Navigacija

S-42 - Metodologija nauke

Specifikacija predmeta
Tip studija Akademske studije prvog ciklusa
Studijski program Sociologija
Naziv Metodologija nauke
Akronim Status predmeta Semestar Fond časova Broj ESPB
S-42 izborni P + V 5.0
Nastavnici
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Uslovljnost drugim predmetima Oblik uslovljenosti
Upisana treća godina
Ciljevi izučavanja predmeta
Na predmetu se obrađujuodabrani problemi metodologije nauka s ciljem da se studenti upoznaju sa metodološkim kategorijama koje su bitne u nauci. Predmet u uvodnom dijelu obuhvata razmaranje određenja nauke i njenog odnosa sa drugim oblicima društvene svijesti. Potom se razmatraju osnovne teorije istine i osnovni procesi i oblici naučnog mišljenja. U središnjem dijelu nastavnog predmeta se razmatra naučno dokazivanje i opovrgavanje. U završnom dijelu se razmatraju osnovni metodi naučnog mišljenja.
Ishodi učenja (stečena znanja)
Studenti će savladati osnovne metodološke pojmove. Razumjeće vezu između teorije, metoda i iskustva, te implikacije različitih istraživačkih strategija. Unaprijediće svoju sposobnost kritičkog mišljenja i tumačenja stručne literature. Biće u stanju da definišu istraživačke probleme i ukažu na njihovu teorijsku i praktičnu relevantnost, te da formiraju konceptualni okvir istraživanja. Time će se ostvariti pretpostavke za usvajanje znanja o ključnim metodima istraživanja.
Sadržaj predmeta
1. Određenje nauke i naučnog metoda 2. Unutrašnji i spoljašnji činioci razvoja nauke 3. Nauka i ideologija 4. Teorija istine 5. Osnovni procesi naučnog mišljenja 6. Osnovni oblici naučnog mišljenja (pojam, iskaz, stav, sud, zaključak) 7. Naučno dokazivanje 8. Naučno opovrgavanje 9. Osnovni metodi naučnog mišljenja (analitički i sintetički) 10. Hipotetičko-deduktivni metod 11. Statistički metod 12. Opštenaučni metod modelovanja 13. Aksiomatski metod 14. Analitičko-deduktivni metod 15. komparativni metod
Metode izvođenja nastave
Nastava će se izvoditi predstavljanjem tema i razgovorom o pitanjima iz nastavne materije, kao i čitanjem zadatih materijala i pisanjem kolokvijuma i radova iz predispitnih obaveza. Osnovna predmetna obaveza studenata je redovno pohađanje nastave, čitanje nastavnih materijala i pisanje predispitnih obaveza u toku semestra. Da bi se stekao uslov za ovjeru urednog pohađanja predmeta student može izostati najviše tri sedmice. Studenti koji kasne na čas više od deset minuta ili koji napuste čas prije završetka, smatraće se da nisu prisustvovali času.
Literatura
  1. Zaječaranović G. 1974. Osnovi metodologije nauke, Institut za političke studije, Beograd
  2. Milosavljević S., Radosavljević I. 2013. Osnovi metodologije političkih nauka, Službeni glasnik, Beograd
  3. Nejgel Ernest 1974. Struktura nauke, Nolit, Beograd
  4. Koen M., Nejgel E. 2004. Logika i naučni metod, jasen, Beograd
Oblici provere znanja i ocenjivanje
Predispitne obaveze se sastoje iz prvog kololokvijuma (0-20 bodova), drugog kolokvijuma (0-20 bodova), seminarskog rada na zadatu temu 0-5 bodova, prisustvo 0-5 bodova. Na predispitnim obavezama se može osvojiti najviše 50 bodova. Usmeni ispit nosi 0-50 bodova. Bodovi iz predispitnih obaveza vrijede na svim ispitnim rokovima u tekućoj školskoj godini.