Navigacija

mr Biljana Vranješ
viši asistent

Saradnik - II-5
Mašinski fakultet
051/433-094
Katedre
 • Mašinski fakulte-Katedra za inženjerstvo zaštite radne sredine
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Inženjerstvo zaštite radne sredine viši asistent 18. jul 2016.

Predmeti

Mašinski fakultet

Akademske studije drugog ciklusa
M1BGR Bezbjednost pri građevinskim radovima
M1BZR Bezbjednost i zaštita na radu
M1BTS Bezbjednost u tehnološkim sistemima
M1EP Ergonomsko projektovanje
M2ZRTE Tehnička ekspertiza
M2OIS Oprema za intervencije i spašavanje
M2PMTE Tehnička ekspertiza
M2SUZ Sistemi i uređaji zaštite
Akademske studije prvog ciklusa
07O2ZR Zaštita na radu
07O3PSZ Projektovanje sistema i uređaja zaštite
07O3SUZ Sistemi i uređaji zaštite
07O3PSR Procjena i simulacija rizika
16-B60PSZ Projektovanje sistema zaštite i uređaja
16-B61PSR Procjena i simulacija rizika
16-B70EGP Ergonomsko projektovanje
16-B71ZBR Zaštita zdravlja i bezbjednost na radu
16-B80BGR Bezbjednost pri građevinskim radovima
16-B80BTS Bezbjednost u tehnološkim sistemima

Rudarski fakultet

Akademske studije prvog ciklusa
R1IEM Inženjerska ekonomika i menadžment
R1MFL Mehanika fluida
R1OMAŠ Osnovi mašinstva
R1OMAŠ18 Osnovi mašinstva

Bibliografija

Radovi u časopisima

  STRATEGY FOR EFFECTIVE MEASUREMENT OF HAND TRANSMITTED VIBRATION AT THE WORKPLACE

  DOI DOI: 10.22190/FUWLEP1701061G
  Časopis Facta Universitatis, Series: Working and Living Environmental Protection
  Godina 2017
  Autori Valentina Golubović-Bugarski, Mladen Todić i Biljana Vranješ
  Volumen 14
  Broj 1
  Strana od 61
  Strana do 74
  Veb adresa http://casopisi.junis.ni.ac.rs/index.php/FUWorkLivEnvProt/issue/view/590

  Stručni ispiti iz oblasti zaštite na radu u Republici Srpskoj

  DOI 10.7251/DEF1740004V
  Časopis Defendologija
  Godina 2017
  Autori Biljana Vranješ i Vladislava Tadić
  Strana od 59
  Strana do 71

  Sustainable development and injuries in the Republic of Srpska

  DOI 10.7562/SE2016.6.04.04
  Časopis Scientific Journal Safety Engineering
  Godina 2016
  Autori Biljana Vranješ i Vladislava Tadić
  Volumen 6
  Broj 2
  Strana od 73
  Strana do 78
  Veb adresa www.safety.ni.ac.rs

  Konstrukciske karakteristike rotacionog motora unutrašnjeg sagorijevanja promjenjljive radne površine -PRP (KKROMUS)

  Časopis Poljoprivredna tehnika
  Godina 2009
  Autori Milan Đudurović i Biljana Vranješ
  Strana od 89
  Strana do 99

Radovi sa skupova

  FMEA for ISO 9001 - risk management

  Naučni skup International Scientific Conference "Conference on Mechanical Engineering Technologies and Applications" COMETa 2018
  Publikacija PROCEEDINGS
  Godina 2018
  Autori Zorana Tanasić, Goran Janjić, Biljana Vranješ, Miroslav Dragić i Borut Kosec
  Strana od 733
  Strana do 738

  Oprema za spasavanje iz zemljotresa i ruševina

  Naučni skup 13. Međunarodno savjetovanje Rizik i bezbednosni inženjering
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2018
  Autori Darko Stanivuković, Biljana Vranješ i Nikola Šobat
  Strana od 30
  Strana do 37

