Navigacija

B23502 - Konstrukcioni materijali

Specifikacija predmeta
Tip studija Akademske studije prvog ciklusa
Studijski program Hemijska tehnologija
Naziv Konstrukcioni materijali
Akronim Status predmeta Semestar Fond časova Broj ESPB
B23502 obavezan 5 2P + 2V 6.0
Nastavnici
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Uslovljnost drugim predmetima Oblik uslovljenosti
- -
Ciljevi izučavanja predmeta
Upoznati sobine materijala sa stanovišta prirode molekula, hemijske veze i kristalne strukture. Fizička i mehanička svojstva najznačajnih vrsta materijala u hemijskoj procesnoj industriji.
Ishodi učenja (stečena znanja)
Student je sposoban razlikovati vrste materijala, njihovo ponašanje u odnosu na dejstvo sredine u kojoj se nalaze, shodno određenim principima i zakonitostima. Može pravilno izabrati materijal za projektovanu konstrukciju i predvidjeti njegovo ponašanje u datim uslovima.
Sadržaj predmeta
1. Struktura atoma i atomske veze; Vrste atomskih i molekulskih veza: 2. Kristalne strukture i geometrijska svojstva kristala; 3. Kristalizacija, greške kristalne rešetke i difuzija; 4. Eleastične i plastične deformacije, rekristalizacija; 5. Mehanička svojstva materijala; Fizička svojstva materijala; 6. Osnovi teorije legura, dijagrami stanja; 7. Metalni materijali; 8. Polimerni materijali: 9. Keramički materijali: 10. Kompozitni materijali: 11. Novi materijali.
Metode izvođenja nastave
Predavanja, računske vježbe, terenske vježbe, seminarski radovi, konsultacije.
Literatura
  1. V. Đorđević, Mašinski materijali, Mašinski fakultet, Beograd, 2000.
  2. Lj. M. Nikolić, Uvod u materijale, Univerzitet u Novom Sadu, Tehnološki fakultet, Novi Sad, 2014.
Oblici provere znanja i ocenjivanje
Pismeni i usmeni ispit, usmena prezentacija seminarskog rada.