Navigacija

prof. dr Aleksandar Savić
vanredni profesor

Nastavnik - II-4
Tehnološki fakultet
051/434-372 lok 146
Katedre
 • Tehnološki fakultet-Katedra za biohemijsko inženjerstvo
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Biohemijsko inženjerstvo vanredni profesor 25. septembar 2019.

Predmeti

Tehnološki fakultet

Akademske studije drugog ciklusa
M11014 Tehnologija fermentisanih pića
Akademske studije prvog ciklusa
B13522 Mikrobiološka kontrola bioprocesa
B13524 Tehnologija vina
B13525 Tehnologija voćnih vina
B13604 Industrijska mikrobiologija
B13606a Projektovanje tehnoloških procesa
B13606b Projektovanje tehnoloških procesa
B13607a Materijalni i energetski bilansi u proizvodnji
B13607b Materijalni i energetski bilansi u proizvodnji
B13611 Enzimatcke metode analize u kontroli namirnica
B13624 Industrijska mikrobiologija
B13633 Kontrola kvaliteta alkoholnih pića
B13634 Kontrola kvaliteta vina i piva
B14703 Osnovi biohemijskog inženjerstva
B14710 Tehnologija alkoholnih pića
B14711 Tehnologija skroba i šećera
B14723 Osnove biohemijskog inženjerstva
B14727 Tehnologija skroba i šećera
B14733 Mikroorganizmi i paraziti u hrani
B14803 Mikrobiologija hrane
B14809 Tehnologija piva i vina
B14812 Mikrobiologija hrane
B14828 Tehnologija alkoholnih pića
B14829 Tehnologija slada i piva
B14842 Probiotici i starter kulture

Poljoprivredni fakultet

Akademske studije drugog ciklusa
MBVV10-O Tehnologija vina

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Antioxidative and antifungal response of woody species to environmental conditions in the urban area

  DOI 10.1007/s10646-018-1963-z
  Časopis ECOTOXICOLOGY
  Godina 2018
  Autori Nevena Šuškalo, Dino Hasanagić, Ljiljana Topalić-Trivunović, Zoran Kukrić, Ivan Samelak, Aleksandar Savić i Biljana Kukavica
  Volumen 27
  Broj 8
  Strana od 1095
  Strana do 1106
  Veb adresa https://link.springer.com/article/10.1007/s10646-018-1963-z

  Matematičko modelovanje proizvodnje etanola u toku fermentacije medovine

  Časopis GLASNIK HEMIČARA, TEHNOLOGA I EKOLOGA REPUBLIKE SRPSKE
  Godina 2018
  Autori Saša Papuga, Aleksandar Savić i Zvjezdana Kisin
  Broj 14
  Strana od 15
  Strana do 22

  Chemical composition, biological potentials and antimicrobioal activity of wild and cultivated blackbarries

  DOI 10.2298/APT1849065J
  Časopis Acta Periodica Technologica
  Godina 2018
  Autori Miodrag Jazić, Jelena Vulić, Zoran Kukrić, Ljiljana Topalić-Trivunović i Aleksandar Savić
  Volumen 49
  Strana od 65
  Strana do 79

  Uticaj obrade enzimima na antimikrobna svojstva pletenina bojenih ekstraktima lekovitih biljaka

  DOI 10.5937/ZasMat1703283G
  Časopis Zaštita materijala
  Godina 2017
  Autori Dragana Grujić, Aleksandar Savić, LJiljana Topalić-Trivunović, Ana Velemir, Maja Čiča, Mladen Stančić i Mitja Kolar
  Volumen 58
  Broj 3
  Strana od 283
  Strana do 292

  Dyeing of plasma treated cotton and bamboo rayon with Fallopia japonica extract

  DOI 10.1007/s10570-016-0951-9
  Časopis CELLULOSE
  Godina 2016
  Autori Marija Gorjanc, Aleksandar Savić, Ljiljana Topalić-Trivunović, Milan Mozetič, Rok Zaplotnik, Alenka Vesel i Dragana Grujić
  Volumen 23
  Broj 3
  Strana od 2221
  Strana do 2228

  The influence of plasma pretreatment on the structure and antimicrobial properties of knitted fabrics treated with herbal extracts

  DOI 10.15240/tul/004/2015-1-004
  Časopis ACC Journal. A, Natural sciences and technology
  Godina 2015
  Autori Dragana Grujić, Aleksandar Savić, LJiljana Topalić-Trivunović, Simona Jevšnik, Tatjana Rijavec i Marija Gorjanc
  Volumen 21
  Broj 1
  Strana od 30
  Strana do 41

