Navigacija

prof. mr Zoran Banović
redovni profesor

Nastavnik - II-4
Akademija umjetnosti
051/301-211
Katedre
 • Akademija umjetnosti-Katedra za grafiku
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Grafika redovni profesor 1. mart 2012.

Predmeti

Akademija umjetnosti

Akademske studije prvog ciklusa
17LGDG3 Grafika 3
17LGDG4 Grafika 4
17LGCG5 Crtanje i grafika 5
17LGCG6 Crtanje i grafika 6
17LGCG7 Crtanje i grafika 7
17LGCG8 Crtanje i grafika 8
17LUG1 Grafika 1
17LUG2 Grafika 2

Bibliografija

Umjetnički radovi

  Majska izložba grafike 2020.

  Izdavač Galerija Grafički kolektiv, Beograd
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Trajanje Maj - jun 2020.
  Tehnika Linorez
  Godina 2020
  Autori Zoran Banović

  OTISAK VREMENA 70/ Grafički kolektiv - 70 godina

  Izdavač Galerija Grafički kolektiv, Beograd
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Trajanje 10 - 31. mart 2020.
  Godina 2020
  Autori Zoran Banović

  Nagrada "MALI PEČAT" Grafičkog kolektiva

  Izdavač Grafički kolektiv - Galerija u pokretu, Beograd
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Godina 2019
  Autori Zoran Banović

  Mala grafika 2019.

  Izdavač Grafički kolektiv - Galerija u pokretu
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Trajanje 16. decembar 2019 - 18. januar 2020.
  Godina 2019
  Autori Zoran Banović

  Otisak vremena 70/ Grafički kolektiv - 70 godina

  Izdavač Srpska akademija nauka i umetnosti i Galerija Grafički kolektiv
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Trajanje jun - jul 2019.
  Tehnika linorez
  Godina 2019
  Autori Zoran Banović

  Majska izložba grafike beogradskog kruga, Beograd

  Izdavač Galerija Grafički kolektiv, Beograd
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Godina 2019
  Autori Zoran Banović

  Izložba male grafike, Beograd

  Izdavač Galerija Remont, Beograd, Srbija
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Godina 2018
  Autori Zoran Banović

  2. Međunarodno bijenale radova na papiru, Prijedor

  Izdavač Muzej Kozare, RS, BiH
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Godina 2018
  Autori Zoran Banović

  1. Međunarodno trijenale grafike Livno

  Izdavač Umjetnička galerija B i H, Sarajevo, B i H
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Godina 2018
  Autori Zoran Banović

  Izložba radova 12. Likovne kolonije "Sreten Stojanović", Prijedor

  Izdavač GALLERY, Prijedor, RS, BiH
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Godina 2017
  Autori Zoran Banović

  Posebno priznanje 1. međunarodnog trijenala grafike Livno

  Izdavač Franjevački muzej i galerija Gorica - Livno, BiH
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Godina 2017
  Autori Zoran Banović

  1. Međunarodno trijenale grafike Livno

  Izdavač Franjevački muzej i galerija Gorica - Livno, BiH
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Godina 2017
  Autori Zoran Banović

  Selektor treće, četvrte i dvanaeste likovne kolonije SRETEN STOJANOVIĆ u Prijedoru, 2007, 2008, i 2017. godine

  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2017
  Autori Zoran Banović

  Izložba radova 12. Likovne kolonije "Sreten Stojanović", Beograd

  Izdavač Umetnički paviljon CVIJETA ZUZORIĆ, Beograd, Srbija
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Godina 2017
  Autori Zoran Banović

  Majska izložba grafike beogradskog kruga, Beograd

  Izdavač Galerija Grafički kolektiv, Beograd, Srbija
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Godina 2017
  Autori Zoran Banović

  "Komunikacije" izložba grafika nagrađenih umetnika EX - YU, Beograd

  Izdavač Galerija HAOS, Beograd, Srbija
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Godina 2017
  Autori Zoran Banović

  1. Međunarodno bijenale radova na papiru, Prijedor

  Izdavač Muzej Kozare, Prijedor, RS, B i H
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Tehnika Linorez
  Godina 2016
  Autori Zoran Banović

  Art Kastel - Savremena likovna scena Banjaluke

  Izdavač Kamena zgrada, Kastel, Banja Luka, RS, BiH
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Godina 2016
  Autori Zoran Banović

  Majska izložba grafike beogradskog kruga, Beograd

  Izdavač Galerija Grafički kolektiv, Beograd, Srbija
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Godina 2016
  Autori Zoran Banović

  Likovna kolonija Sreten Stojanović, Prijedor, izložba

  Izdavač Muzej Kozare, Prijedor, RS, BiH
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Godina 2015
  Autori Zoran Banović

  Majska izložba grafike beogradskog kruga, Beograd

  Izdavač Galerija Grafički kolektiv, Beograd, Srbija
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Godina 2015
  Autori Zoran Banović

  Majska izložba grafike beogradskog kruga, Beograd

  Izdavač Galerija Grafički kolektiv, Beograd, Srbija
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Godina 2014
  Autori Zoran Banović

  Otisak vremena - istorija u toku, Nagrada Veliki pečat 1963 - 2014. Beograd

  Izdavač Galerija Grafički kolektiv, Beograd, Srbija
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Godina 2014
  Autori Zoran Banović

  The 55th Commemorative Exibition Japan Print Society, Tokyo

  Izdavač Metropolitain Museum, Tokyo, Japan
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Godina 2014
  Autori Zoran Banović

  7 X EX YU, Novi Sad

  Izdavač Galerija likovne umetnosti poklon zbirka Rajka Mamuzića, Novi Sad, Srbija
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Godina 2014
  Autori Zoran Banović

  7 X EX YU, Beograd

  Izdavač Beograd, Galerija SKC, Novi Beograd
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Godina 2014
  Autori Zoran Banović

  Prints from Belgrade, Stockholm

  Izdavač Kungl. Konsthogskolan/Royal Institute of Art, Stockholm, Sweden
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Godina 2013
  Autori Zoran Banović

  Majska izložba grafike beogradskog kruga, Beograd

  Izdavač Galerija Grafički kolektiv, Beograd, Srbija
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Godina 2013
  Autori Zoran Banović

  Vizuelni identitet JZU Bolnica dr Mladen Stojanović, Prijedor

  Izdavač Javna zdravstvena ustanova Bolnica dr Mladen Stojanović, Prijedor, RS, BiH
  Tip Dizajnersko ostvarenje
  Godina 2012
  Autori Zoran Banović

