Navigacija

OGD19INF1 - Informatika 1

Specifikacija predmeta
Tip studija Akademske studije prvog ciklusa
Studijski program Geodezija
Naziv Informatika 1
Akronim Status predmeta Semestar Fond časova Broj ESPB
OGD19INF1 obavezan 1 2P + 2V 5.0
Nastavnici
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Uslovljnost drugim predmetima Oblik uslovljenosti
Nema. /
Ciljevi izučavanja predmeta
Upoznavanje studenata sa aktuelnim razvojem, uticajem i značajem računara. Osposobljavanje za uspješno prihvatanje, praćenje i primjenu postojećih i novih informacionih tehnologija. Osposobljavanje studenata da kreiraju i koriste baze podataka u rješavanju inženjerskih problema.
Ishodi učenja (stečena znanja)
Utvrđivanje i sticanje fundamentalnih znanja iz postojećih i novih informacionih tehnologija potrebnih za kasnije usvajanje sadržaja iz stručnih predmeta geodetske struke prvenstveno iz oblasti baza podataka i informacionih sistema.
Sadržaj predmeta
Razvoj informatike. Informaciono doba. Pojam podatka i informacije. Informacione tehnologije. Hardver računarskih sistema. Softver računarskih sistema. Sistemski i aplikativni softver. Operativni sistemi. Računarske mreže. Vrste prenosa podataka. Prenosni mediji. Interfejs računara. Multimrežne strukture. Mrežni protokoli i tehnologije. Bežične mrežne komunikacije. IP adrese. Modeli mreža i pristup Internetu. Zaštita podataka. Internet. Elektronske aplikacije. XML. Metodologije razvoja informacionih sistema. Modeliranje kao osnova razvoja baze podataka i informacionog sistema. Definisanje zahtjeva korisnika. Tehnički preduslovi. UML. Enterprise Architect. Kreiranje ER dijagrama. Sistemi za upravljanje bazama podataka. PostgreSQL. Naredbe za definisanje podataka. Tabele, atributi, ključevi. Integritet podataka. Naredbe za manipulaciju podacima. Kreiranje upita. Agregatne funkcije. Sigurnost baze podataka. Oporavak baze podataka. Aplikativno modeliranje. Izrada aplikacije. Implementacija. Uvođenje. Testiranje.
Metode izvođenja nastave
Predavanja, vježbe, seminarski radovi, konsultacije.
Literatura
  1. Ljubiša Preradović, Ratko Dejanović, Informacione tehnologije za graditelje, Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, 2014.
  2. Ljubiša Preradović, Đorđe Stojisavljević, PostgreSQL, interni materijal, Banja Luka, 2020.
Oblici provere znanja i ocenjivanje
Praktični ispit i usmeni ispit.
Posebna naznaka
Mogućnost izvođenja nastave na engleskom jeziku.