  Uticaj upotrebe močila kod bojenja biljnim ekstraktima na stepen obojenja pletenina

  DOI doi:10.5937/ZasMat1503304G
  Časopis Zaštita materijala
  Godina 2015
  Autori Dragana Grujić, Aleksandar Savić, LJiljana Topalić-Trivunović, Svjetlana Janjić, Maja Čiča, Mladen Stančić i Marija Gorjanc
  Volumen 56
  Broj 3
  Strana od 304
  Strana do 314
  Veb adresa http://idk.org.rs/wp-content/uploads/2015/10/7DGRUJIC%20-korigovano.pdf

  The microbiological status of (ready to eat) lettuce before and after standard washing

  DOI 10.7251/GHTE1410051T
  Časopis GLASNIK HEMIČARA, TEHNOLOGA I EKOLOGA REPUBLIKE SRPSKE
  Godina 2014
  Autori Ljiljana Topalić-Trivunović, Aleksandar Savić, Jelena Kovačević, Ljiljana Balešević, Snježana Matoš i Miloš Šolaja
  Broj 10
  Strana od 51
  Strana do 55

  Istraživanje uticaja sirovinskog sastava i načina obrade tkanina na njihova antibakterijska svojstva

  Časopis Glasnik hemičara, tehnologa i ekologa Republike Srpske
  Godina 2014
  Autori Dragana Grujić, Aleksandar Savić, LJiljana Topalić-Trivunović, Svjetlana Janjić, Simona Jevšnik i Danijela Jokanović
  Volumen 10
  Strana od 57
  Strana do 64
  Veb adresa http://glasnik.tfbl.org/?otvori=arhiva&action=prikazi_abstrakt&broj=10& godina=0&id_clanak=71

  Uticaj pojedinih faza procesa proizvodnje koncentrovanog soka na mikrobiološku ispravnost gotovog proizvoda

  Časopis Glasnik hemičara, tehnologa i ekologa Republike Srpske
  Godina 2012
  Autori Ljiljana Topalić-Trivunović, Aleksandar Savić, Miloš Šolaja, Sanja Stupar i Snježana Matoš
  Broj 7
  Strana od 19
  Strana do 25

  CHARACTERIZATION OF ANTIOXIDANT AND ANTIMICROBIAL ACTIVITIES OF NETTLE LEAVES (Urtica dioica L.)

  Časopis Acta Periodica technologica
  Godina 2012
  Autori Zoran Kukrić, LJiljana Topalić-Trivunović, Biljana Kukavica, Snježana Matoš, Mirela Boroja, Svetlana Pavičić i Aleksandar Savić
  Strana od 257
  Strana do 272

  Promjene hemijskog sastava i mikrobiološki status fermentisanih kobasica tokom zrenja

  Časopis Glasnik hemičara, tehnologa i ekologa Republike Srpske
  Godina 2011
  Autori Snježana Mandić, Asima Davidović, Ljiljana Topalić-Trivunović, Branka Topić, Aleksandar Savić, Snježana Matoš i Sandra Stojković
  Broj 5
  Strana od 45
  Strana do 49

  Use of biosensors in the food industry

  Časopis Glasnik hemičara, tehnologa i ekologa Republike Srpske
  Godina 2010
  Autori Asima Davidović i Aleksandar Savić
  Volumen 3
  Strana od 33
  Strana do 38

  Ispitivanje kvaliteta jabukovog sirćeta na banjalučkom tržištu

  Časopis Technologica Acta
  Godina 2010
  Autori Siniša Đaković, Ana Velemir, Aleksandar Savić i Asima Davidović
  Volumen 3
  Broj 2
  Strana od 49
  Strana do 55

  Mikrobna proizvodnja biorazgradljivih polimera

  Časopis Technologica Acta
  Godina 2010
  Autori Asima Davidović i Aleksandar Savić
  Volumen 3
  Broj 1
  Strana od 13
  Strana do 20

  Antibakterijsko dejstvo kombuha napitaka na bazi ljekovitog bilja

  Časopis GLASNIK HEMIČARA, TEHNOLOGA I EKOLOGA REPUBLIKE SRPSKE
  Godina 2009
  Autori Aleksandar Savić, Asima Davidović i Ljiljana Topalić-Trivunović
  Volumen 1
  Strana od 131
  Strana do 136

  Praćenje toka fermentacije čajne gljive (Kombuhe) u podlogama na bazi ljekovitog bilja