  BANJA LOOK 3, grafički dizajn u Republici Srpskoj, Banja Luka

  Izdavač Muzej savremene umjetnosti Republike Srpske, Banja Luka, RS, BiH
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Godina 2012
  Autori Zoran Banović

  Majska izložba grafike beogradskog kruga, Beograd

  Izdavač Galerija Grafički kolektiv, Beograd, Srbija
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Godina 2012
  Autori Zoran Banović

  EX-YU ( I-V ) Beograd

  Izdavač Galerija Progres, Beograd, Srbija
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Godina 2012
  Autori Zoran Banović

  Serbisk grafik 2012, Stockholm

  Izdavač Fullersta bio Konstahall, Hudinge Stockholm, Sweden
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Godina 2012
  Autori Zoran Banović

  Šesti EX-YU konkurs za grafiku, Beograd

  Izdavač Galerija SKC, Novi Beograd, Srbija
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Godina 2012
  Autori Zoran Banović

  Third Edition 2012, Nova Gorica

  Izdavač Galerija Tir, Nova Gorica, Slovenija
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Godina 2012
  Autori Zoran Banović

  Zaštitni znak Likovne kolonije Sreten Stojanović, Prijedor

  Izdavač Grad Prijedor, RS, BiH
  Tip Dizajnersko ostvarenje
  Godina 2011
  Autori Zoran Banović

  Prva izložba ULUP-a Prijedor

  Izdavač Muzej Kozare, Prijedor, RS, BiH
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Godina 2011
  Autori Zoran Banović

  Otisci - utisci, 100 grafičara Hrvatske i Bosne i Hercegovine, Sarajevo

  Izdavač Collegium Artisticum, Sarajevo, BiH
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Godina 2011
  Autori Zoran Banović

  Četvrti EX-YU konkurs za grafiku, Beograd

  Izdavač Galerija ULUBIH, Sarajevo, BiH
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Godina 2011
  Autori Zoran Banović

  Grafike, Samostalna izložba, Centar za grafiku i vizuelna istraživanja Akademija, Beograd

  Izdavač Centar za grafiku i vizuelna istraživanja Akademija, Beograd, Srbija
  Tip Samostalna izložba (nacionalna)
  Godina 2011
  Autori Zoran Banović

  Članstvo u Umjetničkom savjetu Muzeja Kozare od 2009 - 2011. godine

  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2011
  Autori Zoran Banović

  Prvo međunarodno trijenale grafike, Beograd

  Izdavač Umetnički paviljon Cvijeta Zuzorić, Beograd, Srbija
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Godina 2011
  Autori Zoran Banović

  Majska izložba grafike beogradskog kruga, Beograd

  Izdavač Galerija Grafički kolektiv, Beograd, Srbija
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Godina 2011
  Autori Zoran Banović

  Peti EX-YU konkurs za grafiku, Beograd

  Izdavač Galerija SKC, Novi Beograd, Srbija
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Godina 2011
  Autori Zoran Banović

  Izložba male grafike, Beograd

  Izdavač Galerija Grafički kolektiv, Beograd, Srbija
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Godina 2011
  Autori Zoran Banović

  Fifth International Biennial of mini Prints, Tetovo

  Izdavač Museum of Tetovo Area, Tetovo. Macedonia
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Godina 2011
  Autori Zoran Banović

  The 14th International Triennial of Small Graphic Forms, Poland - Lodz 11

  Izdavač The Municipal Art Gallery in Lodz, Lodz, Poland
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Godina 2011
  Autori Zoran Banović

  Likovna kolonija Sreten Stojanović, izložba, Banja Luka

  Izdavač Kulturni centar, Banski dvor, Banja Luka, RS, BiH
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Godina 2010
  Autori Zoran Banović

  Otisci-utisci, 100 grafičara Hrvatske i Bosne i Hercegovine, Split

  Izdavač Galerija Brešan, Split, Hrvatska
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Godina 2010
  Autori Zoran Banović

  Prolećna izložba ULUS-a, Beograd

  Izdavač Umetnicki paviljon Cvijeta Zuzorić, Beograd, Sbija
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Godina 2010
  Autori Zoran Banović

  Majska izložba grafike beogradskog kruga, Beograd

  Izdavač Galerija Grafički kolektiv, Beograd, Srbija
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Godina 2010
  Autori Zoran Banović

  Treći EX-YU konkurs za grafiku, Bar

  Izdavač Galerija Velimira A. Lekovića, Bar, Crna Gora
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Godina 2010
  Autori Zoran Banović

  Izložba grafike malog formata Grafičkog kolektiva, Trois - Rivieres

  Izdavač Trois-Rivieres, Canada
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Godina 2010
  Autori Zoran Banović

  Treći EX-YU konkurs za grafiku, Zagreb

  Izdavač Galerija ULUPUH, Zagreb, Hrvatska
  Tip Samostalna izložba (međunarodna)
  Godina 2010
  Autori Zoran Banović

  Četvrti EX-YU konkurs za grafiku, Beograd

  Izdavač Galerija SKC, Novi Beograd, Srbija
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Godina 2010
  Autori Zoran Banović

  Izložba male grafike, Beograd

  Izdavač Galerija Grafički kolektiv, Beograd, Srbija
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Godina 2010
  Autori Zoran Banović

  16. izložba NGK, Niš

  Izdavač Galerija savremene likovne umetnosti, Niš, Srbija
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Godina 2010
  Autori Zoran Banović

  16. izložba NGK, Pirot

  Izdavač Galerija Čeda Krstić. Pirot, Srbija
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Godina 2010
  Autori Zoran Banović

  16. izložba NGK, Vranje

  Izdavač Galerija Narodnog muzeja, Vranje, Srbija
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Godina 2010
  Autori Zoran Banović

  Treći EX-YU konkurs za grafiku, Beograd

  Izdavač Moderna galerija, Subotica, Srbija
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Godina 2010
  Autori Zoran Banović

  5. likovna kolonija Sreten Stojanović, izložba, Prijedor

  Izdavač Muzej Kozare, Prijedor, RS, BiH
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Godina 2009
  Autori Zoran Banović

  Revijalna izložba Udruženja likovnih umjetnika Republike Srpske, Banja Luka

  Izdavač Muzej savremene umjetnosti Republike Srpske, Banja Luka, RS, BiH
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Godina 2009
  Autori Zoran Banović