  Application of the Ishikawa and RCA methods for determining the cause of accidents at work in steering mining machines

  Naučni skup 7th Balkan Mining Congress
  DOI 10.7251/BMC170701359V
  Publikacija Book of Proceedings I
  Godina 2017
  Autori Biljana Vranješ, Ljubica Figun i Nikola Trbojević
  Strana od 359
  Strana do 366

  Novine u sistemu zaštite i zdravlja na radu u Republici Srpskoj uslovljene promjenom zakonske regulative

  Naučni skup 14. Međunarodna konferencija "Zaštita na radu-put uspešnog poslovanja"
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2017
  Autori Biljana Vranješ
  Strana od 200
  Strana do 208

  Upravljanje znanjem u zaštiti na radu kroz novine novog zakona o zaštiti na radu u Republici Srpskoj (Stručni ispit, procjena rizika)

  Naučni skup 12. Međunarodna konferencija M&S 2017
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2017
  Autori Biljana Vranješ
  Strana od 113
  Strana do 124

  Upravljanje znanjem u zaštiti na radu kroz novine novog Zakona o zaštiti na radu u Republici Srpskoj (stručni ispiti, procjena rizika)

  Naučni skup 12. Međunarodna konferencija Menadžment & sigurnost 2017
  Publikacija Zbornik radova 12. Međunarodne konferencije Menadžment & sigurnost
  Godina 2017
  Autori Biljana Vranješ
  Strana od 113
  Strana do 124

  SECURITY APPLICATIONS OF INSULATION MASK

  Naučni skup 13th International Conference on Accomplishments in Mechanical and Industrial Engineering
  Godina 2017
  Autori Mladen Todić, Tihomir Latinović, Biljana Vranješ i Aleksandar Majstorović
  Strana od 841
  Strana do 846

  The application of the Ishikawa method for determining the cause of accidents at work

  Naučni skup 13th International Conference on Accomplishments in Mechanical and Industrial Engineering DEMI 2017
  Publikacija Book of abstracts
  Godina 2017
  Autori Biljana Vranješ i Zorana Tanasić
  Strana od 827
  Strana do 834

  Kritički osvrt na konstrukciju rotacionog motora unutrašnjeg sagorijevanja promjenjljive radne površine-PRP

  Naučni skup Tehnološke inovacije generator privrednog razvoja
  Publikacija Zbornik 5. naučno-stručni skupa sa međunarodnim učešćem Tehnološke inovacije generator privrednog razvoja
  Godina 2016
  Autori Milan Đudurović, Zdravko Nunić i Biljana Vranješ
  Strana od 121
  Strana do 134

  Oprema za spasavanje iz poplava

  Naučni skup Tehnološke inovacije generator privrednog razvoja
  Publikacija Zbornik 5. naučno-stručnog skupa sa međunarodnim učešćem Tehnološke inovacije generator privrednog razvoja
  Godina 2016
  Autori Biljana Vranješ, Darko Stanivuković i Nebojša Miljuš
  Strana od 229
  Strana do 239

  Strategy for effective measurement of hand transmitted vibration at the workplace

  Naučni skup 25th International Conference on NOISE and VIBRATION
  Godina 2016
  Autori Valentina Golubović-Bugarski, Mladen Todić i Biljana Vranješ

  Mjere zaštite od prašine na površinskim kopovima mineralnih sirovina

  Naučni skup 6. Međunarodni stručno-znanstveni skup Zaštita na radu i zaštita zdravlja, 2016
  Publikacija Zbornik radova 6. Međunarodnog stručno-znanstvenog skupa Zaštita na radu i zaštita zdravlja
  Godina 2016
  Autori Biljana Vranješ, Jadranka Dalmacija i Nikola Trbojević
  Strana od 410
  Strana do 415

  Održivi razvoj i povrede na radu u Republici Srpskoj

  Naučni skup Menadžment i sigurnost, M&S 2016
  Publikacija Zbornik radova 11. Međunarodne konferencije Menadžment & sigurnost, Vrnjačka Banja, Srbija
  Godina 2016
  Autori Biljana Vranješ i Vladislava Tadić
  Strana od 220
  Strana do 230

