Navigacija

Jelena Gajić, ma

051/465-032 lok 113

Bibliografija

Radovi u časopisima

  The Importance of Consumers’ Knowledge About Food Quality, Labeling and Safety in Food Choice

  DOI DOI: 10.5539/jfr.v2n4p57
  Časopis Journal of Food Research
  Godina 2013
  Autori Slavica Grujić, Radoslav Grujić, Đorđe Petrović i Jelena Gajić
  Volumen 2
  Broj 5
  Strana od 57
  Strana do 65
  Veb adresa http://www.ccsenet.org/journal/index.php/jfr

  KNOWLEDGE OF FOOD QUALITY AND ADDITIVES AND ITS IMPACT ON FOOD PREFERENCE

  DOI http://www.food.actapol.net/pub/10_2_2013.pdf
  Časopis ACTA Scientiarum Polonorum Technologia Alimentaria - Acta Sci. Pol., Technol. Aliment.
  Godina 2013
  Autori Slavica Grujić, Radoslav Grujić, Đorđe Petrović i Jelena Gajić
  Volumen 12
  Broj 2
  Strana od 215
  Strana do 222
  Veb adresa http://www.food.actapol.net/volume12/issue2

  Jedan zadatak sa kompleksnim brojevima

  Časopis NASTAVA MATEMATIKE
  Godina 2009
  Autori Jelena Gajić i Sandra Kosić-Jeremić
  Strana od 24
  Strana do 26
  Veb adresa http://elib.mi.sanu.ac.rs/files/journals/nm/237/nm542304.pdf

Radovi sa skupova

  Consumers’ attitudes towards food additives and food choice.

  Naučni skup 7th International Congress of Food Technologists,
  Publikacija Book of abstracts. 7th International Congress of Food Technologists, 20-23 September 2011, Opatija, Croatia, 93
  Godina 2011
  Autori Slavica Grujić, Radoslav Grujić, Đorđe Petrović i Jelena Gajić
  Strana od p
  Strana do 93

  Ispitivanje sorpcionih svojstava tkanina različitih sirovinskih sastava

  Naučni skup I Međunarodni kongres "Inženjerstvo, materijali i menadžment u procesnoj industriji
  Publikacija Zbornik radova, I Međunarodni kongres "Inženjerstvo, materijali i menadžment u procesnoj industriji
  Godina 2009
  Autori Dragana Grujić, Svjetlana Janjić, Mihailo Ristić i Jelena Gajić
  Strana od 167
  Strana do 180

Knjige

  Zbirka riješenih zadataka iz Teorije vjerovatnoće i matematičke statistike

  Izdavač Prirodno-matematički fakultet u Banjaluci
  ISBN 978-99955-21-02-8
  Godina 2008
  Autori Nevenka Skakić i Jelena Gajić
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 376