  Časopis Glasnik hemičara, tehnologa i ekologa Republike Srpske
  Godina 2009
  Autori Aleksandar Savić i Asima Davidović
  Volumen 1
  Strana od 137
  Strana do 141

  Kvalitet vode za piće izvorišta i bazena kišnice na području Banje Luke i okoline

  Časopis Veterinarski žurnal Republike Srpske
  Godina 2008
  Autori Miloš Šolaja, Ljiljana Topalić-Trivunović, Vesna Kalaba, Radenko Đurica, Aleksandar Savić, Mirjana Milošević i Branislav Savanović
  Volumen 8
  Broj 2
  Strana od 122
  Strana do 128

Radovi sa skupova

  Intervalne skale za kvantitativnu senzornu ocjenu kvaliteta boje crvenih vina./ Interval scales for quantitative sensory evaluation of red wine colour quality.

  Naučni skup 2. naučno-stručna konferencija ‚‚Kongres studenata tehnoloških fakulteta“
  Publikacija Zbornik radova, 2. naučno-stručna konferencija ‚‚Kongres studenata tehnoloških fakulteta“,
  Godina 2019
  Autori Maja Stojković, Slavica Grujić i Aleksandar Savić
  Strana od 64
  Strana do 72
  Veb adresa https://ks.tf.unibl.org/wp-content/uploads/2016/05/zbornik-radova-studentski-kongres-2019.pdf

  Fermentation of buckwheat honey with the addition of chocolate product AFTER EIGHT

  Naučni skup XII Savjetovanje hemičara, tehnologa i ekologa Republike Srpske
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2018
  Autori Nikolina Marković, Ana Velemir i Aleksandar Savić
  Strana od 328
  Strana do 339

  UTICAJ KOREKCIJE NEKIH PARAMETARA NA FERMENTACIJU MEDOVINE UZ PRIMJENU GOMPERTZ MODELA

  Naučni skup XII Savjetovanje hemičara, tehnologa i ekologa Republike Srpske
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2018
  Autori Zvjezdana Kisin, Saša Papuga, Ana Velemir i Aleksandar Savić
  Strana od 296
  Strana do 304

  THE ANTIMICROBIAL PROPERTIES TEXTILE TREATED WITH EXTRACTS OF MEDICINAL PLANTS

  Naučni skup Development tendencies in the textile industry Design, Technology, Menagement
  Publikacija Invited presentations, Proceedings "Development tendencies in the textile industry Design, Technology, Management"
  Godina 2018
  Autori Dragana Grujić, Aleksandar Savić, LJiljana Topalić-Trivunović, Marija Gorjanc i Branko Neral
  Strana od 17
  Strana do 25

  Primjer rješavanja problema biorazgradljivog otpada primjenom koncepta čistije proizvodnje

  Naučni skup XII Savjetovanje hemičara, tehnologa i ekologa Republike Srpske
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2018
  Autori Dajana Dragić, Saša Papuga i Aleksandar Savić
  Strana od 649
  Strana do 655

  Poređenje kvaliteta voćnih rakija od šljiva i jabuka dobijenih spontanim fermentacijama u cilju njihove standardizacije

  Naučni skup XII Savjetovanje hemičara, tehnologa i ekologa Republike SRpske
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2018
  Autori Slobodanka Mihajlović, Ana Velemir i Aleksandar Savić
  Strana od 305
  Strana do 311

  Multipurpose properties of some plants suitable for forest gardens - Damask Rose, Maule's Quince, Stevia

  Naučni skup VIII International Scientific Agriculture Symposium AGROSYM
  Publikacija Book of Proceedings Agrosym 2017
  Godina 2017
  Autori Srđan Ljubojević, Ladislav Vasilišin, Goran Vučić, Aleksandar Savić i Ivan Samelak
  Strana od 2729
  Strana do 2723
  Veb adresa http://www.agrosym.rs.ba/index.php/en/agrosym/agrosym_2017/ BOOK_OF_PROCEEDINGS_2017_FINAL.pdf.

