Navigacija

prof. dr Nemanja Đukić
vanredni profesor

Nastavnik - II-4
Fakultet političkih nauka
051/304-029
lokal 424
Katedre
 • Fakultet političkih nauka-Studijski program: Sociologija
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Teorijska sociologija vanredni profesor 27. decembar 2018.

Predmeti

Elektrotehnički fakultet

Akademske studije prvog ciklusa
2229 Sociologija
Z102 Sociologija

Fakultet političkih nauka

Akademske studije drugog ciklusa
MS-14 Fenomenološka sociologija
MS-4 Sociologija organizacije
Akademske studije prvog ciklusa
N20-3 Uvod u sociologiju
N-3 Uvod u sociologiju
P-35 Uvod u studije globalizacije
PN-52 Uvod u studije globalizacije
S20-13 Sociološka teorija II
S20-7 Sociološka teorija I
S-24 Sociologija rada
S-27 Socijalna antropologija
S-28 Sociologija masovnih komunikacija
S-29 Istorijska sociologija
S-33 Opšta sociologija 2
S-38 Savremene sociološke teorije
S-43 Sociologija nauke
SOS-25 Teorije o društvenim promjenama
SR1-3 Uvod u sociologiju
SR-3 Uvod u sociologiju
Akademske studije trećeg ciklusa
DSDN-S-2 Sociologija identiteta

Bibliografija

Radovi u časopisima

  ISTRAŽIVANJE VIZUELNE ANTROPOLOGIJE GRADA (Fenomenološka analiza sadržaja i prostorne distribucije grafita u gradu Banja Luka)

  Časopis Socioloska luca
  Godina 2020
  Autori Nemanja Đukić i Olivera Grbić
  Volumen 14
  Broj 2
  Strana od 71
  Strana do 76
  Veb adresa http://www.socioloskaluca.ac.me/PDF2020_2/Djukic_Grbic.pdf

  Selfi kao politika identiteta. Digitalni samoerotizam kao desubjektivizacija subjekta

  Časopis SOCIOLOŠKI GODIŠNJAK
  Godina 2020
  Autori Nemanja Đukić
  Broj 15
  Strana od 21
  Strana do 29

  Regulisano sopstvo. Identitet kao simbolički proizvod reifikacije i internalizacije autocentrične prirode značenjskog poretka

  DOI 10.46352/23036990.2020.151
  Časopis Radovi Filozofskog fakulteta u Sarajevu
  Godina 2020
  Autori Nemanja Đukić
  Broj 23
  Strana od 151
  Strana do 156

  Imunizacijska paradigma kulture. Pitanje porijekla, prirode i suštine kulture,

  DOI 10.5937/politeia0-25401
  Časopis POLITEIA
  Godina 2020
  Autori Nemanja Đukić
  Volumen 10
  Broj 19
  Strana od 69
  Strana do 78
  Veb adresa https://politeia.fpn.unibl.org/index.php/sr/

  Psihopolitika

  Časopis Socioloska luca
  Godina 2019
  Autori Nemanja Đukić
  Volumen 13
  Broj 2
  Strana od 109
  Strana do 118
  Veb adresa http://www.socioloskaluca.ac.me/PDF2019_2/Djukic.pdf

  Postmoderne geopolitičke projekcije i bliskoistočne migracije

  DOI 10.7251/FIN1921175D
  Časopis Radovi filozofskog fakulteta
  Godina 2019
  Autori Nemanja Đukić
  Broj 21
  Strana od 175
  Strana do 192

  Nadolazeća združenost (Ideja zajedničke budućnosti kao prinip Melting pot strategije. Prilog sociologiji filma)

  Časopis SOCIOLOŠKI GODIŠNJAK
  Godina 2019
  Autori Nemanja Đukić
  Broj 14
  Strana od 23
  Strana do 33

  Fluidni identitet

  Časopis Sociološka luča
  Godina 2019
  Autori Nemanja Đukić
  Volumen XIII
  Broj 1
  Strana od 3
  Strana do 8
  Veb adresa http://www.socioloskaluca.ac.me/PDF%2031/Djukic,%20N.,%20Fluidni%20identitet.pdf

  Povratak zajednice i bitka za svijet

  Časopis Religija i tolerancija
  Godina 2016
  Autori Nemanja Đukić
  Volumen XIV
  Broj 26
  Strana od 361
  Strana do 370
  Veb adresa http//www.ceir.co.rs

  Povratak zajednice i bitka za svijet

  Časopis Riječki teološki časopis
  Godina 2016
  Autori Nemanja Đukić
  Volumen 24
  Broj 1 (47)
  Strana od 117
  Strana do 134
  Veb adresa http://hrcak.srce.hr/rtc

