Navigacija

mr Sunčica Bodružić

Stručni saradnik za hortikulturu u Univerzitetskom gradu II-22
Institut za genetičke resurse

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Morphological Characterisation of Service Tree (Sorbus Domestica L.) in Banjaluka Region

  DOI 10.7251/AGRSR1203397S
  Časopis AGROZNANJE
  Godina 2012
  Autori Sunčica Bodružić, Gordana Đurić i Marina Antić
  Volumen 13
  Broj 3
  Strana od 397
  Strana do 406
  Veb adresa http://doisrpska.nub.rs/index.php/agroznanje/article/view/632/578

Radovi sa skupova

  Health and safety risk analysis of Platanus x acerifolia (Aiton) Willd. by the method of acoustic tomography

  Naučni skup AgroReS 2022
  Publikacija Book of Abstracts – XI International Symposium of Agricultural Sciences AgroReS 2022, 26-28 May, 2022, Trebinje, Bosnia and Herzegovina
  Godina 2022
  Autori Rodoljub Oljača, Sunčica Bodružić, Nikola Travar, Borut Bosančić, Jelena Davidović Gidas i Nataša Pašalić
  Strana od 155

  Presentation of dendrological collection in the Botanical garden of the Protected area park arhitecture monument 'University City'

  Naučni skup AgroReS 2018
  Publikacija Book of Abstracts - 7th International Symposium on Agricultural Sciences "AgroReS 2018" February the 28th - March the 2nd, 2018; Banja Luka, Bosnia and Herzegovina
  Godina 2018
  Autori Gordana Đurić, Sunčica Bodružić, Nikola Travar i Jelena Davidović Gidas
  Strana od 91

  OCjena vitalnosti, ocjena dekorativnosti i neke taksacione karakteristike stabala spomenika prirode u zaštićenom području za upravljanje resursima "Univerzitetski grad" Banja Luka

  Naučni skup I naučni simpozijum "Očuvanje genetičkih resursa"
  Publikacija Zbornik sažetaka
  Godina 2015
  Autori Sunčica Bodružić, Gordana Đurić, Jelena Davidović i Marko Bodružić
  Strana od 14
  Strana do 15

  Comparative review of harmful organisms in the University parks in Banjaluka and Podgorica

  Naučni skup IV International symposium and XX Scientific conference of agronomists of Republic of Srpska
  Godina 2015
  Autori Snježana Hrnčić, Gordana Đurić, Biljana Lolić, Sanja Radonjić, Tatjana Perović, Duška Delić, Branimir Nježić, Sunčica Bodružić i Jelena Davidović
  Strana od 78
  Strana do 78

  Sadržaj kadmijuma i nikla u ljekovitim biljkama Potentilla heptaphylla L. i Potentilla erecta (L.) Raeusch. na serpentinskim zemljištima u zapadnom dijelu Republike Srpske

  Naučni skup "II Međunarodni Simpozijum I XVIII Naučno-stručno savjetovanje agronoma Republike Srpske"
  Publikacija Zbornik radova "Drugi međunarodni Simpozijum I XVIII Naučno-stručno savjetovanje agronoma Republike Srpske"
  Godina 2013
  Autori Nada Šumatić, Zorana Hrkić, Marijana Kapović i Sunčica Stevanović

Projekti

Ispitivanje antioksidativne aktivnosti u plodovima iz zasada poljskih kolekcija autohtonih sorti jabuka i krušaka

Plodovi jabuke i kruške imaju veliki nutritivni značaj, koji zavisi od sadržaja biohemijskih jedinjenja u njima. Plodovi jabučastih voćaka predstavljaju važan izvor prorodnih antioksidanata. Antioksidanti su supstance koje, prisutne u malim koncentracijama u odnosu na supstrat (biomolekul) koji se oksiduje, značajno usporavaju ili sprečavaju oksidaciju tog supstrata. Oni imaju sposobnost da neutrališu štetne komponente slobodnih radikala koji narušavaju struktruru i fukciju ćelijskih biomolekula....

