Navigacija

prof. dr Miloš Šolaja
redovni profesor

Nastavnik - II-4
Fakultet političkih nauka
051/304-017
lokal 414
Katedre
 • Fakultet političkih nauka-Studijski program: Politikologija
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Međunarodni odnosi i bezbjednost redovni profesor 29. oktobar 2020.

Predmeti

Fakultet političkih nauka

Akademske studije drugog ciklusa
MM-4 Međunarodna bezbjednost
MM-6 Međunarodne organizacije
Akademske studije prvog ciklusa
P-33 Međunarodni odnosi
P-43 Uvod u međunarodnu bezbjednost
P-50 Teorije spoljne politike
PN-36 Međunarodni odnosi
PN-56 Teorije spoljne politike
Akademske studije trećeg ciklusa
DRDN-P-9 Sub/regionalne politike na Balkanu

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Uticaj pojedinih faza procesa proizvodnje koncentrovanog soka na mikrobiološku ispravnost gotovog proizvoda

  Časopis Glasnik hemičara, tehnologa i ekologa Republike Srpske
  Godina 2012
  Autori Ljiljana Topalić-Trivunović, Aleksandar Savić, Miloš Šolaja, Sanja Stupar i Snježana Matoš
  Broj 7
  Strana od 19
  Strana do 25

  Mikrobiološka kontrola mlijeka i mliječnih proizvoda u prometu

  Časopis Glasnik hemičara i tehnologa Republike Srpske
  Godina 2003
  Autori Miloš Šolaja, Ljiljana Topalić-Trivunović, Dijana Novković i Danijela Elez
  Volumen 44
  Strana od 155
  Strana do 163

Projekti

Programi za pripremu projekata i potencijalnih kandidata za sredstva iz fonda EU- FP7

Projekat je zasnovan na međuinstitutskoj saradnji u BiH (Univerzitet Džemal Bijedić iz Mostara, Sveučilište Mostar, Univerzitet u Banjoj Luci) a u svrhu pripreme projekta pod nazivom "Balkans Action and Research Integration". Ovaj projekat ima za glavni cilj analizu postojećih odnosa i izazova integracije zemalja zapadnog Balkana (WB) u Evropsku uniju...

Broj projekta 8317020
Status Neaktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Institut za genetičke resurse
Rukovodilac prof. dr Gordana Đurić
Projektni tim prof. dr Braco Kovačević
prof. dr Miloš Šolaja
Đorđe Tomić, ma
Finansijer Ministarstvo civilnih poslova BiH
Početak realizacije 01.01.2016.
Završetak projekta 31.12.2018.
Vrijednost projekta 10000.0 BAM