  THE INFLUENCE OF ANTIMICROBIAL PRINTING ON THERMAL PROPERTIES OF KNITTED FABRICS

  Naučni skup 12th Symposium "Novel Technologies and Economic Development"
  Publikacija Zbornik radova, 12th Symposium "Novel Technologies and Economic Development, Leskovac
  Godina 2017
  Autori Dragana Grujić, Aleksandar Savić, LJiljana Topalić-Trivunović, Ana Velemir, Mladen Stančić i Branko Neral
  Strana od 131
  Strana do 140

  Uticaj obrade enzimima na antimikrobna svojstva pletenina bojenih ekstraktima ljekovitih biljaka

  Naučni skup V INTERNATIONAL CONGRESS „ENGINEERING, ENVIRONMENT AND MATERIALS IN PROCESSING INDUSTRY“
  DOI 10.7251/EEMSR1501571G
  Publikacija Proceedings
  Godina 2017
  Autori Dragana Grujić, Aleksandar Savić, LJiljana Topalić-Trivunović, Ana Velemir, Maja Čiča, Mladen Stančić i Mitja Kolar
  Strana od 571
  Strana do 587

  Uticaj načina pripreme supstrata na fermentaciju vina od jabuke sorte crveni delišes

  Naučni skup V međunarodni kongres „Inženjerstvo, ekologija i materijali u procesnoj industriji“
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2017
  Autori Aleksandar Savić, Ana Velemir i Anita Gašić
  Strana od 624
  Strana do 632

  Promjena sadržaja vicinalnih diketona u toku fermentacije dvije vrste pivske sladovine

  Naučni skup V međunarodni kongres „Inženjerstvo, ekologija i materijali u procesnoj industriji“
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2017
  Autori Anita Gašić, Radovan Rakić, Aleksandra Krečković i Aleksandar Savić
  Strana od 613
  Strana do 623

  Uticaj korekcije parametara kljuka na kvalitet destilata od jabuke

  Naučni skup V međunarodni kongres „Inženjerstvo, ekologija i materijali u procesnoj industriji“
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2017
  Autori Aleksandar Savić, Jovan Stojinović, Ana Velemir i Vesna Kalaba
  Strana od 633
  Strana do 639

  Uticaj antimikrobne štampe ekstraktima ljekovitih biljaka na toplotna svojstva pletenina

  Naučni skup Savremene tehnologije i privredni razvoj
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2017
  Autori Dragana Grujić, Aleksandar Savić, Ljiljana Topalić-Trivunović, Ana Velemir, Mladen Stančić i Branko Neral
  Strana od 131
  Strana do 140

  Uticaj antimikrobne štampe na sorpcijska svojstva pletenina

  Naučni skup Savremeni materijali
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2017
  Autori Dragana Grujić, Aleksandar Savić, Ljiljana Topalić-Trivunović, Maja Čiča, Mladen Stančić i Branko Neral
  Strana od 531
  Strana do 542

  ANTIFUNGALNA AKTIVNOST KOMERCIJALNIH FUNGICIDA U KOMBINACIJI SA METANOLNIM EKSTRAKTOM RIZOMA BILJKE Reynoutria japonica

  Naučni skup XI CONFERENCE OF CHEMISTS, TECHNOLOGISTS AND ENVIRONMENTALISTS OF REPUBLIC OF SRPSK
  Publikacija XI CONFERENCE OF CHEMISTS, TECHNOLOGISTS AND ENVIRONMENTALISTS OF REPUBLIC OF SRPSKA, PROCEEDINGS
  Godina 2016
  Autori Ljiljana Topalić-Trivunović, Aleksandar Savić, Branka Rodić-Grabovac i Ranka Trivunović
  Strana od 349
  Strana do 359

  Uticaj korekcije pojedinih parametara razblaženog meda na proizvodnju medovine

  Naučni skup XI Savjetovanje hemičara, tehnologa i ekologa Republike Srpske
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2016
  Autori Aleksandar Savić, Ana Velemir, Maja Stojković i Predrag Ilić
  Strana od 322
  Strana do 330

  Uticaj različitih postupaka obrade supstrata na proizvodnju vina od riže

  Naučni skup XI Savjetovanje hemičara, tehnologa i ekologa Republike Srpske
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2016
  Autori Aleksandar Savić, Nataša Božić, Dijana Maletić, Vera Simić i Ljubinka Momić
  Strana od 322
  Strana do 330

  Uticaj različitih vrsta predobrade na mehanička i antimikrobna svojstva pletenina

  Naučni skup XI CONFERENCE OF CHEMISTS, TECHNOLOGISTS AND ENVIRONMENTALISTS OF REPUBLIC OF SRPSK
  Publikacija Proceednings
  Godina 2016
  Autori Dragana Grujić, Aleksandar Savić, Ljiljana Topalić-Trivunović, Maja Čiča, Ljubica Vasiljević i Mitja Kolar
  Strana od 498
  Strana do 507

