Navigacija

Đorđe Stojisavljević, ma
asistent

Saradnik - II-5
Rektorat

Univerzitetski računarski centar - Objekat 4, kancelarija 1

051/321-070
lokal 200
Katedre
 • Elektrotehnički fakultet - Katedra za računarstvo i informatiku
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Računarske nauke asistent 1. novembar 2018.

Predmeti

Mašinski fakultet

Akademske studije drugog ciklusa
M1OPC Objektno programiranje i C++
Akademske studije prvog ciklusa
07O2P Programiranje
16-B30PRM Programiranje
16-B60OOP Objektno orijentisano programiranje

Medicinski fakultet

Akademske integrisane studije (jedinstveni studijski program koji obuhvata prvi i drugi ciklus)
ISDM18BDM Biostatistika u dentalnoj medicini
ISDM18INF Osnove informatike i informatika u dentalnoj medicini
ISM07IM Informatika u medicini
ISM07MSI Medicinska statistika i informatika
ISF19SF Statistika u farmaciji
Akademske studije drugog ciklusa
MZS19OP Obrada podataka naučnih studija u zdravstvenim naukama
Akademske studije prvog ciklusa
OBA18ZSI Zdravstvena statistika i informatika
OZNJ16ZSI Zdravstvena statistika i informatika
OMLD18BMI Biomedicinska informatika
OMLD18ROLP Računska obrada laboratorijskih podataka i automatizacija u medicinskim laboratorijama
ORT18ZS Zdravstvena statistika
OS18ZSI Zdravstvena statistika i informatika
OSI18I Informatika
OSI18STA Statistika
OFT18SIZ Statistika i informatika u zdravstvu

Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet

Akademske studije drugog ciklusa
MEE16EEEZ Elementi energetske efikasnosti u zgradarstvu
Akademske studije prvog ciklusa
OG07INF1 Informatika 1
OG07INF2 Informatika 2
OGD08IFG1 Informatika za geodete 1
OGD08IFG2 Informatika za geodete 2
OGD09OOP Objektno-orijentisano programiranje
OGD19INF1 Informatika 1
OGD19INF2 Informatika 2

Bibliografija

Radovi u časopisima

  COVID-19 in the Emergency Department of the Primary Healthcare Centre Banja Luka

  Časopis SCRIPTA MEDICA
  Godina 2022
  Autori Nada Banjac, I Ramić, S Đokić, T Pejić, I Korać, Đorđe Stojisavljević i Nevena Todorović
  Volumen 53
  Broj 1
  Strana od 21
  Strana do 28

  Primjena informacionih tehnologija u analizi i predviđanju uspjeha studenata

  DOI 10.7251/AGGPLUS1806028V
  Časopis AGG+, časopis za arhitekturu, građevinarstvo, geodeziju i srodne naučne oblasti
  Godina 2018
  Autori Ljubiša Preradović, Đorđe Stojisavljević i Aleksandar Gaćina
  Volumen 1
  Broj 6
  Strana od 28
  Strana do 38
  Veb adresa http://doisrpska.nub.rs/index.php/aggplus/article/view/6056

  Methods of Integrating Programming Languages and Databases

  Časopis International Journal of Computing, Communication and Instrumentation Engineering (IJCCIE)
  Godina 2015
  Autori Đorđe Stojisavljević, Biljana Radulović i Živoslav Adamović
  Volumen 2
  Broj 2
  Strana od 220
  Strana do 223
  Veb adresa http://iieng.org/images/proceedings_pdf/5526AE1115004.pdf

Radovi sa skupova

  Gender Differences in the Achivements of Civil Engineering Students

  Naučni skup Contemporary Theory and Practice in Construction XV
  DOI DOI 10.7251/STP2215334P
  Publikacija PROCEEDINGS OF INTERNATIONAL CONFERENCE ON CONTEMPORARY THEORY AND PRACTICE IN CONSTRUCTION XV
  Godina 2022
  Autori Ljubiša Preradović, Sandra Kosić-Jeremić, Snježana Maksimović, Miroslav Malinović i Đorđe Stojisavljević
  Strana od 334
  Strana do 340
  Veb adresa https://stepgrad.aggf.unibl.org/conference-proceedings/

  Methods of Integrating Programming Languages and Databases

  Naučni skup International Association of Engineering & Technology Researchers - IAETR
  Publikacija Proceedings of International Association of Engineering & Technology Researchers
  Godina 2015
  Autori Đorđe Stojisavljević i Biljana Radulović

  Multi linked lists: an object-oriented approach

  Naučni skup International Conference on Information Society and Technology
  Publikacija Proceedings of 5th International Conference on Information Society and Technology
  Godina 2015
  Autori Đorđe Stojisavljević, Eleonora Brtka, Vladimir Brtka i Ivana Berković
  Strana od 357
  Strana do 362

  The Insight to Standardization in Personalized Web Learning Systems

  Naučni skup International Conference on Applied Internet and Information Technologies ICAIIT
  Publikacija PROCEEDINGS OF INTERNATIONAL CONFERENCE ON APPLIED INTERNET AND INFORMATION TECHNOLOGIES
  Godina 2014
  Autori Eleonora Brtka, Đorđe Stojisavljević i Vladimir Brtka
  Strana od 266
  Strana do 270