  Crteži i grafike, Samostalna izložba, Muzej Kozare, Prijedor

  Izdavač Muzej Kozare, Prijedor, RS, BiH
  Tip Samostalna izložba (nacionalna)
  Godina 2009
  Autori Zoran Banović

  15. izložba NGK, Niš

  Izdavač Galerija savremene likovne umetnosti, Niš, Srbija
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Godina 2009
  Autori Zoran Banović

  The "Iosif Iser" International Contemporari Engraving Biennial Exhibition, Eight Edition, Ploiesti

  Izdavač The Council of Prahova County The Ion Ionescu-Quintua Art Museum of Prahova County, Ploiesti, Romania
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Godina 2009
  Autori Zoran Banović

  Prolećna izložba ULUS-a, Beograd

  Izdavač Umetnički paviljon Cvijeta Zuzorić, Beograd, Srbija
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Godina 2009
  Autori Zoran Banović

  Majska izložba grafike beogradskog kruga, Beograd

  Izdavač Galerija Grafički kolektiv, Beograd, Srbija
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Godina 2009
  Autori Zoran Banović

  Salon grafike Otisci - utisci, 100 grafičara Hrvatske i Bosne i Hercegovine, Metković

  Izdavač Gradsko kulturno središte, Metković, Hrvatska
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Godina 2009
  Autori Zoran Banović

  Treći EX-YU konkurs za grafiku, Beograd

  Izdavač Galerija SKC, Novi Beograd, Srbija
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Godina 2009
  Autori Zoran Banović

  Izložba male grafike, Beograd

  Izdavač Galerija Grafički kolektiv, Beograd, Srbija
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Godina 2009
  Autori Zoran Banović

  "Otisak vremena", Savremena grafička produkcija u Srbiji, Xi an, China

  Izdavač Akademija likovnih umetnosti, Xi"an, Kina
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Godina 2009
  Autori Zoran Banović

  4. likovna kolonija Sreten Stojanović, izložba, Prijedor

  Izdavač Muzej Kozare, Spomen kuća porodice Stojanović, Prijedor, RS, BiH
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Godina 2008
  Autori Zoran Banović

  Balkan - kulturni prostor bez granica, Sombor

  Izdavač Galerija Kulturnog centra "Laza Kostić", Sombor, Srbija
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Godina 2008
  Autori Zoran Banović

  Fourth International Biennial of mini Prints, Tetovo

  Izdavač Museum of Tetovo Area, Tetovo, Macedonia
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Godina 2008
  Autori Zoran Banović

  Majska izložba grafike beogradskog kruga, Beograd

  Izdavač Galerija Grafički kolektiv, Beograd, Srbija
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Godina 2008
  Autori Zoran Banović

  Balkanske grafičke paralele, Bitola

  Izdavač NU Zavod, Muzej Bitola, Bitola, Makedonija
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Godina 2008
  Autori Zoran Banović

  Izložba male grafike, Beograd

  Izdavač Galerija Grafički kolektiv, Beograd, Srbija
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Godina 2008
  Autori Zoran Banović

  Konkursna komisija za utvrđivanje Idejnog rješenja centralnog spomen obilježja poginulim borcima odbrambeno - otadžbinskog rata RS od 1991 - 1995. u Banja Luci, 2007 - 2008. godine

  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2008
  Autori Zoran Banović

  Stručni žiri za dodjelu nagrade VELIKI PEČAT Galerije Grafički kolektiv u Beogradu 2008. godine

  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2008
  Autori Zoran Banović

  Drugi EX-YU konkurs za grafiku, Beograd

  Izdavač Galerija SKC , Novi Beograd, Srbija
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Godina 2008
  Autori Zoran Banović

  Dizajn pročelja sale Narodne skupštine Republike Srpske, Banja Luka

  Izdavač Narodna skupština Republike Srpske, Banja Luka, RS, BiH
  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2007
  Autori Zoran Banović

  Dizajn umjetničkog kalendara štamparije Atlantik (sa N. Zeljićem), Banja Luka

  Izdavač Štamparija Atlantik, Banja Luka, RS, BiH
  Tip Dizajnersko ostvarenje
  Godina 2007
  Autori Zoran Banović

  Spomenik žrtvama logora Jasenovac, Banja Luka

  Izdavač Grad Banja Luka, RS, BiH
  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2007
  Autori Zoran Banović

  3. međunarodna grafička radionica BEOGRADSKI SUSRETI, Banja Luka

  Izdavač Akademija umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci, Banja Luka, RS, BiH
  Tip Samostalna izložba (nacionalna)
  Godina 2007
  Autori Zoran Banović

  3. likovna kolonija Sreten Stojanović, izložba, Prijedor

  Izdavač Muzej Kozare, Prijedor, RS, BiH
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Godina 2007
  Autori Zoran Banović

  3. međunarodna grafička radionica "Beogradski susreti", Banja Luka

  Izdavač Akademija umjetnosti, Banja Luka, RS, BiH
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Godina 2007
  Autori Zoran Banović

  Izbor iz umjetničke zbirke Muzeja Kozare, Prijedor

  Izdavač Muzej Kozare, Prijedor, RS, BiH
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Godina 2007
  Autori Zoran Banović

  Grafike, Samostalna izložba, Zamak kulture, Vrnjačka Banja

  Izdavač Zamak kulture, Vrnjačka Banja, Srbija
  Tip Samostalna izložba (nacionalna)
  Godina 2007
  Autori Zoran Banović

  Druga nagrada za dizajn zidnog kalendara, Novi Sad

  Izdavač Muzej Vojvodine, Novi Sad, Srbija
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Godina 2007
  Autori Zoran Banović

  Nagrada "Veliki pečat", Beograd

  Izdavač Galerija Grafički kolektiv, Beograd, Srbija
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Godina 2007
  Autori Zoran Banović

  Prva nagrada za grafiku, "Međunarodni konkurs za grafiku", Beograd

  Izdavač Galerija SKC, Novi Beograd, Srbija
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Godina 2007
  Autori Zoran Banović

  9. izložba najlepših novogodišnjih kalendara i 8. izložba novogodišnjih čestitki za 2007. godinu, Novi Sad

  Izdavač Muzej Vojvodine, Novi Sad, Srbija
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Godina 2007
  Autori Zoran Banović