  ZASTUPLJENOST MIKROORGANIZAMA NA POVRŠINI I U DUBINI LISTOVA ZELENE SALATE

  Naučni skup XI CONFERENCE OF CHEMISTS, TECHNOLOGISTS AND ENVIRONMENTALISTS OF REPUBLIC OF SRPSKA
  Publikacija XI CONFERENCE OF CHEMISTS, TECHNOLOGISTS AND ENVIRONMENTALISTS OF REPUBLIC OF SRPSKE, PROCEEDINGS
  Godina 2016
  Autori Ljiljana Topalić-Trivunović, Aleksandar Savić i Jelena Kovačević
  Strana od 437
  Strana do 445

  Seasonal variability of the chemical composition of birch sap obtained through tapping (Betulae sucus recens),

  Naučni skup VII International Scientific Agriculture Symposium AGROSYM
  Publikacija Book of Proceedings
  Godina 2016
  Autori Srdjan Ljubojević, Ladislav Vasilišin, Goran Vučić, Aleksandar Savić i Dušan Miodragović
  Strana od 2810
  Strana do 2817
  Veb adresa www.agrosym.rs.ba

  ANTIBACTERIAL LYOCELL FIBRES OBTAINED USING PLASMA TREATMENT AND CHITOSAN

  Naučni skup 16th World Textile Conference AUTEX 2016
  Publikacija PROCEEDINGS 16th World Textile Conference AUTEX 2016, 6_Smart, Functional and Interactive Textiles, 6-55
  Godina 2016
  Autori Svjetlana Janjić, Ivana Milošević, Aleksandar Savić, Miran Mozetič, Gregor Primc, Lidija Černe Hočevar i Marija Gorjanc
  Strana od 1
  Strana do 7

  Mogućnost upotrebe enzima pululanaza u cilju unapređenja proizvodnje glukoznog sirupa

  Naučni skup XI Simpozijum «SAVREMENE TEHNOLOGIJE I PRIVREDNI RAZVOJ»
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2015
  Autori Aleksandar Vlajnić, Aleksandar Savić i Zoran Kukrić
  Strana od 61
  Strana do 68

  Praćenje pojedinih parametara procesa proizvodnje vina od kljuka jabuke uz matematičko modelovanje

  Naučni skup 8. Međunarodna naučna konferencija Savremeni materijali
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2015
  Autori Aleksandar Savić i Saša Papuga
  Strana od 533
  Strana do 547

  PRAĆENJE POJEDINIH PARAMETARA PROCESA PROIZVODNJE VINA OD KLJUKA JABUKE UZ MATEMATIČKO MODELOVANJE

  Naučni skup Savremni materijali, Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske
  Publikacija Zbornik radova, knjiga 29 (2016)
  Godina 2015
  Autori Saša Papuga i Aleksandar Savić
  Strana od 533
  Strana do 345
  Veb adresa http://conforganiser.com/sr/rad/pra-enje-pojedinih-parametara-/4042#.WGPC7lMrKpo

  MATEMATIČKO MODELOVANJE POJEDINIH PARAMETARA PROCESA PROIZVODNJE VINA OD JABUKE SORTE ZLATNI DELIŠES

  Naučni skup IV International Congress: “Engineering, Environmental and materials in Processing Industry"
  DOI 10:7251/EEMSR1501413P
  Publikacija Proceedings
  Godina 2015
  Autori Saša Papuga i Aleksandar Savić
  Strana od 413
  Strana do 423
  Veb adresa http://kongres.tfzv.org/en/

  UTICAJ PEKTOLITIČKIH ENZIMA NA ANTIOKSIDATIVNA SVOJSTVA JABUČNOG VINA

  Naučni skup IV međunarodni kongres: „Inženjerstvo, ekologija i materijali u procesnoj industriji“
  Publikacija IV međunarodni kongres: „Inženjerstvo, ekologija i materijali u procesnoj industriji“ Zbornik radova
  Godina 2015
  Autori Aleksandar Savić, Zoran Kukrić i Ana Velemir
  Strana od 353
  Strana do 363

  UTICAJ KOMERCIJALNIH PEKTOLITIČKIH PREPARATA NA PROIZVODNJU I KVALITET JABUČNOG VINA

  Naučni skup IV međunarodni kongres: „Inženjerstvo, ekologija i materijali u procesnoj industriji“
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2015
  Autori Aleksandar Savić, Asima Davidović, Milenko Blesić i Ana Velemir
  Strana od 364
  Strana do 374

