obaveze su uslov za slušanje. Položen ispit je uslov za polaganje.
Ciljevi izučavanja predmeta
Upoznavanje i osposobljavanje studenata za rješavanje jednostavnijih inženjerskih problema.
Ishodi učenja (stečena znanja)
Student je kompetentan da poveže osnovna znanja iz mehanike krutog i deformabilnog tijela sa osnovnim inženjerskim problemima. Student po završetku kursa stiče znanje projektovanja poprečnih presjeka drvenih konstruktivnih elemenata za različite vrste uticaja u poprečnom presjeku. U toku kursa uče se osnovna znanja potrebna za statički proračun i dimezionisanje jednostavnih drvenih konstruktivnih sklopova.
Sadržaj predmeta
Uvod, rekapitulacija dosad stečenih znanja: statika, sila, težište, napon, poprečni presjek, deformacija, modul elastičnosti, dopušteni napon. Osnovni građevinski materijali: cigla, kamen, drvo, beton, čelik, aluminijske legure. Ravnoteža, moment sile, moment savijanja. Zidani luk, oporci. Zidani svodovi i kupole. Zidani objekti, istorijski objekti, osnovni elementi zidanog objekta. Grede, naprezanja, deformacije. Drvena greda, čelična greda, AB greda, greda sastavljena od dva ili više materijala. Rešetkasti nosači. Drveni rešetkasti nosači, čelični rešetkasti nosači. Međuspratne konstrukcije, istorijski razvoj, vrste savremenih međuspratnih konstrukcija. Stubovi i serklaži, naprezanje, deformacija i izvijanje. Stubovi i serklaži, drveni, čelični i AB stubovi. Zidani objekti-savremeni konstruktivni sklopovi. Zidani objekti - savremeni konstruktivni sklopovi.
Metode izvođenja nastave
Interaktivna predavanja i vježbe sa izradom individualnih godišnjih zadataka. Konsultacije.
Literatura
  1. Morgan, W., The elements of structure, Pitman publishing, 1964.
Oblici provere znanja i ocenjivanje
Odbrana seminarskog rada, kolokvijumi, pismeni i usmeni ispit.
Posebna naznaka
-