Navigacija

VKMKE - Viši kurs metoda konačnih elemenata

Specifikacija predmeta
Tip studija Akademske studije drugog ciklusa
Studijski program Građevinarstvo
Naziv Viši kurs metoda konačnih elemenata
Akronim Status predmeta Semestar Fond časova Broj ESPB
VKMKE izborni 2 3P + 2V 7.0
Nastavnici
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Uslovljnost drugim predmetima Oblik uslovljenosti
-
Ciljevi izučavanja predmeta
Omogućiti razumijevanje teorijskih osnova i elemenata primjene Metoda konačnih elemenata u proračunu inženjerskih konstrukcija. Razviti kreativnost i sposobnost za samostalno formulisanje i rješavanje inženjerskih problema.
Ishodi učenja (stečena znanja)
Student zna, vješt je i kompetentan je da analizira i rješava probleme građevinskih konstrukcija primjenom Metoda konačnih elemenata.
Sadržaj predmeta
Uvod. Rekapitulacija dosad stečenih znanja iz oblasti numeričke analize konstrukcija. Diskretizacija domena. Metod konačnih traka. Interpolacija. Izoparametarski i izogeometrijski elementi. Varijaciona formulacija MKE. Izvođenje matrica i vektora elemenata. Formiranje matrica i vektora sistema. Numerička integracija. Transformacija koordinata. Granični uslovi. Rješavanje sistema jednačina. Tumačenje rezultata proračuna. Proračun inženjerskih konstrukcija primjenom slobodnog i vlasničkog softvera. Definisanje individualnih godišnjih zadataka.
Metode izvođenja nastave
Auditorna predavanja i praktične vježbe. Izrada godišnjih zadataka u računarskom centru uz konsultacije sa saradnikom.
Literatura
  1. M. Sekulović , Metod konačnih elemenata, Građevinska knjiga, Beograd, 1988.
  2. S. Rao , The Finite Element Method in Engineering, Butterworth Heinemann, 2010.
  3. D. D. Milašinović: Metod konačnih traka u teoriji konstrukcija: sa računarskim programima, Student, Novi Sad, 1994.
  4. S. Timoshenko, J. N. Goodier, Theory of Elasticity, McGraw-Hill, 1951.
  5. G. Radenković, Konačne rotacije i deformacije u izogeoemtrijskoj analizi nosača, Beograd, 2017
Oblici provere znanja i ocenjivanje
Obavezna je samostalna izrada i odbrana godišnjeg zadatka tokom semestra. Posljednji rok za odbranu godišnjih zadataka je početak sljedećeg semestra. Studenti koji ne polože kolokvijume tokom semestra, popravne kolokvijume polažu u terminima redovnih ispitnih rokova.
Posebna naznaka
-