  Determining the Cause of Accidents at Work - Root Cause Analysis

  Naučni skup 12th International Conference on Accomplishments in Electrical and Mechanical Engineering and Information Technology DEMI 2015
  Publikacija Proceedings of 12th International Conference on Accomplishments in Electrical and Mechanical Engineering and Information Technology DEMI 2015, Banja Luka
  Godina 2015
  Autori Biljana Vranješ i Zorana Tanasić
  Strana od 849
  Strana do 854

  Uticaj saobraćaja na kvalitet života u gradu

  Naučni skup 4. naučno-stručni skupa sa međunarodnim učešćem Tehnološke inovacije generator privrednog razvoja
  Publikacija Zbornik radova 4. naučno-stručnog skupa sa međunarodnim učešćem Tehnološke inovacije generator privrednog razvoja, Banja Luka, 2014.
  Godina 2014
  Autori Biljana Vranješ, Slobodan Vidović i Milan Đudurović
  Strana od 37
  Strana do 47

  Uticaj saobraćaja na kvalitet života u gradu

  Naučni skup 4. naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem Tehnološke inovacije generatotor privrednog razvoja
  Publikacija Zbornik radova 4. naučno-stručnog skupa sa međunarodnim učešćem Tehnološke inovacije generator privrednog razvoja
  Godina 2014
  Autori Biljana Vranješ, Slobodan Vidović i Milan Đudurović
  Strana od 37
  Strana do 47

  Modificirana metodologija procjene profesionalnog rizika

  Naučni skup 5.Međunarodni stručno-znanstveni skup Zaštita na radu i zaštita zdravlja
  Publikacija Zbornik radova 5. Međunarodnog stručno-znanstvenog skupa Zaštita na radu i zaštita zdravlja, 17.-20. rujan 2014., Zadar Hrvatska, Karlovac 2014.
  Godina 2014
  Autori Biljana Vranješ i Bojan Trbojević
  Strana od 103
  Strana do 108

  Metodologija procjene profesionalnog rizika

  Naučni skup Konferencija sa međunarodnim učešćem Zaštita životne sredine između nauke i prakse-stanje i perspektive Banja Luka
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2013
  Autori Biljana Vranješ, Nikola Šobat i Snežana Slijepčević
  Strana od 473
  Strana do 480

  Statistics methods in the analysis of injuries at work

  Naučni skup 11th International Conference on Accomplishments in Electrical and Mechanical Engineering and Information Technology DEMI 2013
  Publikacija Zbornik izvoda radova
  Godina 2013
  Autori Biljana Vranješ
  Strana od 1217
  Strana do 1222

  Improving-evaluation of a rotation combustion engine with variable work space-VWS

  Naučni skup XXIV International Automotive Conference Science and Motor Vehicles 2013
  DOI NMV135E06
  Publikacija NMV 135E06
  Godina 2013
  Autori Milan Đudurović, Mirsad Ajanović, Zdravko Nunić i Biljana Vranješ

  Upravljanje resursima u eksploataciji motornih vozila

  Naučni skup 3.Međunarodni naučno-stručni skup Tehnološke inovacije generator privrednog razvoja
  Publikacija Zbornik radova 3. Međunarodnog naučno-stručnog skupa Tehnološke inovacije generator privrednog razvoja
  Godina 2012
  Autori Biljana Vranješ, Milan Đudurović i Slobodan Vidović
  Strana od 49
  Strana do 57

  Modificirana AUVA metoda procjene rizika na radnim mjestima

  Naučni skup 4. Međunarodni stručno-znanstveni skup Zaštita na radu i zaštita zdravlja
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2012
  Autori Biljana Vranješ i Nikola Trbojević
  Strana od 131
  Strana do 136