Broj projekta 1251248
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Institut za genetičke resurse
Rukovodilac prof. dr Boris Pašalić
Projektni tim Anđela Bujić
Zlatan Ristić, ma
Petar Nikolić, ma
prof. dr Mirjana Žabić
David Ducanović
mr Sunčica Bodružić
prof. dr Borut Bosančić
Nikolina Prodanović
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj i visoko obarzovanje Republike Srpske
Početak realizacije 01.01.2024.
Završetak projekta 01.12.2025.
Vrijednost projekta 4500.0 BAM

Razvoj i unapređenje uslova za održivo korišćenje prirodnih resursa zaštićenog područja Spomenik parkovske arhitekture „Univerzitetski grad“

U Prijedlogu za zaštitu područja za upravljanje resursima kompleksa „Univerzitetski grad“ u Banjaluci kao osnovni cilj zaštite kompleksa navodi se uspostavljanje arboretuma i botaničke bašte, zaustavljanje degradacionih procesa svih sadržaja i cjeline, a nasljeđeno stanje unaprijediti kroz stručni pristup, koji podrazumijeva povećanje raznovrsnosti biljnog fonda, unošenje odgovarajućih sadržaja na način kojim se neće narušiti temeljne vrijednosti. Temeljni fenomen kompleksa Univerzitetski grad je biološka...

Broj projekta 1251523
Status Neaktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Institut za genetičke resurse
Rukovodilac Nikola Travar
Projektni tim mr Sunčica Bodružić
doc. dr Marina Antić
Nataša Pašalić
Finansijer Ministarstvo poljoprivrede,šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske
Početak realizacije 01.01.2022.
Završetak projekta 31.12.2022.
Vrijednost projekta 30000.0 BAM

Građanska nauka u Bosni i Hercegovini Podrška COST Akciji CA17122 “Increasing understanding of alien species trough ctizen science” – Alien CSI

Glavni cilj projekta je uspostavljanje i promocija značaja građanske nauke u BiH kroz inventarizaciju invazivnih stranih biljnih i životinjskih vrsta na primjeru banjalučke regije. 2018. godine odobrena je COST akcija CA17122 Alien SCI „Povećanje saznanja o stranim vrstama kroz građansku nauku“. Akcija ima za cilj multidisciplinaran pristup istraživačkim problemima u oblasti uspostavljanja, razvoja i primjene građanske nauke.

Broj projekta 1251517
Status Neaktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Institut za genetičke resurse
Rukovodilac Nataša Pašalić
Projektni tim Petar Nikolić, ma
doc. dr Marina Antić
mr Sunčica Bodružić
Nikola Travar
Finansijer Ministarstvo civilnih poslova BiH
Početak realizacije 01.01.2021.
Završetak projekta 31.03.2021.
Vrijednost projekta 6500.0 BAM

Unapređenje stanja prirodnih i stvorenih vrijednosti zaštićenog područja Spomenik parkovske arhitekture „Univerzitetski grad“

Aktivnosti na provođenju mjera upravljanja zaštićenim područjem "Univerzitetski grad" obezbijediće viši nivo uređenosti prostora i stvaranje boljih uslova za redovno održavanje kompleksa u cilju njegovog optimalnog korišćenja. Kroz ovaj projekat realizovaće se sljedeće aktivnosti: - izgradnja pješačkih staza u botaničkoj bašti, - nabavka sadnog materijala, - sanacija...

Broj projekta 1251516
Status Neaktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Institut za genetičke resurse
Rukovodilac mr Sunčica Bodružić
Projektni tim doc. dr Marina Antić
Nataša Pašalić
Finansijer Ministarstvo poljoprivrede,šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske
Početak realizacije 01.01.2021.
Završetak projekta 31.12.2021.
Vrijednost projekta 30000.0 BAM

Zdravstveni status urbanog zelenila na području Banjaluke i Podgorice

Urbano zelenilo, posebno parkovi i drvoredi, ima nezamjenjivu vrijednost za kvalitet života ljudi i jedan je od ključnih faktora funkcionisanja čovjeka u gradu. Korist koju građani nekog grada imaju od urbanog zelenila je višestruka i može biti ekonomska, socijalna i ekološka. Posebno je značajna ekološka koja se prije svega ogleda preko pozitivnog uticaja na kvalitet vazduha i smanjenje buke..

Broj projekta 8317029
Status Neaktivan
Tip projekta Međunarodni naučnoistraživački - Ostali
Organizaciona jedinica Institut za genetičke resurse
Rukovodilac prof. dr Gordana Đurić
Projektni tim mr Sunčica Bodružić
mr Zorica Đurić
prof. dr Branimir Nježić
prof. dr Snježana Hrnčić
mr Jelena Davidović Gidas
prof. dr Duška Delić
dr Biljana Lolić
Finansijer Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske
Početak realizacije 01.06.2014.
Završetak projekta 31.12.2018.
Vrijednost projekta 6000.0 BAM