Navigacija

UZB - Urbanizacija u zemljama zapadnog Balkana

Specifikacija predmeta
Tip studija Akademske studije drugog ciklusa
Studijski program Arhitektura i urbanizam
Naziv Urbanizacija u zemljama zapadnog Balkana
Akronim Status predmeta Semestar Fond časova Broj ESPB
UZB izborni 1 2P + 2V 6.0
Nastavnici
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Uslovljnost drugim predmetima Oblik uslovljenosti
- -
Ciljevi izučavanja predmeta
Osnovni cilj predmeta je upoznavanje studenata sa teorijom i morfološkim obrascima urbanizacije 20. vijeka u istorijskom, društvenom i kulturnom kontekstu zemalja zapadnog Balkana.
Ishodi učenja (stečena znanja)
- Sveobuhvatno razumijevanje procesa urbanizacije u zemljama zapadnog Balkana, kao i njenih specifičnih teorijskih, morfoloških i društvenih obrazaca u različitim prostornim razmjerama; - Razvijanje svijesti o prostornom i kulturnom nasljeđu procesa urbanizacije u zemljama zapadnog Balkana i razumijevanja problema i potencijala nasljeđa u kontekstu teme integralnog dizajna i održivog razvoja; - Sposobnosti i vještine u primjenjenom istraživanju, prostornoj analizi i kritičkom mišljenju; - Sposobnosti i vještine prezentacije rezultata istraživanja u jasno argumentovanom pisanom i grafičkom formatu.
Sadržaj predmeta
- Razvoj ideja i koncepata koji su uticali na posmatranje arhitekture kroz njen odnos sa gradom, pejzažom i prirodnim okruženjem kroz razmatranje morfoloških i društvenih aspekata; - Ekološki, morfološki i društveni aspekti dominantnih obrazaca urbanizacije u svijetu; - Urbanizacija u zemljama zapadnog Balkana kroz razmatranje teorijskih, morfoloških i društvenih aspekata u odnosu arhitekture, grada i pejzaža; - Ključni prostorni obrasci u savremenom kontekstu gradova i teritorija u zemljama zapadnog Balkana kao nasljeđe procesa urbanizacije 20. vijeka: napuštena urbana 'ostrva', bivši industrijski kompleksi i problem regeneracije, susjedstva kolektivnog stanovanja, gradska periferija i ruralna naselja, disperzna urbanizacija i promišljanje novih metoda prostorne intervencije, naselja uz komunikacije, ubrzana transformacija teirtorija između naselja i gradova, kulturni pejzaž – revalorizacija prostornog nasljeđa i kulturnog identiteta u odnosu na procese globalizacije.
Metode izvođenja nastave
Nastavnici: Multimedijalna predavanja, interaktivni rad sa studentima; Studenti: Kritički prikazi i analize studije slučaja, samostalno istraživanje u formi eseja, prezentacija i odbrana istraživanja.
Literatura
  1. Book series Reviews of Sustainability and Resilience of the Built Environment for Education, Research and Design (https://books.bk.tudelft.nl/press/catalog/series/KLABS)
  2. Brenner, Neil. New Urban Spaces: Urban Theory and the Scale Question. Oxford University Press, 2019.
  3. Vresk, Milan. 2002. Grad i urbanizacija. Zagreb: Školska knjiga
  4. Hall, Peter. Cities of Tomorrow: An Intellectual History of Urban Planning and Design since 1880. Hoboken, NJ: Wiley- Blackwell, 2014.
  5. Neidhardt, Juraj, and Dušan Grabrijan. Arhitektura Bosne i Put u Savremeno: Architecture of Bosnia and the Way Modernity. Državna založba Slovenije, 1957.
Oblici provere znanja i ocenjivanje
Esej: samostalno istraživanje i prezentacija; Kolokvijum: kritički prikaz literature; Ispit: usmeni
Posebna naznaka
-