  Majska izložba grafike beogradskog kruga, Beograd

  Izdavač Galerija Grafički kolektiv, Beograd, Srbija
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Godina 2007
  Autori Zoran Banović

  Balkan - kulturni prostor bez granica 7, Požarevac

  Izdavač Narodni muzej, Požarevac, Srbija
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Godina 2007
  Autori Zoran Banović

  The "Iosif Iser" International Contemporari Engraving Bienial Exhibition, Seventh Edition, Ploiesti

  Izdavač The Council of Prahova County The Ion Ionescu-Quintus Art Museum of Prahova County, Ploiesti, Romania
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Godina 2007
  Autori Zoran Banović

  Izložba male grafike, Beograd

  Izdavač Galerija Grafički kolektiv, Beograd, Srbija
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Godina 2007
  Autori Zoran Banović

  The International Small Engraving Salon, Maramures

  Izdavač Florean Museum, Maramures, Romania
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Godina 2007
  Autori Zoran Banović

  Članstvo u Komisiji za utvrđivanje prijedloga rješenja Grba i Himne Republike Srpske 2006 - 2007. godine, Banja Luka

  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2007
  Autori Zoran Banović

  Komisija za utvrđivanje prijedloga rješenja Maskote i Suvenira grada Banja Luka 2004. i 2007. godine

  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2007
  Autori Zoran Banović

  Članstvo u Umjetničkom savjetu Galerije u Prijedoru od 2005 - 2007

  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2007
  Autori Zoran Banović

  Međunarodni konkurs za grafiku, Beograd

  Izdavač Galerija SKC, Novi Beograd, Srbija
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Godina 2007
  Autori Zoran Banović

  Dizajn štampanog programa manifestacije obilježavanja dana državnosti Republike Srpske, 2007, Banja Luka

  Izdavač Vlada Republike Srpske, Banja Luka, RS
  Tip Dizajnersko ostvarenje
  Godina 2007
  Autori Zoran Banović

  Gradiškoj kulturi za novi početak, Laktaši

  Izdavač Dom kulture, Laktaši, RS, BiH
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Godina 2006
  Autori Zoran Banović

  "Za dječiji osmijeh", humanitarna izložba, Prijedor

  Izdavač Galerija 96, Prijedor, RS, BiH
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Godina 2006
  Autori Zoran Banović

  Balkan - kulturni prostor bez granica 6, Banja Luka

  Izdavač Kulturni centar Banski dvor, Balja Luka, RS, BiH
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Godina 2006
  Autori Zoran Banović

  Prolećna izložba ULUSA-a, Beograd

  Izdavač Umetnički paviljon cvijeta Zuzorić, Beograd, Srbija
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Godina 2006
  Autori Zoran Banović

  Majska izložba grafike beogradskog kruga, Beograd

  Izdavač Galerija Grafički kolektiv, Beograd, Srbija
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Godina 2006
  Autori Zoran Banović

  "Metod grafika", izložba grafike, Beograd

  Izdavač Umetnički paviljon Cvijeta Zuzorić, Beograd, Srbija
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Godina 2006
  Autori Zoran Banović

  3. međunarodna grafička radionica "Beogradski susreti", izložba, Beograd

  Izdavač Centar za grafiku i vizuelna istraživanja, Beograd, Srbija
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Godina 2006
  Autori Zoran Banović

  Izložba male grafike, Beograd

  Izdavač Galerija Grafički kolektiv, Beograd, Srbija
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Godina 2006
  Autori Zoran Banović

  The International Small Engraving Salon, Maramures

  Izdavač Florean Museum, Maramures, Romania
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Godina 2006
  Autori Zoran Banović

  Dizajn štampanog programa manifestacije obilježavanja 60 godina od proboja jasenovačkih logoraša, Donja Gradina 2005.

  Izdavač Spomen-područje Donja Gradina, RS, BiH
  Tip Dizajnersko ostvarenje
  Godina 2005
  Autori Zoran Banović

  Članstvo u Umjetničkom savjetu izložbenog salona Banski dvor, Banja Luka

  Izdavač BANSKI DVOR, Banja Luka, RS, BiH
  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2005
  Autori Zoran Banović

  Slikari grada Prijedora, Prijedor

  Izdavač Galerija 96, Prijedor, RS, BiH
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Godina 2005
  Autori Zoran Banović

  Otkupna nagrada Ministarstva kulture Srbije, Beograd

  Izdavač Galerija Grafički kolektiv, Beograd, Srbija
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Godina 2005
  Autori Zoran Banović

  Majska izložba grafike beogradskog kruga, Beograd

  Izdavač Galerija Grafički kolektiv, Beograd, Srbija
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Godina 2005
  Autori Zoran Banović

  Beogradski susreti, Beograd

  Izdavač Centar za grafiku i vizuelna istraživanja "Akademija", Beograd, Srbija
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Godina 2005
  Autori Zoran Banović

  Izložba male grafike, Beograd

  Izdavač Galerija Grafički kolektiv, Beograd, Srbija
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Godina 2005
  Autori Zoran Banović

  Third International Biennial of mini Prints, Tetovo

  Izdavač National Instituion Museum of Tetovo Area, Tetovo, Macedonia
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Godina 2005
  Autori Zoran Banović

  12th International Triennial of Small Graphic Forms, Poland - Lodz 05

  Izdavač The Municipal Art Gallery in Lodz, Lodz, Poland
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Godina 2005
  Autori Zoran Banović

  Zaštitni znak Arhitektonsko građevinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci

  Izdavač Arhitektonsko građevinski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, RS, BiH
  Tip Dizajnersko ostvarenje
  Godina 2004
  Autori Zoran Banović

  4th International Triennial of Graphic Arts Prague 2004 Lino: a Twentieth-century Technique in Digital Age, Praque

  Izdavač Manes Gallery, Prague, Czech Republic
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Godina 2004
  Autori Zoran Banović

  Grafike, Samostalna izložba, Galerija Grafički kolektiv, Beograd

  Izdavač Grafički kolektiv, Beograd, Srbija
  Tip Samostalna izložba (nacionalna)
  Godina 2004
  Autori Zoran Banović

  Crteži i grafike, Samostalna izložba, Galerija Milenko Atanacković, Bijeljina

  Izdavač Galerija Milenko Atanacković, Bijeljina, RS, BiH
  Tip Samostalna izložba (nacionalna)
  Godina 2004
  Autori Zoran Banović

  Majska izložba grafike beogradskog kruga, Beograd

  Izdavač Galerija Grafički kolektiv, Beograd, Srbija
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Godina 2004
  Autori Zoran Banović

  7th International Art Triennale, Majdanek, Lublin

  Izdavač Summer Gallery in the State Museum at Majdanek, Majdanek, Lublin, Poland
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Godina 2004
  Autori Zoran Banović

  Grafika danas, Čačak

  Izdavač Centar za vizuelna istraživanja i razvoj vizuelne kulture Krug, Čačak, Srbija
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Godina 2004
  Autori Zoran Banović

  Izložba male grafike, Beograd

  Izdavač Galerija Grafički kolektiv, Beograd, Srbija
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Godina 2004
  Autori Zoran Banović

  Stručni žiri za Majsku izložbu grafike beogradskog kruga, Galerija Grafički kolektiv, Beograd, 2004.