  Političko-teološka rasprava o identitetu

  DOI 10.2298/ZMSDN1656267D
  Časopis Zbornik Matice Srpske za društvene nauke
  Godina 2016
  Autori Nemanja Đukić
  Volumen 2/2016
  Broj 155-156
  Strana od 267
  Strana do 275
  Veb adresa http://www.maticasrpska.org.rs/stariSajt/casopisi/ZMSDN_155_156.pdf

  Informacija kao logocentrično prisvajanje

  Časopis Medijski dijalozi
  Godina 2016
  Autori Nemanja Đukić
  Volumen IX
  Broj 24
  Strana od 91
  Strana do 98
  Veb adresa https://medijskidijalozi.wordpress.com/

  Ontologija kulturnog nasljeđa

  DOI 10.7251/ARG2716141DJ
  Časopis Argumenti
  Godina 2016
  Autori Nemanja Đukić
  Volumen X
  Broj 27
  Strana od 141
  Strana do 150
  Veb adresa http://www.snsd.org/images/dokumenti/argumenti/Argumenti_27.pdf

  Društvena uloga vakcinacije. Ogled iz biopolitike

  Časopis Sociološka luča
  Godina 2016
  Autori Nemanja Đukić
  Volumen 1
  Broj X
  Strana od 85
  Strana do 99
  Veb adresa http://www.socioloskaluca.ac.me/index.htm

  Društvena uloga feminizma. Agenda 21 – studija slučaja

  DOI 10.7251/GMS1301247DJ
  Časopis Godišnjak Društva članova Matice srpske u Republici Srpskoj
  Godina 2016
  Autori Nemanja Đukić
  Broj 6
  Strana od 247
  Strana do 257

  Identitet i moć

  Časopis Evropska revija
  Godina 2016
  Autori Nemanja Đukić
  Volumen Vol. 2
  Broj No. 2 (4)
  Strana od 39
  Strana do 50
  Veb adresa http://evropskiuniverzitet-brcko.com/Izdavacka-djelatnost/Casopis/Broj-4.pdf

  Šta je dijalog? Dijalog kao đakonstvo ili o eshatološkoj rekonstrukciji prisustva

  Časopis Teološki pogledi
  Godina 2016
  Autori Nemanja Đukić
  Volumen XLIX
  Broj 1/2016
  Strana od 85
  Strana do 90
  Veb adresa http://teoloskipogledi.blogspot.ba/

  Evraziйstvo. Vosstanovlenie otvetstvennosti v istoričeskoй deйstvitelьnosti

  Časopis O večnom i prehodящem
  Godina 2015
  Autori Nemanja Đukić
  Broj Vыpusk 6
  Strana od 4
  Strana do 6

  Sociologija i nacionalni identitet

  DOI 10.7251/POL1509125DJ
  Časopis POLITEIA
  Godina 2015
  Autori Nemanja Đukić
  Volumen 5
  Broj 9
  Strana od 125
  Strana do 130

  Marginalije o Balkanu

  Časopis Letopis Matice srpske
  Godina 2015
  Autori Nemanja Đukić
  Volumen 6
  Broj 495
  Strana od 880
  Strana do 897

  Granična situacija srpskog identiteta

  Časopis Teme
  Godina 2014
  Autori Nemanja Đukić
  Broj 2
  Strana od 941
  Strana do 943
  Veb adresa http://teme.junis.ni.ac.rs/teme2-2014/teme%202-2014-28.pdf

  Društvo tjeskobe

  DOI 10.7251/SOCEN1305021D
  Časopis SOCIOLOŠKI DISKURS
  Godina 2013
  Autori Nemanja Đukić
  Broj 5
  Strana od 21
  Strana do 31
  Veb adresa http://socioloskidiskurs.com/wp-content/uploads/2013/11/SD5-NemanjaDjukic-srpski.pdf

  Sekularizacija kao instrument socijalne kontrole

  DOI 10.7251/POL1306155DJ
  Časopis POLITEIA
  Godina 2013
  Autori Nemanja Đukić
  Broj 6
  Strana od 155
  Strana do 176
  Veb adresa http://politeia.fpnbl.org

  Postsocijalna konstelacija. Globalizacija neodgovornosti

  Časopis SOCIOLOŠKI DISKURS
  Godina 2012
  Autori Nemanja Đukić
  Broj 3
  Strana od 57
  Strana do 62
  Veb adresa http://socioloskidiskurs.com/wp-content/uploads/2012/07/06-Nemanja-Djukic1.pdf