  UTICAJ OBRADE PLAZMOM I EKSTRAKTIMA BILJKE ACHILLEA MILLEFOLIUM L. NA ANTIMIKROBNA SVOJSTVA PLETENINA

  Naučni skup SAVREMENI MATERIJALI 2014
  Publikacija Zbornik radova, VII međunarodni naučni skup SAVREMENI MATERIJALI 2015
  Godina 2014
  Autori Dragana Grujić, Aleksandar Savić, Ljiljana Topalić-Trivunović, Snježana Matoš, Danijela Jokanović i Marija Gorjanc
  Strana od 543
  Strana do 561

  ISTRAŽIVANJE UTICAJA NAČINA OBRADE PLETENINA NA STEPEN OBOJENJA I ANTIMIKROBNA SVOJSTVA

  Naučni skup SAVREMENI MATERIJALI 2014
  Publikacija Zbornik radova, VII međunarodni naučni skup SAVREMENI MATERIJALI 2015
  Godina 2014
  Autori Dragana Grujić, Aleksandar Savić, Ljiljana Topalić-Trivunović, Snježana Matoš i Maja Čiča
  Strana od 525
  Strana do 541

  OBRADA TEKSTILA EKSTRAKTOM BILJKE KUNICA (Achillea millefolium L.) U CILJU UBLAŽAVANJA ALERGIJA NA ZNOJ

  Naučni skup Šesti međunarodni naučni skup "SAVREMENI MATERIJALI 2013"
  Publikacija Zbornik radova, Šesti međunarodni naučni skup "SAVREMENI MATERIJALI 2013"
  Godina 2013
  Autori Dragana Grujić, Aleksandar Savić, Ljiljana Topalić-Trivunović, Svjetlana Janjić i Simona Jevšnik
  Strana od 305
  Strana do 317
  Veb adresa COBSS.RS-ID 4328216

  MICROBIOLOGICAL STATUS OF (READY TO EAT) APPLE CULTIVARS GALA BEFORE AND AFTER WASHING

  Naučni skup International scientific conference 10th conference of chemists, technologists and environmentalists of Republic of Srpska
  Publikacija Proceedings
  Godina 2013
  Autori Ljiljana Topalić-Trivunović, Aleksandar Savić, Vesna Tovarišić, Igor Stjepanović, Snježana Matoš i Miloš Šolaja
  Strana od 339
  Strana do 347

  Technology, composition and quality of indigenous Banja Luka fresh cheese

  Naučni skup 22nd International Scientific-Expert Conference of Agriculture and Food Industry - Sarajevo 2011
  Publikacija Proceedings, Sarajevo, Izmir, 2012.
  Godina 2011
  Autori Sandra Stojković, Snježana Mandić, Marta Winiecka, Ana Velemir, Aleksandar Savić, Ljiljana Topalić-Trivunović i Snježana Matoš
  Strana od 373
  Strana do 375

  Mliječno-kisela fermentacija šampinjona (Agaricus bisporus) sa Lactobacillus plantarum

  Naučni skup IX savjetovanje hemičara i tehnologa RS
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2010
  Autori Neda Milanović, Asima Davidović i Aleksandar Savić
  Strana od 338
  Strana do 345

  Proizvodnja voćnog vina od različitih voćnih supstrata

  Naučni skup IX savjetovanje hemičara i tehnologa RS
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2010
  Autori Danica Kuzmanović, Aleksandar Savić i Asima Davidović
  Strana od 346
  Strana do 355

  Uticaj koncentracije šećera na tok alkoholne fermentacije jabučnog soka

  Naučni skup III Savjetovanje o proizvodnji i preradi hrane [sa međunarodnim učešćem] „agroTECH“
  Publikacija Zbornik radova (Proceedings)
  Godina 2008
  Autori Irena Nedić, Vladimir Božičić, Aleksandar Savić i Asima Davidović
  Strana od 132
  Strana do 138

Ostali radovi

  Projekat "MODIFIKACIJA PROCESA PROIZVODNJE MEDOVINE OD RAZLIČITIH VRSTA MEDA SA PODRUČJA REPUBLIKE SRPSKE U CILJU POBOLJŠANJA NJENIH FUNKCIONALNIH SVOJSTAVA"

  Izdavač Univerzitet u Banjoj Luci, Tehnološki fakultet, Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo Republike Srpske, (2019/2020)
  Godina 2019
  Autori Aleksandar Savić, Ivan Samelak, Pero Sailović, Milenko Blesić, Dragiša Savić, Aleksandra Ranitović, Maja Stojković, Igor Pećanac, Dijana Maletić, Zvjezdana Kisin i Saša Papuga

  Doktorska disertacija

  Godina 2014
  Autori Aleksandar Savić

  Projekat "Antimikrobna obrada i ekološki prihvatljivo štampanje tekstilnih materijala za sportsku odjeću uz kontrolu njihovih toplotnih svojstava"