  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2004
  Autori Zoran Banović

  VIII International Biennial Exhibition of Engraving Caixanova

  Izdavač Sociocultural Department, Ourense, Caixanova, Espana
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Godina 2004
  Autori Zoran Banović

  Grafike profesora i studenata Akademije umjetnosti u Banjoj Luci, Prijedor

  Izdavač Muzej Kozare, Prijedor, RS, BiH
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Godina 2003
  Autori Zoran Banović

  Crteži i grafike, Samostalna izložba, Gallery 96, Prijedor

  Izdavač Gallery 96, Prijedor, RS, BiH
  Tip Samostalna izložba (nacionalna)
  Godina 2003
  Autori Zoran Banović

  Nagrada za grafiku ULUS-a "Zlatna igla", Beograd

  Izdavač Umetnički paviljon Cvijeta Zuzorić, Beograd, Srbija
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Godina 2003
  Autori Zoran Banović

  Prolećna izložba ULUS-a, Beograd

  Izdavač Umetnički paviljon Cvijeta Zuzorić, Beograd, Srbija
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Godina 2003
  Autori Zoran Banović

  Majska izložba grafike beogradskog kruga, Beograd

  Izdavač Galerija grafički kolektiv, Beograd, Srbija
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Godina 2003
  Autori Zoran Banović

  7. međunarodni bijenale umetnosti minijature, Gornji Milanovac

  Izdavač Moderna galerija kulturnog centra, Gornji Milanovac, Srbija
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Godina 2003
  Autori Zoran Banović

  4. International Triennial of Graphic Art, Bitola

  Izdavač Institute, Museum and Gallery, Bitola, Macedonia
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Godina 2003
  Autori Zoran Banović

  International Exhibition of Mini Art Prints, Tetovo

  Izdavač Museum of Tetovo Area, Tetovo, Macedonia
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Godina 2003
  Autori Zoran Banović

  Likovna kolonija "Grafika 2003", Smederevo

  Izdavač Centar za kulturu, Smederevo, Srbija
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Godina 2003
  Autori Zoran Banović

  "Grafika Forma Parva", Podgorica

  Izdavač Galerija Most, Podgorica, Crna Gora
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Godina 2003
  Autori Zoran Banović

  "Grafika Forma Parva", Cetinje

  Izdavač fakultet likovnih umetnosti, Cetinje, Crna Gora
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Godina 2003
  Autori Zoran Banović

  "Grafika Forma Parva", Herceg Novi

  Izdavač Art Gallery Sue Ryder, Herceg Novi, Crna Gora
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Godina 2003
  Autori Zoran Banović

  Izložba male grafike, Beograd

  Izdavač Galerija Grafički kolektiv, Beograd, Srbija
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Godina 2003
  Autori Zoran Banović

  Slike iz galerija i kolonija Republike Srpske, Banja Luka

  Izdavač Galerija likovnih umjetnosti Republike Srpske, Banja Luka, RS, BiH
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Godina 2002
  Autori Zoran Banović

  Crteži i grafike, Samostalna izložba, Galerija likovnih umjetnosti Republike Srpske, Banja Luka

  Izdavač Galerija likovnih umjetnosti Republike Srpske, Banja Luka, RS, BiH
  Tip Samostalna izložba (nacionalna)
  Godina 2002
  Autori Zoran Banović

  Prolećna izložba ULUS-a, Beograd

  Izdavač Umetnički paviljon Cvijeta Zuzorić, Beograd, Srbija
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Godina 2002
  Autori Zoran Banović

  Majska izložba grafike beogradskog kruga, Beograd

  Izdavač Galerija Grafički kolektiv, Beograd, Srbija
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Godina 2002
  Autori Zoran Banović

  "Znakovito", projekat časopisa Kvadart, Beograd

  Izdavač Galerija Grafički kolektiv, Beograd, Srbija
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Godina 2002
  Autori Zoran Banović

  Port of Thessaloniki 2002: Engrawing in SA. Europe, Solun

  Izdavač Warehouse B, Solun, Greece
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Godina 2002
  Autori Zoran Banović

  Izložba male grafike, Beograd

  Izdavač Galerija Grafički kolektiv, Beograd, Srbija
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Godina 2002
  Autori Zoran Banović

  1st Interbalkan Forum of Contemporary Miniature Art 2002, Solun

  Izdavač Warehouse B, State Museum of Contemporary Art, Solun, Greece
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Godina 2002
  Autori Zoran Banović

  Slikarstvo Srba iz Krajine 20. vijeka, Bijeljina

  Izdavač Galerija Milenko Atanacković, Bijeljina, RS, BiH
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Godina 2001
  Autori Zoran Banović

  Slikarstvo Srba iz Krajine 20. vijeka, Prijedor

  Izdavač Muzej Kozare, Prijedor, RS, BiH
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Godina 2001
  Autori Zoran Banović

  Slikarstvo Srba iz Krajine 20. vijeka, Banja Luka

  Izdavač Galerija likovnih umjetnosti Republike Srpske, Banja Luka, RS, BiH
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Godina 2001
  Autori Zoran Banović

  Izložba dizajna, projekat časopisa Kvadart, Banja Luka

  Izdavač Galerija likovnih umjetnosti Republike Srpske, Banja Luka, RS, BiH
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Godina 2001
  Autori Zoran Banović

  Majska izložba grafike beogradskog kruga, Beograd

  Izdavač Galerija Grafički kolektiv, Beograd, Srbija
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Godina 2001
  Autori Zoran Banović