  Reforma obrazovanja kao instrument socijalne kontrole

  Časopis Radovi, Filozofski fakultet
  Godina 2012
  Autori Nemanja Đukić
  Broj 15
  Strana od 45
  Strana do 63
  Veb adresa file:///C:/Documents%20and%20Settings/XP/My%20Documents/Downloads/Radovi_15.pdf

  Društvena uloga medija – kontrola društvene realnosti

  Časopis POLITEIA
  Godina 2012
  Autori Nemanja Đukić
  Broj 4
  Strana od 229
  Strana do 246
  Veb adresa http://fpnbl.org/casopis/politeia_4.pdf

  Sociologija kao teorija socijalne kontrole

  Časopis SOCIOLOŠKI GODIŠNJAK
  Godina 2012
  Autori Nemanja Đukić
  Broj 7
  Strana od 139
  Strana do 154

  Društvena uloga medija – kontrola društvene realnosti

  DOI 10.7251/GMS1301117DJ
  Časopis Godišnjak, Društvo članova Matice Srpske u Republici Srpskoj
  Godina 2012
  Autori Nemanja Đukić
  Broj 2/2012
  Strana od 121
  Strana do 141

  DISCURSIVE HABITUS OF SOCIOLOGY ( About the order of sociological paradigms)

  Časopis SOCIOLOŠKI DISKURS
  Godina 2011
  Autori Ivan Šijaković i Nemanja Đukić
  Volumen i
  Broj 1
  Strana od 9
  Strana do 28

  Diskurzivni habitus sociologije

  Časopis SOCIOLOŠKI DISKURS
  Godina 2011
  Autori Nemanja Đukić
  Broj 1
  Strana od 9
  Strana do 28
  Veb adresa http://socioloskidiskurs.com/wp-content/uploads/2012/08/01-Ivan-Sijakovic.pdf

  Socijalna kontrola identiteta

  Časopis POLITEIA
  Godina 2011
  Autori Nemanja Đukić
  Broj 1
  Strana od 107
  Strana do 120
  Veb adresa http://fpnbl.org/casopis/politeia_1.pdf

  Socijalizacija kao mehanizam socijalne kontrole

  Časopis SOCIOLOŠKI GODIŠNJAK
  Godina 2011
  Autori Nemanja Đukić
  Broj 6
  Strana od 23
  Strana do 39

  Samorefleksija kao emancipacija

  Časopis Radovi, Filozofski fakultet
  Godina 2010
  Autori Nemanja Đukić
  Broj 13
  Strana od 387
  Strana do 392

  Kraj postmoderne

Radovi sa skupova

  Uloga stripova u razvoju djece. Alan Ford – studija slučaja

  Naučni skup Društvene devijacije
  DOI 10.7251/ZCMZ0121074D
  Publikacija Unapređenje kvaliteta života djece i mladih
  Godina 2021
  Autori Nemanja Đukić
  Strana od 74
  Strana do 81
  Veb adresa https://www.centarmodernihznanja.com/attachments/article/74/ZBORNIK%20UNAPRE%C4%90ENJE%20KVALITETA%20%C5%BDIVOTA%20DJECE%20I%20MLADIH.pdf

  Pandemija Covid-19. Između medicine i politike (Prilog medicinskoj sociologiji)

  Naučni skup Političke posledice pandemije
  Publikacija Političke posledice pandemije
  Godina 2021
  Autori Nemanja Đukić
  Strana od 287
  Strana do 298

  Identity as incident. Deconstruction of the Autocentric Concept of Identity

  Naučni skup Culture and Identities
  Publikacija Culture and Identities
  Godina 2020
  Autori Nemanja Đukić
  Strana od 119
  Strana do 131

  Grafiti kao kultura otpora mladih. Prilog sociologiji svakodnevnog života

  Naučni skup Društvene devijacije
  DOI 10.7251/ZCMZ2001584D
  Publikacija Porodica i savremeno društvo – izazovi i perspektive
  Godina 2020
  Autori Nemanja Đukić
  Strana od 584
  Strana do 589
  Veb adresa http://centarmodernihznanja.com/zbornik-v-compressed.pdf

  Graffiti and Urban identity: Negative perception of graffiti as an indicator of urban identity crisis

  Naučni skup Post-socialist transformation of the city
  Publikacija Post-socialist transformation of the city
  Godina 2020
  Autori Nemanja Đukić
  Strana od 123
  Strana do 135
  Veb adresa http://digitalna.ff.uns.ac.rs/sadrzaj/2020/978-86-6065-602-7

