Navigacija

OAP07APRK - Arhitektonsko projektovanje u realnom kontekstu

Specifikacija predmeta
Tip studija Akademske studije prvog ciklusa
Studijski program Arhitektura
Naziv Arhitektonsko projektovanje u realnom kontekstu
Akronim Status predmeta Semestar Fond časova Broj ESPB
OAP07APRK izborni 8 1P + 3V 5.0
Nastavnici
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Uslovljnost drugim predmetima Oblik uslovljenosti
- -
Ciljevi izučavanja predmeta
Upoznavanje studenata sa metodologijom povezivanja arhitektonskih elemenata u kompleksne funkcionalne cjeline i logične konstruktivne skolopove koji su usklađeni sa elementima okruženja. Sticanje iskustva u primjeni teorijskih saznanja o elementima arhitekture, urbanizma i arhitektonskih tehnologija u rješavanju praktičnih zadataka tokom postupka projektovanja.
Ishodi učenja (stečena znanja)
Razvijanje vještine projektovanja većih višenamjenskih arhitektonskih objekata sa stambenim, poslovnim uslužnim i sadržajima, te prostorima za parkiranje na zadatoj lokaciji u izgrađenom specifičnom okruženju od urbanističke i arhitektonske analize zatečenog, preko koncepta i idejnog rješenja do idejnog projekta.
Sadržaj predmeta
Pozicija, uloga i značaj programa u savremenoj arhitekturi. Potrebe za građenim prostorom. Funkcije građenog prostora. Arhitektonski program kao artikulacija strukture potreba lokalnog tržišta. Prostorni sistem kao artikulacija strukture funkcija. Forma kao završni produkt arhitektonskog mišljenja. Studije konkretnog slučaja.
Metode izvođenja nastave
Nastava se odvija u formi studio-projekta sa individualnim i grupnim konsultacijama te otvorenim diskusijama o projektima. Predavanja, vježbe, konsultacije, terenski rad. Ispit se polaže javnom odbranom projektnog elaborata u junskom ispitnom roku.
Literatura
  1. PAUL FEYERABEND, Against Method, Outline of an Anarchistic Theory of Knowledge, London, Humanities Press 1975.
  2. Bernard Tschum, Content, Context, Concept., MIT Press 2005.
  3. Bernard Tschumi. “Spaces & Events” in: Architecture and Disjunction: Cambridge/MIT Press 1994.
  4. Baylon, Mate. Stan u Beogradu. Publikacija materijala sa poslediplomskih studija Arhitektonskog fakulteta, kurs Stanovanje 1979-1981,sveska 54. Beograd: Arhitektonski fakultet, 1980.
  5. Blagojević, Ljiljana. Moderna kuća u Beogradu 1920-45. Beograd: Zadužbina Andrejević, 2000.
Oblici provere znanja i ocenjivanje
Aktivnost na nastavi: 10 poena Projektni elaborat: 40 poena Kolokvijumi i završni ispit: 40 poena i 10 poena
Posebna naznaka
-