Navigacija

mr Zorica Đurić

051/330-956

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Possible Development of Tuta absoluta (Meyrick) on Different Host Plants in the Republic of Srpska (Bosnia and Herzegovina)

  Časopis Agro-knowledge Journal
  Godina 2016
  Autori Zorica Đurić, Snježana Hrnčić, Siniša Mitrić i Petar Nikolić
  Volumen 17
  Broj 4
  Strana od 319
  Strana do 327

  Distribution and molecular identification of Tuta absoluta (MEYRICK, 1917) (Lepidoptera, Gelechiidae) populations in Bosnia and Herzegovina and Montenegro

  DOI 10.2478/pjen-2014-0009
  Časopis Polish journal of entomology
  Godina 2014
  Autori Zorica Đurić, Duška Delić, Snježana Hrnčić i Sanja Radonjić
  Volumen 83
  Strana od 121
  Strana do 129

  First Report of Stolbur Phytoplasma Associated with Maize Redness Disease of Maize in Bosnia and Herzegovina

  DOI http://dx.doi.org/10.1094/PDIS-04-13-0371-PDN
  Časopis PLANT DISEASE
  Godina 2014
  Autori Marina Kovačević, Zorica Đurić, Jelena Jović, Goran Perković, Biljana Lolić, Snježana Hrnčić, Ivo Toševski i Duška Delić
  Volumen 98
  Broj 3
  Strana od 418
  Strana do 418

  Napomyza gymnostoma Loew. (Diptera: Agromyzidae) na području Banja Luke

  Časopis AGROZNANJE
  Godina 2014
  Autori Zorica Đurić i Snježana Hrnčić
  Volumen 15
  Broj 4
  Strana od 383
  Strana do 392

  Tuta absoluta Meyrick (Lepidoptera, Gelechiidae) in the Republic of Srpska (Bosnia and Herzegovina)

  Časopis EPPO Bulletin
  Godina 2012
  Autori Zorica Đurić, Snježana Hrnčić, Milan Vujanović, Branko Đurić i Siniša Mitrić
  Volumen 42
  Broj 2
  Strana od 337
  Strana do 340

  Grapevine yellows in Bosnia and Herzegovina: surveys to identify phytoplasmas in grapevine, weeds and insect vectors

  Časopis BULLETIN OF INSECTOLOGY
  Godina 2011
  Autori Duška Delić, Nicoletta Contaldo, Samanta Paltrinieri, Biljana Lolić, Zorica Đurić, Snježana Hrnčić i Assunta Bertaccini
  Volumen 64
  Strana od 245
  Strana do 246

  Prisustvo i simptomi napada tripsa duvana (Thrips tabaci Lind.) na crnom luku na području Banja Luke

  Časopis AGROZNANJE
  Godina 2011
  Autori Zorica Đurić i Snježana Hrnčić
  Volumen 12
  Broj 4
  Strana od 283
  Strana do 289

  Bactericera tremblayi Wagner (Homoptera: Triozidae) - lukova lisna buva u BiH

  Časopis AGROZNANJE
  Godina 2010
  Autori Zorica Đurić i Snježana Hrnčić
  Volumen 11
  Broj 4
  Strana od 13
  Strana do 22

  Miner lista paradajza - Tuta absoluta Meyrick u Republici Srpskoj

  Časopis AGROZNANJE
  Godina 2010
  Autori Zorica Đurić i Sanja Hrnčić
  Volumen 11
  Broj 3
  Strana od 17
  Strana do 23

Radovi sa skupova

  MORPHOLOGICAL AND MOLECULAR IDENTIFICATION OF Frankliniella occidentalis (Pergande) IN THE REPUBLIC OF SRPSKA

  Naučni skup 6TH INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON AGRICULTURAL SCIENCES
  Godina 2017
  Autori Zorica Đurić, Biljana Lolić i Duška Delić
  Strana od 72
  Strana do 72

  Dvogodišnja istraživanja crvenila kukuruza u Bosni i Hercegovini

  Naučni skup III Međinarodni simpozijum i XIX Naučno-stručno savjetovanje agronoma Republike Srpske
  Godina 2014
  Autori Biljana Lolić, Goran Perković, Zorica Đurić, Snježana Hrnčić i Duška Delić
  Strana od 137
  Strana do 138

  "Bois noir" phytoplasma and Auchenorryncha species in Bosnia and Herzegovina vineyards

  Naučni skup 3rd European Bois Noir Workshop
  Godina 2013
  Autori Duška Delić, Zorica Đurić, Jelena Jović, Biljana Lolić, Ivo Toševski i Ana Karačić
  Strana od 19
  Strana do 21

  Štetnost lukovog rilaša (Ceuthorrhynchus suturalis F. Coleoptera: Curculionidae) u proizvodnji crnog luka

  Naučni skup Savjetovanje o biotehnologiji
  Godina 2011
  Autori Zorica Đurić
  Strana od 423
  Strana do 428