  Religijska osa (geo)politike

  Naučni skup Religija i crkva u duhovnim i socio-političkim promenama savremenog sveta
  Publikacija Religija u savremenom društvu
  Godina 2017
  Autori Nemanja Đukić
  Strana od 67
  Strana do 81

  Politike (ne)prijateljstva

  Naučni skup Politike (ne)prijateljstva. Evropa i Balkan. Istraživanje politike identiteta EU na „Zapadnom Balkanu“
  Publikacija Politike (ne)prijateljstva. Evropa i Balkan. Istraživanje politike identiteta EU na „Zapadnom Balkanu“
  Godina 2015
  Autori Nemanja Đukić
  Strana od 9
  Strana do 26

  Evropa i Balkan. Rekonstrukcija identiteta i životni prostor

  Naučni skup Tradicija, modernizacija, identiteti. Obrazovanje i balkanska društva na putu kulture mira i evrointegracija
  Publikacija Tradicija, modernizacija, identiteti. Obrazovanje i balkanska društva na putu kulture mira i evrointegracija
  Godina 2014
  Autori Nemanja Đukić
  Strana od 253
  Strana do 267

  Politika drugosti. Ogled o demokratiji i sabornosti

  Naučni skup Sabornost i demokratija
  Publikacija Sabornost i demokratija, Udruženje Srpsko-Ruski most, Banja Luka
  Godina 2013
  Autori Nemanja Đukić
  Strana od 345
  Strana do 367
  Veb adresa https://www.academia.edu/8156375/SABORNOST_I_DEMOKRATIJA

  Instrumentalizacija obrazovanja kao deregulacija ličnosti

  Naučni skup Banjalučki novembarski susreti – Društvo znanja i ličnost: putevi i stranputice (de)humanizacije
  Publikacija Društvo znanja i ličnost: putevi i stranputice (de)humanizacije, Filozofski fakultet, Banja Luka
  Godina 2013
  Autori Nemanja Đukić

  Mediji kao antikulturni resurs (ili o medijskoj dijagnozi kulture)

  Naučni skup Kultura i mediji
  Publikacija Kultura i mediji, Društvo članova Matice srpske u Republici Srpskoj
  Godina 2013
  Autori Nemanja Đukić
  Strana od 31
  Strana do 40

  Strah od terorizma kao instrument socijalne kontrole

  Naučni skup Suprostavljanje terorizmu – međunarodni standardi i pravna regulativa
  Publikacija Suprostavljanje terorizmu – međunarodni standardi i pravna regulativa, Visoka škola unutrašnjih poslova/Hans Zajdel fondacija
  Godina 2011
  Autori Nemanja Đukić
  Strana od 257
  Strana do 269

  Mržnja kao instrument socijalne kontrole

  Naučni skup Kako prevazići govor mržnje (nacionalne, vjerske, rasne, političke) i netoleranciju u interesu što bolje političke kampanje i demokratskih rezultata na parlamentarnim izborima 2010. godine u Republici Srpskoj i BiH.
  Publikacija Govor mržnje, Defendologija centar za bezbjednosna, sociološka i kriminološka istraživanja
  Godina 2010
  Autori Nemanja Đukić
  Strana od 84
  Strana do 93

  Uzroci, vrste i posljedice nezaposlenosti

  Naučni skup Aktuelni trenutak nezaposlenosti u Republici Srpskoj
  Publikacija Nezaposlenost, Evropski defendologija centar za naučna, politička, ekonomska, socijalna, bezbjednosna, sociološka i kriminološka istraživanja
  Godina 2010
  Autori Nemanja Đukić
  Strana od 23
  Strana do 35

  Kriza pozitivističke metodologije kao kriza naučne utemeljenosti

  Naučni skup Banjalučki novembarski susreti – Naučna i duhovna utemeljenost društvenih reformi.
  Publikacija Naučna i duhovna utemeljenost društvenih reformi, Filozofski fakultet
  Godina 2009
  Autori Nemanja Đukić
  Strana od 627
  Strana do 648

Knjige

  Film i identitet

  Izdavač Fakultet političkih nauka
  ISBN 978-99976-943-1-7
  Godina 2021
  Autori Nemanja Đukić
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 205

  Heterotopije. Ogledi iz savremene sociologije

  Izdavač Fakultet političkih nauka Univerziteta u Banjoj Luci
  ISBN 978-99976-773-8-9
  Godina 2020
  Autori Nemanja Đukić
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 136
  Veb adresa https://www.researchgate.net/publication/345325338_Heterotopije_Ogledi_iz_savremene_sociologije

  Fenomenologija brisanog prostora (Šest poglavlja o identitetu)