  Prolećna izložba ULUS-a, Beograd

  Izdavač Umetnički paviljon Cvijeta Zuzorić, Beograd, Srbija
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Godina 2001
  Autori Zoran Banović

  11th International Print Biennial, Varna

  Izdavač Art Gallery, Varna, Bulgaria
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Godina 2001
  Autori Zoran Banović

  Slikarstvo Srba iz Krajine 20. vijeka, Beograd

  Izdavač Umetnički paviljon Cvijeta Zuzorić, Beograd, Srbija
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Godina 2001
  Autori Zoran Banović

  Zaštitni znak Muzeja Kozare, Prijedor

  Izdavač Muzej Kozare, Prijedor, RS, BiH
  Tip Dizajnersko ostvarenje
  Godina 2000
  Autori Zoran Banović

  4. međunarodni bijenale grafike malog formata Leskovac 99, Beograd

  Izdavač Narodni muzej, Beograd, Srbija
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Godina 2000
  Autori Zoran Banović

  Majska izložba grafike beogradskog kruga, Beograd

  Izdavač Galerija Grafički kolektiv, Beograd, Srbija
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Godina 2000
  Autori Zoran Banović

  Prolećna izložba ULUS-a, Beograd

  Izdavač Umetnički paviljon Cvijeta Zuzorić, Beograd, Srbija
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Godina 2000
  Autori Zoran Banović

  6. međunarodni bijenale umetnosti minijature, Gornji Milanovac

  Izdavač Moderna galerija kulturnog centra, Gornji Milanovac, Srbija
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Godina 2000
  Autori Zoran Banović

  3. International Triennial of Graphic Art, Bitola

  Izdavač Institute, Museum and Gallery, Bitola, Macedonia
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Godina 2000
  Autori Zoran Banović

  Oktobarski salon, Šabac

  Izdavač Narodni muzej, Šabac, Srbija
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Godina 2000
  Autori Zoran Banović

  Zemunski salon, Zemun

  Izdavač Galerija Stara kapetanija, Zemun, Srbija
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Godina 2000
  Autori Zoran Banović

  Jesenja izložba ULUS-a, Beograd

  Izdavač Umetnički paviljon Cvijeta Zuzorić, Beograd, Srbija
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Godina 2000
  Autori Zoran Banović

  Izložba male grafike, Beograd

  Izdavač Galerija Grafički kolektiv, Beograd, Srbija
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Godina 2000
  Autori Zoran Banović

  Dobrotvorna izložba u cilju obnove manastira Sveta Žiča, Solun

  Izdavač Stari arheološki muzej, Solun
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Godina 2000
  Autori Zoran Banović

  Zaštitni znak Akademije umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci

  Izdavač Akademija umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci, RS, BiH
  Tip Dizajnersko ostvarenje
  Godina 1999
  Autori Zoran Banović

  Prijedorska likovna umjetnost 20, vijeka, Prijedor

  Izdavač Muzej Kozare, Prijedor, RS, BiH
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Godina 1999
  Autori Zoran Banović

  Prijedorska likovna umjetnost 20. vijeka, Banja Luka

  Izdavač Galerija likovnih umjetnosti Republike Srpske, Banja Luka, RS, BiH
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Godina 1999
  Autori Zoran Banović

  Magistarska izložba crteža i grafika, Samostalna izložba, Galerija Fakulteta likovnih umetnosti, Beograd

  Izdavač Galerija Fakulteta likovnih umetnosti, Beograd, Srbija
  Tip Samostalna izložba (nacionalna)
  Godina 1999
  Autori Zoran Banović

  Crteži i grafike, Samostalna izložba, Muzej Kozare, Prijedor

  Izdavač Muzej Kozare, Prijedor, RS, BiH
  Tip Samostalna izložba (nacionalna)
  Godina 1999
  Autori Zoran Banović

  Otkupna nagrada Ministarstva kulture Srbije, Beograd

  Izdavač Galerija Grafički kolektiv, Beograd, Srbija
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Godina 1999
  Autori Zoran Banović

  Prolećna izložba ULUS-a, Beograd

  Izdavač Umetnički paviljon Cvijeta Zuzorić, Beograd, Srbija
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Godina 1999
  Autori Zoran Banović

  40. zlatno pero Beograda

  Izdavač Galerija Progres, Beograd, Srbija
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Godina 1999
  Autori Zoran Banović

  Internationale exlibris wedstrijd rond hot thema litetatuur, Sint Niklaas

  Izdavač Museum Zwijgershoek, Sint Niklaas, Belgique
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Godina 1999
  Autori Zoran Banović

  10th International Small Graphic Forms, Lodz

  Izdavač City Art Gallery, Lodz, Poland
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Godina 1999
  Autori Zoran Banović

  Majska izložba grafike beogradskog kruga, Beograd

  Izdavač Galerija Grafički kolektiv, Beograd, Srbija
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Godina 1999
  Autori Zoran Banović

  12. Norwegian Inernational Print Triennale, Fredrikstad

  Izdavač Hebler Centre of International Graphic Arts, Fredrikstad, Norway
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Godina 1999
  Autori Zoran Banović

  Druga međunarodna izložba ekslibrisa, Rijeka

  Izdavač Galerija Kortil, Hrvatski kulturni dom na Sušaku, Rijeka, Hrvatska
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Godina 1999
  Autori Zoran Banović

  6. karlovački salon mladih, Sremski Karlovci

  Izdavač Galerija instituta srpskog naroda, Sremski Karlovci, Srbija
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Godina 1999
  Autori Zoran Banović

  Jesenja izložba ULUS-a, Beograd

  Izdavač Umetnički paviljon Cvijeta Zuzorić, Beograd, Srbija
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Godina 1999
  Autori Zoran Banović

  Zemunski salon, Zemun

  Izdavač Galerija Stara kapetanija, Zemun, Srbija
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Godina 1999
  Autori Zoran Banović

  4. međunarodni bijenale grafike malog formata, Leskovac

  Izdavač Galerija Sunce, Leskovac, Srbija
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Godina 1999
  Autori Zoran Banović

  4. bijenale crteža i male plastike, Beograd

  Izdavač Umetnički paviljon Cvijeta Zuzorić, Beograd, Srbija
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Godina 1999
  Autori Zoran Banović

  Izložba male grafike, Beograd

  Izdavač Galerija Grafički kolektiv, Beograd, Srbija
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Godina 1999
  Autori Zoran Banović