  Moljac paradajza Tuta absoluta Meyerick (Lepidoptera, Gelechiidae): nova opasna štetočina paradajza

  Naučni skup Savjetovanje o zaštiti bilja
  Godina 2011
  Autori Snježana Hrnčić, Sanja Radonjić, Zorica Đurić i Tatjana Kereši
  Strana od 123

  Rezultati monitoringa fitoplazmi žutila vinove loze tokom 2010. godine

  Naučni skup VII Simpozijum o zaštiti bilja u BiH , Društvo za zaštitu bilja u BiH
  Godina 2010
  Autori Mirjana Kovačević, Biljana Lolić, Zorica Đurić, Snježana Hrnčić i Duška Delić
  Strana od 27
  Strana do 27

  Integralna proizvodnja - koncept savremene poljoprivredne proizvodnje

  Naučni skup XIII Naučno-stručno savjetovanje agronoma Republike Srpske
  Publikacija Zbornik sažetaka
  Godina 2008
  Autori Gordana Đurić, Nikola Mićić, Miljan Cvetković, Mile Dardić, Siniša Mitrić, Vida Todorović, Zorica Đurić, Svjetlana Zeljković, Dragutin Mijatović, Tatjana Jovanović-Cvetković, Ljubomir Radoš, Boris Pašalić, Jovo Stojčić i Dragan Zarić
  Strana od 21
  Strana do 21

  ANALIZA PROMETA PESTICIDA U REPUBLICI SRPSKOJ U PERIODU OD 2000.DO2004.GODINE

  Naučni skup Naučno-stručno savjetovanje agronoma Republike Srpske
  Godina 2006
  Autori Siniša Mitrić, Vaskrsija Janjić, Biljana Kelečević i Zorica Đurić

  ISPITIVANJE TOKSIČNOSTI INSEKTICIDA NA ŽITNOG ŽIŠKA - Sitophilus granarius L. (Coleoptera; Curculionide)

  Naučni skup Naučno-stručno savjetovanje agronoma Republike Srpske
  Godina 2006
  Autori Milica Vujasinović, Zorica Đurić, Biljana Kelečević i Siniša Mitrić

  MOGUĆNOSTI BIOTEST METODE ZA ODREĐIVANJE SADRŽAJA PESTICIDA U ZEMLJIŠTU I VODI

  Naučni skup Naučno-stručno savjetovanje agronoma Republike Srpske
  Godina 2005
  Autori Vaskrsija Janjić, Siniša Mitrić, Zorica Đurić, Biljana Kelečević, German Estudillos, Saša Petković, Aleksandar Milanović, Damir Sladojević i Dražen Jovičić

Ostali radovi

  Integralna proizvodnja - koncept savremene poljoprivredne proizvodnje

  Uputstvo za integralnu proizvodnju vinskog grožđa

  Uputstvo za integralnu proizvodnju trešnje

  Uputstvo za integralnu proizvodnju jabuke

Projekti

Osica šiškarica kestena i potencijalna opasnost po šume kestena u Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori

Šume pitomog kestena su ugrožene kako zbog vjekovnog antropogenog uticaja tako i zbog štetnih organizama koji mogu ugroziti proizvodnju i opstanak kestena. Među štetnim organizmima značajno mjesto zauzima osica šiškarica kestena - Dryocosmus kuriphilus Yumatsu...

Broj projekta 8317022
Status Neaktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Institut za genetičke resurse
Rukovodilac prof. dr Gordana Đurić
Projektni tim Nikola Travar
prof. dr Snježana Hrnčić
mr Zorica Đurić
prof. dr Branimir Nježić
Finansijer Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske
Početak realizacije 01.07.2016.
Završetak projekta 31.12.2018.
Vrijednost projekta 4400.0 BAM

Zdravstveni status urbanog zelenila na području Banjaluke i Podgorice

Urbano zelenilo, posebno parkovi i drvoredi, ima nezamjenjivu vrijednost za kvalitet života ljudi i jedan je od ključnih faktora funkcionisanja čovjeka u gradu. Korist koju građani nekog grada imaju od urbanog zelenila je višestruka i može biti ekonomska, socijalna i ekološka. Posebno je značajna ekološka koja se prije svega ogleda preko pozitivnog uticaja na kvalitet vazduha i smanjenje buke..

Broj projekta 8317029
Status Neaktivan
Tip projekta Međunarodni naučnoistraživački - Ostali
Organizaciona jedinica Institut za genetičke resurse
Rukovodilac prof. dr Gordana Đurić
Projektni tim prof. dr Branimir Nježić
prof. dr Duška Delić
mr Sunčica Bodružić
dr Biljana Lolić
mr Zorica Đurić
mr Jelena Davidović Gidas
prof. dr Snježana Hrnčić
Finansijer Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske
Početak realizacije 01.06.2014.
Završetak projekta 31.12.2018.
Vrijednost projekta 6000.0 BAM