Navigacija

B13624 - Industrijska mikrobiologija

Specifikacija predmeta
Tip studija Akademske studije prvog ciklusa
Studijski program Prehrambene tehnologije i industrijske biotehnologije - 240 ECTS
Naziv Industrijska mikrobiologija
Akronim Status predmeta Semestar Fond časova Broj ESPB
B13624 obavezan 6 3P + V 6.0
Nastavnici
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Uslovljnost drugim predmetima Oblik uslovljenosti
  Nema Nema
  Ciljevi izučavanja predmeta
  Da omogući studentu sticanje osnovnih naučnih i akademskih sposobnosti i vještina iz oblasti primjene mikroorganizama u proizvodne svrhe, razumjevanje uzročno-posljedične veze između osobina proizvodnih mikroorganizama i različitih faza biotehnološkog procesa, kao i sagledavanje biotehnološkog procesa u cjelini.
  Ishodi učenja (stečena znanja)
  Poslije realizacije nastave i polaganja ispita student treba biti osposobljen za razumjevanje značaja i uloge proizvodnih mikroorganizama kao biokatalizatora, razumjevanje principa održavanja proizvodnog soja u smislu očuvanja i poboljšanja njegovih tehnoloških karakteristika, razumevanje principa formulisanja hranljivih podloga i uslova biotehnološkog procesa prema potrebama proizvodnog soja. Takođe, student treba da razvije sposobnost racionalnog rasuđivanja prilikom izbora tehnike i načina izvođenja bioprocesa i izbora bioseparacione tehnike u cilju izdvajanja ili završne obrade bioproizvoda.
  Sadržaj predmeta
  Uvod u industrijsku mikrobiologiju; proizvodni mikroorganizmi; okolina i rast mikroorganizama i pripremne faze u biotehnološkoj proizvodnji; izvođenje biotehnološkog procesa; završne faze u biotehnološkoj proizvodnji; fermentacija, biosinteza i biokonverzija. Laboratorijske vježbe iz oblasti izbora proizvodnog soja, formulacije, pripreme i primjene hranljive podloge, definisanja značajnih procesnih uslova, izbora tehnike izvođenja mikrobiološkog procesa i izdvajanja i prečišćavanja dobijenih proizvoda.
  Metode izvođenja nastave
  Predavanja, laboratorijske vježbe, studijski istraživački rad, pogonske vježbe, konsultacije.
  Literatura
  1. 1. V. Johanides, A. Korčulanin, V.Marić, S. Divjak, D. Vlašić: Industrijska mikrobiologija I, Sveučilište u Zagrebu, Prehrambeno-biotehnološki fakultet, Zagreb, 1976
  2. 2. A. Demain, J. Davies: Industrial microbiology and biotechnology, Second edition, ASM Press, Washington, 1999.
  3. 3. D. J. Pejin: Industrijska mikrobiologija, Tehnološki fakultet, Novi Sad, 2003.
  4. 4. J. Baras, V. Veljković, S. Popov, D. Povrenović, M. Lazić, B. Zlatković: Osnovi bioprocesnog inženjerstva (elektronska forma), Tehnološki fakultet, Leskovac, 2009.
  5. 5. A. Davidović, A. Savić, Praktikum iz industrijske mikrobiologije, Tehnološki fakultet, Banja Luka, 2010.
  Oblici provere znanja i ocenjivanje
  Prisustvo na nastavi 5 Seminarski rad 20 Završni ispit 30 Vježbe (lab.i pogonske) 15 Testovi provjere znanja (2) 30 Ukupno bodova 100
  Posebna naznaka
  Nema