  Vizuelni identitet preduzeća "Prijedorčanka", Prijedor

  Izdavač Fabrika za preradu voća i proizvodnju alkoholnih i bezalkoholnih pića "Prijedorčanka" Prijedor, RS, BiH
  Tip Dizajnersko ostvarenje
  Godina 1998
  Autori Zoran Banović

  Nagrada Radovan Kragulj, fondacija "Modus Vivendi", Prijedor

  Izdavač Muzej Kozare, Prijedor, RS, BiH
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Godina 1998
  Autori Zoran Banović

  Mala grafika, Herceg Novi

  Izdavač Art Gallery Sue Ryder, Herceg Novi, Crna Gora
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Godina 1998
  Autori Zoran Banović

  Prolećna izložba ULUS-a, Beograd

  Izdavač Umetnički paviljon Cvijeta Zuzorić, Beograd, Srbija
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Godina 1998
  Autori Zoran Banović

  Majska izložba grafike beogradskog kruga, Beograd

  Izdavač Galerija Grafički kolektiv, Beograd, Srbija
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Godina 1998
  Autori Zoran Banović

  5. karlovački salon mladih, Sremski Karlovci

  Izdavač Galerija Instituta srpskog naroda, Sremski Karlovci, Srbija
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Godina 1998
  Autori Zoran Banović

  Jesenja izložba ULUS-a, Beograd

  Izdavač Umetnički paviljon Cvijeta Zuzorić, Beograd, Srbija
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Godina 1998
  Autori Zoran Banović

  Zemunski salon, Zemun

  Izdavač Galerija Stara kapetanija, Zemun, Srbija
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Godina 1998
  Autori Zoran Banović

  Oktobarski salon, Šabac

  Izdavač Narodni muzej, Šabac, Srbija
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Godina 1998
  Autori Zoran Banović

  Izložba male grafike, Beograd

  Izdavač Galerija Grafički kolektiv, Beograd, Srbija
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Godina 1998
  Autori Zoran Banović

  2 nd International Biennial, Raciborz

  Izdavač Gallery Zyhdi, Raciborz, Poland
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Godina 1998
  Autori Zoran Banović

  International Miniature Print Exibit MIG-98, Barcelona

  Izdavač Institute Municipal de Cultura, Barcelona, Spain
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Godina 1998
  Autori Zoran Banović

  5. međunarodni bijenale umetnosti minijature, Gornji Milanovac

  Izdavač Moderna galerija kulturnog centra, Gornji Milanovac, Srbija
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Godina 1998
  Autori Zoran Banović

  5. međunarodni bijenale grafike, Beograd

  Izdavač Umetnički paviljon Cvijeta Zuzorić, Beograd, Srbija
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Godina 1998
  Autori Zoran Banović

  9e exposition internationale Petit format de papir, Viroinval, Belguque

  Izdavač le Musee du Petit Format, avec l aide de la Communaute francaise, et la Province de Namur, Viroinval, Belguque
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Godina 1998
  Autori Zoran Banović

  Jesenja izložba ULUS-a (izbor), Prijedor

  Izdavač Zavičajni muzej, Prijedor, RS, BiH
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Godina 1997
  Autori Zoran Banović

  Izložba ULIPURS-a, Banja Luka

  Izdavač Galerija likovnih umjetnosti Republike Srpske, Banja Luka, RS, BiH
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Godina 1997
  Autori Zoran Banović

  Jesenja izložba ULUS-a, Bijeljina

  Izdavač Galerija Milenko Atanacković, Bijeljina, RS, BiH
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Godina 1997
  Autori Zoran Banović

  Likovni oktobar, Prnjavor

  Izdavač Kulturni centar, Prnjavor, RS, BiH
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Godina 1997
  Autori Zoran Banović

  Prijedorski umjetnici i prijatelji, Bijeljina

  Izdavač Galerija Milenko Atanacković, Bijeljina, RS, BiH
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Godina 1997
  Autori Zoran Banović

  Prolećna izložba ULUS-a, Beograd

  Izdavač Umetnički paviljon Cvijeta Zuzorić, Beograd, Srbija
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Godina 1997
  Autori Zoran Banović

  Majska izložba grafike beogradskog kruga, Beograd

  Izdavač Galerija Grafički kolektiv, Beograd, Srbija
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Godina 1997
  Autori Zoran Banović

  Prijedorski umjetnici i prijatelji, Trebinje

  Izdavač Galerija kulturnog centra, Trebinje, RS, BiH
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Godina 1997
  Autori Zoran Banović

  2. International Triennial of Graphic Art, Bitola

  Izdavač Institute, Museum & Gallery, Bitola, Macedonia
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Godina 1997
  Autori Zoran Banović

  "Od srca deci", Sombor

  Izdavač Kulturni centar Laza Kostić, Sombor, Srbija
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Godina 1997
  Autori Zoran Banović

  3. The European Triennal competetion of non-traditional and avantgarde graphic, Praque

  Izdavač Masaryks Academy of Arts, Prague, Czech Republic
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Godina 1997
  Autori Zoran Banović

  Izložba crteža, grafika i dizajna studenata FLU iz Beograda i Cetinja, klasa profesora M. Grozdanića, Sremska Mitrovica

  Izdavač Galerija Lazar Vozarević, Sremska Mitrovica, Srbija
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Godina 1997
  Autori Zoran Banović

  4. karlovački salon mladih, Sremski Karlovci

  Izdavač Galerija Instituta srpskog naroda, Sremski Karlovci, Srbija
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Godina 1997
  Autori Zoran Banović

  Jesenja izložba ULUS-a, Beograd

  Izdavač Umetnički paviljon Cvijeta Zuzorić, Beograd, Srbija
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Godina 1997
  Autori Zoran Banović

  3. međunarodni bijenale grafike malog formata, Leskovac

  Izdavač Galerija Sunce, Leskovac, Srbija
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Godina 1997
  Autori Zoran Banović

  "Grafički lavirint", Kragujevac

  Izdavač Narodna biblioteka Vuk Karadžić, Kragujevac, Srbija
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Godina 1997
  Autori Zoran Banović

  Prva međunarodna izložba ekslibrisa, Rijeka

  Izdavač Galerija Kortil, Hrvatski kulturni dom na Sušaku, Rijeka, Hrvatska
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Godina 1997
  Autori Zoran Banović

