Navigacija

OA07UP1 - Urbanističko projektovanje 1

Specifikacija predmeta
Tip studija Akademske studije prvog ciklusa
Studijski program Arhitektura
Naziv Urbanističko projektovanje 1
Akronim Status predmeta Semestar Fond časova Broj ESPB
OA07UP1 obavezan 5 1P + 2V 4.0
Nastavnici
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Uslovljnost drugim predmetima Oblik uslovljenosti
Za pohađanje nastave. Za polaganje završnog ispita. Za pohađanje nastave obavezan je položen završni ispit iz Osnova urbanizma 1 i završene predispitne obaveze iz Urbanističke tehnike i Urbanističke kompozicije. Za polaganje završnog ispita obavezne su ispunjene predispitne obaveze iz Urbanističkog projektovanja 1.
Ciljevi izučavanja predmeta
Glavni cilj predmeta je osposobljavanje studenata da savremenim pristupom, metodama, postupcima i tehnikama procesa urbanističkog projektovanja kreiraju programe razvoja za konkretna gradska ili vangradska područja. Takođe, cilj je upoznavanje studenata sa kompleksnošću gradskih sklopova, kroz proučavanje urbanih problema i fenomena sa više aspekata i na više prostornih nivoa.
Ishodi učenja (stečena znanja)
Ovladavanje savremenim pristupom, metodama, postupcima i tehnikama procesa urbanističkog projektovanja.
Sadržaj predmeta
Mjesto urbanističkog projektovanja u procesu stvaranja gradskog prostora. Urbanističko projektovanje: svojstva, tehnike i dometi. Od umjetničkog do pragmatičnog u urbanističkom projektovanju: pristup, ciljevi, postupci i efekti. Pregled evolucije urbanističkih koncepata: od izvorno tradicionalnih do modernih; od postmodernističkih do futurističkih. Urbana zajednica: pojam, razvoj kroz vrijeme, pojavni oblici, vrste, modeli. Urbani razvoj: pojam, karakteristike, promjenljivost, transformacije, ritmovi. Urbana morfogeneza Banjaluke. Urbana forma i urbani pejzaž. Tradicionalne vrijednosti gradskih sklopova. Urbani modeli - koncepti: E. Hauard, Lekorbizje, F.L. Rajt, K. Doksiadis i K. Aleksander. Moduli, mreže i matrice formiranja urbanih sklopova.
Metode izvođenja nastave
Predavanja, vježbe, radionice, konsultacije, terenski rad, prezentacije.
Literatura
  1. R.Radović. 2003. Forma grada. Beograd: OrionArt.
  2. C.A. Doxiadis. 1982. Čovek i grad. Beograd: Nolit.
  3. C. Alexander. 1971. “Grad nije drvo”. [1969] Arhitektura urbanizam 68/69: 81-86.
  4. M. Ralević. 1988. Programsko modelovanje urbanih funkcija. Beograd: CMSUB.
  5. D. Simonović. 2010. Pejzažni gradovi: poređenje razvoja urbanog identiteta Banjaluke i Graca, Banjaluka: Arhitektonsko-građevinski fakultet Univerziteta u Banjaluci.
Oblici provere znanja i ocenjivanje
Aktivnost na nastavi i pohađanje nastave: 10 bodova Kolokvijumi: 2 x 7,5= 15 bodova Grafički radovi: 20+20+20= 60 bodova Završni ispit: 15 bodova Korektivni seminarski rad: 7,5 bodova
Posebna naznaka
Predispitne obaveze studenata su oba pozitivno ocenjena kolokvijuma, 80% prisustva na predavanjima i vježbama i pozitivno ocenjeni grafički radovi. Studenti koji dobiju pozitivne ocene na oba kolokvijuma, oslobođeni su polaganja završnog ispita i broj osvojenih bodova na kolokvijumima se prenosi u bodove ispita. Kolokvijumi su obavezna provera znanja. Odsustvo sa dva kolokvijuma, negativne ocjene na kolokvijumu ili kombinacija obavezuju studenta da napiše seminarski rad na jednu od zadatih tema u školskoj godini i izađe na završni ispit.