Navigacija

OAP07EEOG - Energetski efikasna i održiva gradnja

Specifikacija predmeta
Tip studija Akademske studije prvog ciklusa
Studijski program Arhitektonsko inženjerstvo
Naziv Energetski efikasna i održiva gradnja
Akronim Status predmeta Semestar Fond časova Broj ESPB
OAP07EEOG izborni 8 1P + 3V 5.0
Nastavnici
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Uslovljnost drugim predmetima Oblik uslovljenosti
Nema Nema
Ciljevi izučavanja predmeta
Energetski efikasno i održivo građenje je potreba, vizija i imperativ u BiH i EU. Cilj je promovisati savremena principe graditeljstva iz EU i Svijeta i učiniti integrativni proces dizajna dostupan studentima i stručnoj javnosti. Predmet koristi iskustva na izgradnji Nove zgradu fakulteta koju gradimo na principima energetski efikasne gradnje, stvaramo inovativan i savremen obrazovni prostor, koji stimuliše i inspiriše studente – ona je ispitna laboratorija znanja.
Ishodi učenja (stečena znanja)
Studenti će ovladati potrebnim znanjima iz različitih oblasti vezanih za energetsku efikasnost u zgradarstvu i biti osposobljeni da tehno-ekonomski procenjuju i predlažu potrebne mjere za rješavanje problema efikasne upotrebe energije u zgradarstvu, kao i da koriste hardverske i softverske tehnologije u analizi energetske efikasnosti objekata.
Sadržaj predmeta
Pojam i principi energetski efikasne i održive gradnje. Niskoenergetski i pasivni standardi, iskustva EU i zemalja u okruženju. Savremene pasivni solarni tehnologije sistemi.u funkciji održivosti i poboljšanju komfora. Aktivni i pasivni solarni sistemi. Arhitektonska forma, tehnologija i priroda. Prva provjera, javna prezentacija, dijalog. Toplotni komfor. Uslovi. Standardi. Fizički parametri sredine. Prenos toplote kroz omotač zgrade. Načini prenosa toplote. Proračun koeficijenta prolaza toplote kroz pojedine građevinske elemente. Toplotni gubici. Transmisija. Ventilacija. Proračun toplotnih gubitaka kroz omotač zgrade.Prenos vlage kroz građevinsku konstrukciju. Proračun difuzije i kondenzacije vodene pare. Solarni sistemi. Savremena pasivna, niskoenergetska pametna zgrada. Kombinovani sistemi. Računarske vježbe – primjena akutelnih softvera u oblasti energetske efikasnosti zgrada. Druga provjera, javna prezentacija, dijalog. Praktična iskustva, posjete i gostovanja. Razrada projekta, detalji. Seminarski, uputstvo i teme. Profilisanje stava o prezentaciji i odbrani. Završni ispit i upis ocjena.
Metode izvođenja nastave
Predavanja, auditorne vežbe, konsultacije, izrada seminarskog rada.
Literatura
  1. B. Antunović, Fizika zgrade, Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet, Univerzitet u Banja Luci, 2014.
  2. Milenko Stanković: Treća knjiga, druga iz edicije "Iskustva graditelja," pod nazivom Harmonija i konflikti u prostoru, Izdavač Arhitektonski fakultet, štampa GrafoMark Laktaši, Banjaluka 2007, ISBN 978-99938-616-7-6, (str. 1-302).
  3. Milenko Stanković: Druga knjiga - Priručnik, Prostorno-teritorijalno održiv razvoj i LEAP, Izdavač Književna zadruga Republike Srpske, štampa GrafoMark-Laktaši, Banjaluka 2004, ISBN 99938-33-19-3, (str. 1-164).
  4. W. Willems, K. Schild, S. Dinter, Praxis Bauphysik -Handbuch Teil I and Teil II, Springer Vieweg, 2013.
  5. Pravilnik o energetskoj efikasnosti zgrada, Republika Srbija, Beograd, 2011.
Oblici provere znanja i ocenjivanje
Seminarski rad = 50 poena, Odbrana završnog rada = 50 poena.
Posebna naznaka
Students are required to attend classes and pass every assessment through semester. Students from seminar work must achieve at least 50% of points and thus acquire the right to take the final exam in the form of dissertation defense. The student has passed the examination if he achieved a score of 50% or more points from each type of assessment: seminar papers and the dissertation defense .The final exam will be held in the examination period, in accordance with regulations. A student who is unjustifiably absent from classes for more than 20%, must renew course attendance next year.