  Upravljanje mikroresursima u eksploataciji motornih vozila-ekologija

  Naučni skup 2. međunarodni naučno-stručni skup Tehnološke inovacije generator privrednog razvoja
  Publikacija Zbornikj radova 2.međunarodnog naučno-stručnog skupa Tehnološke inovacije generator privrednog razvoja
  Godina 2010
  Autori Biljana Vranješ i Milan Đudurović
  Strana od 351
  Strana do 359

  Primjena rotacionog motora unutrašnjeg sagorijevanja promjenjljive radne površine u rudarskoj mehanizaciji

  Naučni skup Rudarstvo u budućnosti Republike Srpske, Prijedor
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2010
  Autori Milan Đudurović, Biljana Vranješ i Radenko Vranješ
  Strana od 89
  Strana do 98

  Uticaj drveća na mikroklimu životne sredine

  Naučni skup Međunarodni kongres Ekologija, zdravlje, rad i sport
  Publikacija Zbornik radova 3. međunarodnog kongresa Ekologija, zdravnje, rad i sport
  Godina 2009
  Autori Biljana Vranješ i Milan Đudurović
  Strana od 125
  Strana do 129

  Metode procjene rizika na radnom mjestu

  Naučni skup DEMI-Međunarodni nučno-stručni skup o dostignućima elektro i mašinske industrije Banja Luka
  Godina 2009
  Autori Biljana Vranješ i Mladen Todić
  Strana od 359
  Strana do 364

  Primjena novih materijala i novih tehnologija kod motornih goriva-MPG-CapsTM

  Naučni skup Savremeni materijali 2008-Naučni skup Akademije nauka i umjetnosti RS Banja Luka
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2008
  Autori Biljana Vranješ, Drago Talijan i Milan Đudurović
  Strana od 539
  Strana do 548

  Istraživanje štetnosti i opasnosti pri lakiranju

  Naučni skup DEMI-Međunarodni naučno-stručni skup o dostignućima elektro i mašinske industrije Banja Luka
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2007
  Autori Nikola Trbojević, Biljana Vranješ i Besim Dervišević
  Strana od 835
  Strana do 840

  Smanjenje emisije prašine u rudnicima kamenih agregata korištenjem ovalnog vrećastog filtera (OVF)

  Naučni skup DEMI-Međunarodni naučno-stručni skup o dostignućima elektro i mašinske industrije Banja Luka
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2007
  Autori Biljana Vranješ i Nikola Trbojević
  Strana od 877
  Strana do 882

  Mogućnosti iskorištenja odbačene plastične ambalaže

  Naučni skup VII Međunarodni naučno stručni skup o dostignućima elektro i mašinske industrije Banja Luka DEMI 2005
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2005
  Autori Biljana Vranješ, Nikola Trbojević i Milan Đudurović
  Strana od 285
  Strana do 290

  Prikaz nove tehnologije-baliranje otpada

  Naučni skup VII naučno-stručni skup o dostignućima elektro i mašinske industrije Demi 2005
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2005
  Autori Nikola Trbojević i Biljana Vranješ
  Strana od 271
  Strana do 276

  Rizici povećanja ozonskih rupa u atmosferi zemlje

  Naučni skup Naučna konferencije sa međunarodnim učešćem Ocjena profesionalnog rizika i zaštita zdravlja
  Publikacija Zbornik radova Naučne konferencije sa međunarodnim učešćem Ocjena profesionalnog rizika i zaštita zdravlja, Banja Luka
  Godina 2004
  Autori Nikola Trbojević i Biljana Vranješ
  Strana od 260
  Strana do 266

Ostali radovi

  Procjena profesionalnog rizika kao element upravljanja kvalitetom radne sredine

  Izdavač Mašinski fakultet, Banja Luka
  Godina 2010
  Autori Biljana Vranješ
  Strana od 1
  Strana do 169

Knjige

  PROJEKTOVANJE SISTEMA ZAŠTITE I UREĐAJA

  Izdavač Univerzitet u Banjoj Luci, Mašinski fakultet
  ISBN 978-99938-39-81-1
  Godina 2018
  Autori Mladen Todić i Biljana Vranješ
  Tip knjige osnovni udžbenik
  Broj strana 201