  Izdavač Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske (2014/15)
  Godina 2014
  Autori Dragana Grujić, Aleksandar Savić, Svjetlana Janjić, Mladen Stančić, LJiljana Topalić-Trivunović, Dragoljub Novaković, Marija Gorjanc, Jelka Geršak i Simona Jevšnik

  Bilateralni projekat "Istraživanje dejstva tekstila visokih performansi na udobnost kod nošenja sportske odjeće"

  Izdavač Univerzitet u Banjoj Luci-Tehnološki fakultet i Univerza Mariboru-Fakulteta za strojništvo (2014-2015)
  Godina 2014
  Autori Dragana Grujić, Jelka Geršak, Svjetlana Janjić, Aleksandar Savić i Mladen Stančić

  Projekat "Oplemenjivanje materijala za sportsku odjeću u cilju poboljšanja termofiziološke udobnosti"

  Izdavač Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske (2013/14)
  Godina 2013
  Autori Dragana Grujić, Aleksandar Savić, LJiljana Topalić-Trivunović, Svjetlana Janjić, Jelka Geršak, Simona Jevšnik i Tatjana Rijavec

Knjige

  Chapter: Surface modification of textile for antimicrobial treatment with medicinal plant extracts in Handbook of textile coloration and finishing

  Izdavač Studium Press LLC, USA
  ISBN 1-62699-106-5
  Godina 2018
  Autori Dragana Grujić, Aleksandar Savić, Ljiljana Topalić-Trivunović i Marija Gorjanc
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 28

  Metabolički odgovor drvenastih biljaka na ekološke uslove u urbanim sredinama

  Izdavač Prirodno-matematički fakultet, Univerziteta u Banjoj Luci
  ISBN 978-99955-21-57-8
  Godina 2017
  Autori Biljana Kukavica, Ljiljana Topalić-Trivunović, Nevena Šuškalo, Dino Hasanagić, Zoran Kukrić, Nina Janjić, Aleksandar Savić i Ivan Samelak
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 479

  Mikrobiologija jabučnih vina

  Izdavač Univerzitet u Banjoj Luci, Tehnološki fakultet
  ISBN 987-999-54063-0
  Godina 2016
  Autori Aleksandar Savić i Ljiljana Topalić-Trivunović
  Tip knjige pomoćni udžbenik
  Broj strana 117

  Praktikum iz Industrijske mikrobiologije

  Izdavač Univerzitet u Banjoj Luci, Tehnološki fakultet
  ISBN 978-99938-54-33-3
  Godina 2010
  Autori Asima Davidović i Aleksandar Savić
  Tip knjige pomoćni udžbenik
  Broj strana 105

Projekti

Ultrazvučna i mikrotalasna obrada različitih sirovina i otpadaka u svrhu dobijanja bioetanola

Cilj ovog projekta je da istraži mogućnost upotrebe ultrazvuka i mikrotralasa, zajedno sa izradom matematičkih modela i optimizacijom procesa, radi unaprjeđenja tehnologije dobijanja bioetanola, kao alternative fosilnim gorivima. To bi, pored ekonomske, imalo i značajnu...

Broj projekta 1251140
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Tehnološki fakultet
Rukovodilac prof. dr Aleksandar Savić
Projektni tim Maja Stojković, ma
prof. dr Saša Papuga
Mitja Kolar
Jovana Milanović
mr Darko Bodroža
prof. dr Dragana Grujić
Igor Pečanac
prof. dr Ljiljana Topalić-Trivunović
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.04.2020.
Završetak projekta 30.04.2021.
Vrijednost projekta 26500.0 BAM

UV zaštita antimikrobno obrađenog tekstila ekstraktima ljekovitih biljaka

Na osnovu postavljenih hipoteza i ciljeva projekta doći će se do novih saznanja o uticaju vrste antimikrobnog sredstva za obradu (vodeni i alkoholni ekstrakati ljekovitih biljaka, eterična ulja), načina antimikrobne obrade (bojenje postupkom ultrazvučnog disergovanja, metoda iscrpljenja kupatila i sito štampa) i količine nanesenog sredstva na tekstilni materijal na termofiziološku udobnost sportske odjeće...

