Navigacija

Sunčica Bodružić

Stručni saradnik za hortikulturu u Univerzitetskom gradu - II-22
Institut za genetičke resurse

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Inheritance of Type of Tree Habit in Vilina bukva Beech Population from Čajnice

  DOI https://doi.org/10.7251/AGREN1804299M
  Časopis AGROZNANJE
  Godina 2018
  Autori Nikola Mićić, Nikola Travar, Jelena Davidović, Sunčica Bodružić, Predrag Ilić, Đurađ Hajder i Gordana Đurić
  Volumen 19
  Broj 4
  Strana od 299
  Strana do 308
  Veb adresa https://doisrpska.nub.rs/index.php/agroznanje/article/view/5899/5770

  Morphological Characterisation of Service Tree (Sorbus Domestica L.) in Banjaluka Region

  DOI 10.7251/AGRSR1203397S
  Časopis AGROZNANJE
  Godina 2012
  Autori Sunčica Bodružić, Gordana Đurić i Marina Antić
  Volumen 13
  Broj 3
  Strana od 397
  Strana do 406
  Veb adresa http://doisrpska.nub.rs/index.php/agroznanje/article/view/632/578

Radovi sa skupova

  Presentation of dendrological collection in the Botanical garden of the Protected area park arhitecture monument 'University City'

  Naučni skup AgroReS 2018
  Publikacija Book of Abstracts - 7th International Symposium on Agricultural Sciences "AgroReS 2018" February the 28th - March the 2nd, 2018; Banja Luka, Bosnia and Herzegovina
  Godina 2018
  Autori Gordana Đurić, Sunčica Bodružić, Nikola Travar i Jelena Davidović Gidas
  Strana od 91

  OCjena vitalnosti, ocjena dekorativnosti i neke taksacione karakteristike stabala spomenika prirode u zaštićenom području za upravljanje resursima "Univerzitetski grad" Banja Luka

  Naučni skup I naučni simpozijum "Očuvanje genetičkih resursa"
  Publikacija Zbornik sažetaka
  Godina 2015
  Autori Sunčica Bodružić, Gordana Đurić, Jelena Davidović i Marko Bodružić
  Strana od 14
  Strana do 15

  Comparative review of harmful organisms in the University parks in Banjaluka and Podgorica

  Naučni skup IV International symposium and XX Scientific conference of agronomists of Republic of Srpska
  Godina 2015
  Autori Snježana Hrnčić, Gordana Đurić, Biljana Lolić, Sanja Radonjić, Tatjana Perović, Duška Delić, Branimir Nježić, Sunčica Bodružić i Jelena Davidović
  Strana od 78
  Strana do 78

  Sadržaj kadmijuma i nikla u ljekovitim biljkama Potentilla heptaphylla L. i Potentilla erecta (L.) Raeusch. na serpentinskim zemljištima u zapadnom dijelu Republike Srpske

  Naučni skup "II Međunarodni Simpozijum I XVIII Naučno-stručno savjetovanje agronoma Republike Srpske"
  Publikacija Zbornik radova "Drugi međunarodni Simpozijum I XVIII Naučno-stručno savjetovanje agronoma Republike Srpske"
  Godina 2013
  Autori Nada Šumatić, Zorana Hrkić, Marijana Kapović i Sunčica Stevanović

Projekti

Građanska nauka u Bosni i Hercegovini Podrška COST Akciji CA17122 “Increasing understanding of alien species trough ctizen science” – Alien CSI

Glavni cilj projekta je uspostavljanje i promocija značaja građanske nauke u BiH kroz inventarizaciju invazivnih stranih biljnih i životinjskih vrsta na primjeru banjalučke regije. 2018. godine odobrena je COST akcija CA17122 Alien SCI „Povećanje saznanja o stranim vrstama kroz građansku nauku“. Akcija ima za cilj multidisciplinaran pristup istraživačkim problemima u oblasti uspostavljanja, razvoja i primjene građanske nauke.

Broj projekta 1251517
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Institut za genetičke resurse
Rukovodilac Nataša Pašalić
Projektni tim doc. dr Marina Antić
Petar Nikolić, ma
Sunčica Bodružić
Nikola Travar
Finansijer Ministarstvo civilnih poslova BiH
Početak realizacije 01.01.2021.
Završetak projekta 31.12.2021.
Vrijednost projekta 6500.0 BAM

Unapređenje stanja prirodnih i stvorenih vrijednosti zaštićenog područja Spomenik parkovske arhitekture „Univerzitetski grad“

Aktivnosti na provođenju mjera upravljanja zaštićenim područjem "Univerzitetski grad" obezbijediće viši nivo uređenosti prostora i stvaranje boljih uslova za redovno održavanje kompleksa u cilju njegovog optimalnog korišćenja. Kroz ovaj projekat realizovaće se sljedeće aktivnosti: - izgradnja pješačkih staza u botaničkoj bašti, - nabavka sadnog materijala, - sanacija...

Broj projekta 1251516
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Institut za genetičke resurse
Rukovodilac Sunčica Bodružić
Projektni tim doc. dr Marina Antić
Nataša Pašalić
Finansijer Ministarstvo poljoprivrede,šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske
Početak realizacije 01.01.2021.
Završetak projekta 31.12.2021.
Vrijednost projekta 30000.0 BAM

Zdravstveni status urbanog zelenila na području Banjaluke i Podgorice

Urbano zelenilo, posebno parkovi i drvoredi, ima nezamjenjivu vrijednost za kvalitet života ljudi i jedan je od ključnih faktora funkcionisanja čovjeka u gradu. Korist koju građani nekog grada imaju od urbanog zelenila je višestruka i može biti ekonomska, socijalna i ekološka. Posebno je značajna ekološka koja se prije svega ogleda preko pozitivnog uticaja na kvalitet vazduha i smanjenje buke..

Broj projekta 8317029
Status Neaktivan
Tip projekta Međunarodni naučnoistraživački - Ostali
Organizaciona jedinica Institut za genetičke resurse
Rukovodilac prof. dr Gordana Đurić
Projektni tim Sunčica Bodružić
mr Jelena Davidović Gidas
prof. dr Snježana Hrnčić
prof. dr Duška Delić
mr Zorica Đurić
dr Biljana Lolić
doc. dr Branimir Nježić
Finansijer Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske
Početak realizacije 01.06.2014.
Završetak projekta 31.12.2018.
Vrijednost projekta 6000.0 BAM