Navigacija

OA07RGN - Revitalizacija graditeljskog nasljeđa

Specifikacija predmeta
Tip studija Akademske studije prvog ciklusa
Studijski program Arhitektonsko inženjerstvo,Arhitektonsko projektovanje,Arhitektura,Urbanizam
Naziv Revitalizacija graditeljskog nasljeđa
Akronim Status predmeta Semestar Fond časova Broj ESPB
OA07RGN obavezan 7 1P + 3V 5.0
Nastavnici
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Uslovljnost drugim predmetima Oblik uslovljenosti
Istorija arhitekture i naselja 1, Istorija arhitekture i naselja 2 i Istorija arhitekture i naselja 3, Zaštita graditeljskog nasljeđa Završene predispitne obaveze
Ciljevi izučavanja predmeta
Program predmeta obuhvata materiju iz oblasti revitalizacije graditeljskog nasljeđa od značaja za obrazovanje arhitekata. Upoznavanje sa osnovnim principima i metodologijom revitalizacije, kao i problemima tehničke zaštite, revitalizacije, savremene izgradnje u istorijskim ambijentima. Treba da doprinese osnovnom obrazovanju studenata u ovoj oblasti, neophodnom kod rješavanja projektih zadataka u zaštićenim sredinama
Ishodi učenja (stečena znanja)
Stečena osnovna znanja o principima revitalizacije graditeljskog nasljeđa, problemima tehničke zaštite i savremene izgradnje u istorijskim ambijentima. Studenti su osposobljeni za rješavanje projektnih zadataka u zaštićenim istorijskim cjelinama
Sadržaj predmeta
Uvodno predavanje, Stanje spomenika kulture, problemi i metodi zaštite. Osnovna načela tehničke zaštite. Tehnička zaštita kulturnih dobara - metode. Očuvanje pojedinih objekata i njihova zaštita. Narodno graditeljstvo, očuvanje i zaštita. Integrativna zaštita. Graditeljsko nasljeđe i arhitektonski stvaraoci. Revitalizacija istorijskih građevina. Mogućnosti savremenog korišćenja istorijskih građevina. Strategija obnove i mjesto kulturnog nasljeđa u prostornim i urbanističkim planovima. Zaštita i obnova istorijskih urbanih cjelina. Urbana obnova gradova u prošlosti i odnos prema nasljeđu. Analiza karakterističnih primjera valorizacije i zaštite istorijskih urbanih cjelina u našoj zemlji i svijetu. Upravljanje istorijskim gradovima.
Metode izvođenja nastave
Nastava se odvija putem interaktivnih predavanja, terenskog rada, aktivnog učešća na vježbama što rezultira izradom grafičkih radova, samostalnu analizu relevantne literature i verbalnu odbranu grafičkih radova
Literatura
  1. Nešković J, Revitalizacija graditeljskog nasljeđa, Beograd 1985.
  2. Jokileto Y, A History of Architectural Conservation, Oxford 1999.
  3. Vučenović S, Arhitektonska i urbana konzervacija, Beograd 2003.
Oblici provere znanja i ocenjivanje
Pohađanje nastave Aktivnost na nastavi Kolokvij/ispit Grafički radovi
Posebna naznaka
Nema