Navigacija

S-33 - Opšta sociologija 2

Specifikacija predmeta
Tip studija Akademske studije prvog ciklusa
Studijski program Sociologija
Naziv Opšta sociologija 2
Akronim Status predmeta Semestar Fond časova Broj ESPB
S-33 obavezan 5 P + V 6.0
Nastavnici
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Uslovljnost drugim predmetima Oblik uslovljenosti
Upisan 5 semestar i položen ispit iz Opšte sociologije 1.
Ciljevi izučavanja predmeta
U cilju što efikasnijeg usvajanja teorijsko-metodološkog okvira savremene sociologije (najznačajnijih paradigmi i diskursa), predmet analizira najatraktivnije fenomene u savremenom društvu: globalizaciju, identitet, biopolitiku, vakcinaciju, feminizam, film, migracije, terorizam, političku manipulaciju itd. S obzirom da uspješna analiza danas najatraktivnijih fenomena zahtjeva primjenu teorijsko-metodoloških znanja, ovaj predmet upravo kroz studentima najinteresentnije primjere podstiče njihovo usvajanje.
Ishodi učenja (stečena znanja)
Upoznavanje sa teorijsko-metodološkim okvirom savremene sociologije (savremenim paradigmama i diskursima) i mogućnostima njihove primjene u razumijevanju i objašnjenju savremenih društvenih fenomena.
Sadržaj predmeta
1. Istorijski razvoj sociologije. Pozitivistička, sociologistička i simbolička faza. 2. Pojam paradigme i diskursa. Diskurs kao skup simbola i pravila njihovog kombinovanja. Univerzalna, opšta, teorijska i pojmovna paradigma. 3. Pojam moći (Mišel Fuko). 4. Sistem i svijet života (Jirgen Habermas). 5. Objašnjenje i razumijevanje (Fon Rajt). 6. Dinamička sinteza (Karl Manhajm). 7. Značenje, znak, označeno, pošiljalac, primalac (Žak Derida). 8. Ontološka teorija suvereniteta (Đorđio Agamben). 9. Globalizacija. Globalizacija kao širenje zapadne koncepcije samobitnosti (moć, profit, individualizam i zabava) u globalni identitetski prostor. 10. Ličnost i identitet. Estetička, etička i religijska faza u razvoju ličnosti. Oblici kolektivne identifikacije (Demos, Etnos, Laos). 11. Socijalna kontrola. Prakse, mehanizmi i instrumenti. 12. Društvena uloga filma. Film kao instrument identitetskog inženjeringa. 13. Geopolitika. Geopolitički subjekti Zapadne civilizacije. Evroazijstvo. Geo-ekonomske zone, veliki prostori, mjesta razvoja. 14. Biopolitika. Fenomenološko čitanje Agende 21. Biopolitička funkcija imunizacije. Depopulacija kao biopolitička uloga feminizma. 15. Politička upotreba straha. Civilizacijska, psihološka i društvena dimenzija straha. Strah i anksioznost. Motivatorski potencijal straha i demotivatorski potencijal tjeskobe.
Metode izvođenja nastave
Nastava će biti izvođena u formi predavanja i vježbi. Predavanja će biti strukturirana kroz tematska teorijska izlaganja nastavnih jedinica te raspravu ili razgovor. Vježbe će biti organizovane kroz teorijsku analizu literature čije razumjevanje i ovladavanje student dokazuje kontinuiranom izradom i odbranom seminarskog rada. U toku semestra putem predavanja i vježbi obrađeno gradivo biće provjeravano parcijalno putem dva obavezujuća kolokvijuma. Nakon realizovanih predispitnih obaveza (kolokvijuma i seminarskih radova), studenti stiču pravo polaganja cjelokupne nastavne materije u formi završnog usmenog ispita.
Literatura
  1. 1. Nemanja Đukić, Osnovni fenomeni našeg vremena, Balkanološki istraživački centar, Banja Luka, 2017.
  2. 2. Nemanja Đukić (prir.), Evroazijski pogled, Zbornik radova Balkanološkog istraživačkog centra, Balkanološki istraživački centar, Banja Luka, 2016.
  3. 3. Nemanja Đukić, Fenomenološka sociologija. Prilog fenomenologiji Balkana, Balkanološki istraživački centar, Banja Luka, 2015.
  4. 4. Nemanja Đukić, Eshatologija i politika. Ogledi o Srpskoj ideji, Udruženje sociologa-Banja Luka, Banja Luka, 2014.
  5. 5. Nemanja Đukić, Socijalna kontrola, Udruženje sociologa-Banja Luka, Banja Luka, 2014.
Oblici provere znanja i ocenjivanje
Dva kolokvijuma, seminarski rad i završni ispt,