Broj projekta 1251139
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Tehnološki fakultet
Rukovodilac prof. dr Dragana Grujić
Projektni tim Jovana Milanović
Mitja Kolar
Maja Stojković, ma
Branko Neral
Dušan Popović
Goran Poprić
Nermin Bahtić
Branka Ružičić
Vesna Ivanović, ma
mr Ana Velemir
Đorđe Vujčić, ma
Snježana Stanković
doc. dr Mladen Stančić
prof. dr Aleksandar Savić
doc. dr Blanka Škipina
prof. dr Nemanja Kašiković
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.01.2020.
Završetak projekta 31.12.2020.
Vrijednost projekta 34000.0 BAM

Mikrokapsulacija i ultrazvučno dispergovanje ekstrakata ljekovitih biljaka za antimikrobnu obradu tekstila

Poznato je da su materijali od prirodnih vlakana osjetljivi prema djelovanju mikroorganizama, kao što su bakterije i gljivice. To je posebno izraženo u uslovima povišene vlage i temperature. Veće količine mikroorganizama na tekstilnom materijalu djeluju kao prljavština, izazivaju neugodan miris, gubitak boje, smanjenje čvrstoće...

Broj projekta 1251106
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Tehnološki fakultet
Rukovodilac prof. dr Dragana Grujić
Projektni tim Vesna Ivanović, ma
Maja Katić, ma
Branko Neral
Goran Poprić
Jovana Milanović
prof. dr Simona Jevšnik
doc. dr Mladen Stančić
Mitja Kolar
Snježana Stanković
Nermin Bahtić
prof. dr Nemanja Kašiković
Branka Ružičić
mr Ana Velemir
Ivana Dojčinović
prof. dr Svjetlana Janjić
Đorđe Vujčić, ma
prof. dr Aleksandar Savić
Dušan Popović
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obarzovanje i informaciono društvo RS
Početak realizacije 01.04.2019.
Završetak projekta 30.04.2020.
Vrijednost projekta 33400.0 BAM

Mikrokapsulacija ekstrakata ljekovitih biljaka za antimikrobnu obradu tekstila

Mikrokapsulacija je tehnika kojom se određene materije oblažu polimernim materijalom i na taj način odvajaju od okolnog medijuma. Mikrokapsule su veličine od 1-1000 µm, odnosno u intervalu veličina između nanokapsula (1 mm). ..

Broj projekta 1251102
Status Aktivan
Tip projekta Međunarodni naučnoistraživački - Ostali
Organizaciona jedinica Tehnološki fakultet
Rukovodilac prof. dr Dragana Grujić
Projektni tim Branka Ružičić
prof. dr Aleksandar Savić
Maja Stojković, ma
Đorđe Vujčić, ma
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obarzovanje i informaciono društvo RS
Početak realizacije 01.01.2019.
Završetak projekta 31.12.2019.
Vrijednost projekta 2000.0 BAM

Modifikacija procesa proizvodnje medovine od različitih vrsta meda sa područja Republike Srpske u cilju poboljšanja njenih funkcionalnih svojstava

Medovina je tradicionalno piće sa 8-18% (v/v) etanola. Jedan od najbitnijih koraka u proizvodnji medovine je redukcija broja mikroorganizama u rastvoru meda...

Broj projekta 1251103
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Tehnološki fakultet
Rukovodilac prof. dr Aleksandar Savić
Projektni tim dr Milenko Blesić
Dijana Maletić
Igor Pečanac
Maja Stojković, ma
Zvjezdana Kisin
Ivan Samelak
prof. dr Saša Papuga
Aleksandra Ranitović
doc. mr Pero Sailović
Dragiša Savić
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obarzovanje i informaciono društvo RS
Početak realizacije 01.01.2019.
Završetak projekta 01.01.2020.
Vrijednost projekta 15261.0 BAM

Modelovanje sistema za biološko uklanjanje amonijum jona na pilot postrojenju za pripremu vode za piće

U cilju očuvanja kvaliteta vode za piće, amonijum jon je često potrebno ukloniti u postrojenjima za pripremu vode za piće, jer njegova prisutnost može uzrokovati probleme vezane za kvalitet vode i distribuciju, npr. ponovni bakterijski rast, stvaranje nitrita nepotpunom oksidacijom amonijaka i pojavu nepoželjnog mirisa i ukusa...

Broj projekta 0830014
Status Neaktivan
Tip projekta Nacionalni razvojni
Organizaciona jedinica Tehnološki fakultet
Rukovodilac prof. dr Saša Papuga
Projektni tim doc. mr Dijana Drljača
prof. dr Aleksandar Savić
prof. dr Ljiljana Vukić
Finansijer Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske
Početak realizacije 01.03.2018.
Završetak projekta 01.03.2019.
Vrijednost projekta 9400.0 BAM