  Application of Multi Linked Lists Technique for the Enhancement of Traditional Access to the Data

  Naučni skup International Conference on Applied Internet and Information Technologies ICAIIT
  Publikacija PROCEEDINGS OF INTERNATIONAL CONFERENCE ON APPLIED INTERNET AND INFORMATION TECHNOLOGIES
  Godina 2013
  Autori Đorđe Stojisavljević i Eleonora Brtka
  Strana od 403
  Strana do 406

  Advanced Programming Techniques for Data Validation in Excel

  Naučni skup International Conference on Applied Internet and Information Technologies ICAIIT
  Publikacija PROCEEDINGS OF INTERNATIONAL CONFERENCE ON APPLIED INTERNET AND INFORMATION TECHNOLOGIES
  Godina 2013
  Autori Đorđe Stojisavljević
  Strana od 438
  Strana do 440

  Using Script Languages for Improving Graphics of Web Based Applications

  Naučni skup International Conference on Applied Internet and Information Technologies ICAIIT
  Publikacija PROCEEDINGS OF INTERNATIONAL CONFERENCE ON APPLIED INTERNET AND INFORMATION TECHNOLOGIES
  Godina 2012
  Autori Đorđe Stojisavljević, Nemanja Krstić, Višnja Ognjenović i Želimir Branović
  Strana od 339
  Strana do 342

  Pascal as a First Programming Language for Learning Object – Oriented Programming

  Naučni skup International Conference on Applied Internet and Information Technologies ICAIIT
  Publikacija PROCEEDINGS OF INTERNATIONAL CONFERENCE ON APPLIED INTERNET AND INFORMATION TECHNOLOGIES
  Godina 2012
  Autori Đorđe Stojisavljević
  Strana od 395
  Strana do 398

Ostali radovi

  Metode integracije programskih jezika i baza podataka

  Izdavač Univerzitet u Novom Sadu
  Godina 2016
  Autori Đorđe Stojisavljević

  Praćenje alokacije operativne memorije za statičke i dinamičke strukture podataka

  Izdavač Univerzitet u Novom Sadu
  Godina 2014
  Autori Đorđe Stojisavljević

Knjige

  Praktikum iz programiranja

  Izdavač Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci
  ISBN 978-99976-900-3-6
  Godina 2020
  Autori Đorđe Stojisavljević
  Tip knjige pomoćni udžbenik
  Broj strana 154

Projekti

Jačanje pedagoših i digitalnih kompetencija nastavnika

Kroz kreiranje i pilotiranje edukativnog programa unaprijediti profesionalne kompetencije nastavnika za primjenu pedagoško-digitalnih vještina u nastavnom procesu. Ishod 1: Razvijen kurikulum edukativnog programa unapređenja pedagoško-digitalnih kompetencija nastavnika Ishod 2: Ojačane pedagoško-digitalne kompetencije nastavnika Ishod 3: Kreiran, validiran i prezentovan program unapređenja pedagoško-digitalnih kompetencija nastavnika.

Broj projekta 1251322
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni obrazovni
Organizaciona jedinica Filozofski fakultet
Rukovodilac prof. dr Sanja Radetić-Lovrić
Projektni tim Željana Kovačević
prof. dr Siniša Lakić
doc. dr Aleksandar Pajkanović
prof. dr Srđan Dušanić
Marko Aćić
Đorđe Stojisavljević, ma
prof. dr Milica Drobac Pavićević
prof. dr Draženko Jorgić
doc. dr Mihajlo Savić
prof. dr Ivana Zečević
Finansijer UNICEF
Početak realizacije 01.09.2022.
Završetak projekta 28.02.2023.
Vrijednost projekta 149815.0 BAM

Jačanje internacionalizacije u visokom obrazovanju u BiH

Ciljevi projekta su: - Procjena trenutnog stanja u BiH o internacionalizaciji. Sistem i mehanizmi priznavanja: 1. Analiza postojećeg stanja u oblasti internacionalizacije i priznavanje kvalifikacija BiH partnera, 2. Razvoj SWOT analize za svakog BiH partnera za internacionalizaciju i priznavanje kvalifikacija. - Razvoj institucionalne strategije i indikatora za internaljcionalizaciju, kao i modela priznavanja u BiH...

Broj projekta 8301005
Status Neaktivan
Tip projekta Erazmus+
Organizaciona jedinica Rektorat
Rukovodilac prof. dr Biljana Antunović
Projektni tim Jelena Rožić, ma
prof. dr Miroslav Malinović
Aleksandar Gaćina
prof. dr Petar Marić
prof. dr Siniša Lakić
Đorđe Stojisavljević, ma
prof. dr Biljana Antunović
Aleksandra Regojević
Finansijer Evropska unija
Početak realizacije 01.10.2015.
Završetak projekta 14.04.2019.
Vrijednost projekta 103400.0 BAM