  Izdavač Fakultet političkih nauka Univerziteta u Banjoj Luci
  ISBN 978-99976-773-5-8
  Godina 2020
  Autori Nemanja Đukić
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 113
  Veb adresa https://www.academia.edu/42823269/Fenomenologija_brisanog_prostora_%C5%A0est_poglavlja_o_identitetu_

  Osnovni fenomeni našeg vremena

  Izdavač Balkanološki istraživački centar
  ISBN 978-99976-652-3-2
  Godina 2017
  Autori Nemanja Đukić
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 83

  Evroazijski pogled

  Izdavač Balkanološki istraživački centar
  ISBN 978-99976-652-2-5
  Godina 2016
  Autori Nemanja Đukić
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 123

  Fenomenološka sociologija. Prilog fenomenologiji Balkana

  Izdavač Balkanološki istraživački centar
  ISBN 978-99976-652-1-8
  Godina 2015
  Autori Nemanja Đukić
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 116

  Socijalna kontrola

  Izdavač Udruženje sociologa-Banja Luka
  ISBN ISBN 978-99955-720-9-9
  Godina 2014
  Autori Nemanja Đukić
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 252

  Eshatologija i politika. Ogledi o Srpskoj ideji

  Izdavač Udruženje sociologa-Banja Luka
  ISBN ISBN 978-99955-720-8-2
  Godina 2014
  Autori Nemanja Đukić
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 68

  Ličnost i zajednica. Nacrt za jednu sociologiju svijeta života

  Izdavač Udruženje sociologa-Banja Luka
  ISBN ISBN 978-99955-720-2-0
  Godina 2013
  Autori Nemanja Đukić
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 105

  Socijalno stabilizirajuća uloga medija

  Izdavač Udruženje sociologa-Banja Luka
  ISBN ISBN 978-99955-720-3-7
  Godina 2013
  Autori Nemanja Đukić, Dragana Vilić, Nataša Vilić i Dragana Rašević
  Tip knjige ostale naučne publikacije
  Broj strana 63

  Problem objektivnosti u sociologiji saznanja

  Izdavač Udruženje sociologa-Banja Luka
  ISBN ISBN 978-99955-720-0-6
  Godina 2012
  Autori Nemanja Đukić
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 165

  MEDIJI I KULTURNI IDENTITET (Uticaj medija na kulturne aspiracije mladih u RS)

  Izdavač Udruženje sociologa - Banja Luka
  ISBN 978-99955-720-1-3
  Godina 2012
  Autori Ivan Šijaković, Nemanja Đukić, Dragana Vilić, Jelena Tešić, Biljana Kovačević i Dragana Jelić
  Tip knjige ostale naučne publikacije
  Broj strana 109

  Uvod u klasične sociološke teorije

  Izdavač Ekonomski fakultet Banja Luka
  ISBN 978-99938-46-41-3
  Godina 2010
  Autori Ivan Šijaković i Nemanja Đukić
  Tip knjige osnovni udžbenik
  Broj strana 171

  Teorije kulture

  Izdavač Defendologija centar za bezbjednosna, sociološka i kriminološka istraživanja
  ISBN 978-99955-22-17-9
  Godina 2010
  Autori Nemanja Đukić i Miodrag Romić
  Tip knjige osnovni udžbenik
  Broj strana 151

Projekti

Banjalučki filmski kamp - Film i identitet

Zbog imigrantske politike identitet u savremenom društvu postaje nestabilan što uzrokuje nemogućnost uspostavljanja visokog nivoa društvene integracije i kohezije koji je neophodan za očuvanje dugoročne socijalne stabilnosti. Suočene sa problemom nepostojanja zajedničke prošlosti, tradicije, nasljeđa i porijekla stanovništva, neke zemlje sa dugom imigrantskom tradicijom (kao SAD na primjer) razvile su Melting pot strategiju kao mehanizam proizvodnje zajedničkog identiteta...

Broj projekta 1251701
Status Aktivan
Tip projekta Međunarodni stručni (profesionalni)
Organizaciona jedinica Fakultet političkih nauka
Rukovodilac prof. dr Nemanja Đukić
Projektni tim doc. dr Saša Laketa
Dušanka Slijepčević, ma
mr Željko Šarić
Obrad Samardžić
Predrag Milidrag
Miodrag Manojlović
Divna Vuksanović
Marjan Krivak
Nenad Malešević
prof. dr Tatjana Duronjić
Predrag Krstić
prof. Goran Dujaković, ma
prof. dr Vlade Simović
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.06.2019.
Završetak projekta 01.01.2020.
Vrijednost projekta 4500.0 BAM