  3. bijenale crteža i male plastike, Beograd

  Izdavač Umetnički paviljon Cvijeta Zuzorić, Beograd, Srbija
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Godina 1997
  Autori Zoran Banović

  Izložba male grafike, Beograd

  Izdavač Galerija Grafički kolektiv, Beograd, Srbija
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Godina 1997
  Autori Zoran Banović

  3. međunarodno bijenale grafike malog formata Leskovac 97, Beograd

  Izdavač Narodni muzej, Beograd, Srbija
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Godina 1997
  Autori Zoran Banović

  Otkupna nagrada Ministarstva kulture Srbije, Beograd

  Izdavač Galerija Grafički kolektiv, Beograd, Srbija
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Godina 1997
  Autori Zoran Banović

  Grafike, Samostalna izložba, Galerija Grafički kolektiv, Beograd

  Izdavač Galerija Grafički kolektiv, Beograd, Srbija
  Tip Samostalna izložba (nacionalna)
  Godina 1996
  Autori Zoran Banović

  2. međunarodno bijenale grafike malog formata Leskovac, Beograd

  Izdavač Narodni muzej, Beograd, Srbija
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Godina 1996
  Autori Zoran Banović

  Izložba ULIPURS-a, Banja Luka

  Izdavač Galerija likovnih umjetnosti Republike Srpske, Banja Luka, RS, BiH
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Godina 1996
  Autori Zoran Banović

  Izložba nagrađenih radova na godišnjoj izložbi FLU, Beograd

  Izdavač Galerija Fakulteta likovnih umetnosti, Beograd, Srbija
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Godina 1996
  Autori Zoran Banović

  Majska izložba grafike beogradskog kruga, Beograd

  Izdavač Galerija Grafički kolektiv, Beograd, Srbija
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Godina 1996
  Autori Zoran Banović

  4. međunarodni bijenale umetnosti minijature, Gornji Milanovac

  Izdavač Muzej rudničko-takovskog kraja, Gornji Milanovac, Srbija
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Godina 1996
  Autori Zoran Banović

  37. Oktobarski salon Beograd

  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Godina 1996
  Autori Zoran Banović

  Izložba grafika studenata iz klase profesora Mileta Grozdanića, Beograd

  Izdavač Kolarčev narodni univerzitet, Beograd, Srbija
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Godina 1996
  Autori Zoran Banović

  Nagrada za grafiku iz fonda "Đorđe Andrejević Kun", Beograd

  Izdavač Fakultet likovnih umetnosti, Beograd, Srbija
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Godina 1996
  Autori Zoran Banović

  Grafike, Samostalna izložba, Galerija likovnih umjetnosti Republike Srpske, Banja Luka

  Izdavač Galerija likovnih umjetnosti Republike Srpske, Banja Luka, RS, BiH
  Tip Samostalna izložba (nacionalna)
  Godina 1995
  Autori Zoran Banović

  Majska izložba grafike beogradskog kruga, Beograd

  Izdavač Galerija Grafički kolektiv, Beograd, Srbija
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Godina 1995
  Autori Zoran Banović

  "Likovni trenutak Srpske", Bijeljina

  Izdavač Galerija Milenko Atanacković, Bijeljina, RS, BiH
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Godina 1995
  Autori Zoran Banović

  Jugoslovenski ekslibris, Beograd

  Izdavač Etnografski muzej, Beograd, Srbija
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Godina 1995
  Autori Zoran Banović

  2. međunarodni bijenale grafike malog formata, Leskovac

  Izdavač Galerija Sunce, Leskovac, Srbija
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Godina 1995
  Autori Zoran Banović

  "Iz vremena nespokoja", Banja Luka

  Izdavač Galerija Doma vojske Republike Srpske, Banja Luka, RS, BiH
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Godina 1995
  Autori Zoran Banović

  Izložba nastavnika i studenata FLU iz Beograda, Trondheim

  Izdavač Galerija Almas Huset, Trondheim, Norway
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Godina 1995
  Autori Zoran Banović

  Nagrada za grafiku ULIPURS-a, Milići

  Izdavač Dom kulture, Milići, RS, BiH
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Godina 1994
  Autori Zoran Banović

  Izložba ULIPURS-a, Milići

  Izdavač Galerija Doma kulture, Milići, RS, BiH
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Godina 1994
  Autori Zoran Banović

  Majska izložba grafike beogradskog kruga, Beograd

  Izdavač Galerija Grafički kolektiv, Beograd, Srbija
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Godina 1994
  Autori Zoran Banović

  7. bijenale jugoslovenske studentske grafike, Beograd

  Izdavač Galerija Doma kulture "Studentski grad", Beograd, Srbija
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Godina 1994
  Autori Zoran Banović

  3. međunarodno bijenale umetnosti minijature, Gornji Milanovac

  Izdavač Dom kulture, Gornji Milanovac, Srbija
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Godina 1994
  Autori Zoran Banović

  Izložba ULIPURS-a, Banja Luka

  Izdavač Galerija likovnih umjetnosti Republike Srpske, Banja Luka, RS, BiH
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Godina 1994
  Autori Zoran Banović

  3. bijenale grafike Beograd 94

  Izdavač Umetnički paviljon "Cvijeta Zuzorić", Beograd, Srbija
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Godina 1994
  Autori Zoran Banović

  Izložba male grafike, Beograd

  Izdavač Galerija Grafički kolektiv, Beograd, Srbija
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Godina 1994
  Autori Zoran Banović

  Nagrada na 7. bijenalu Jugoslovenske studentske grafike, Beograd

  Izdavač Dom kulture "Studentski grad", Beograd, Srbija
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Godina 1994
  Autori Zoran Banović

  Majska izložba grafike beogradskog kruga, Beograd

  Izdavač Galerija Grafički kolektiv, Beograd, Srbija
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Godina 1993
  Autori Zoran Banović

  Miljuš, Sovilj, Marjanović, Banović

  Izdavač Galerija Doma kulture, Pale, RS, BiH
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Godina 1993
  Autori Zoran Banović

  2. međunarodna izložba male grafike, Beograd

  Izdavač Galerija Grafički kolektiv, Beograd, Srbija
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Godina 1993
  Autori Zoran Banović

  6. bijenale jugoslovenske studentske grafike, Beograd

  Izdavač Galerija Doma kulture "Studentski grad", Beograd, Srbija
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Godina 1992
  Autori Zoran Banović