Navigacija

prof. dr Mladenko Sadžak
redovni profesor

Nastavnik - II-4
Filološki fakultet
051/340-128
lokal 128
Katedre
 • Filološki fakultet -Studijski program: Srpski jezik i književnost
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Specifične književnosti – srpska književnost redovni profesor 18. maj 2016.

Predmeti

Filološki fakultet

Akademske studije drugog ciklusa
MSIP Imanentne poetike
MSUNO Uža naučna oblast
Akademske studije prvog ciklusa
09ISR Srpski realizam
09SR Realizam
09SSK19BiH Srpska književnost 19. vijeka u BiH
12RMNSJK Metodika nastave srpskog jezika i književnosti
12RSKNJ19v1 Srpska književnost 19. vijeka 1
12RSKNJ19v2 Srpska književnost 19. vijeka 2
12SSK19BiH Srpska književnost 19. vijeka u BiH
12SSKREA Srpska književnost realizma
15RMNSJK Metodika nastave srpskog jezika i književnosti
Akademske studije trećeg ciklusa
3PKS Postupci književnog stvaranja

Fakultet političkih nauka

Akademske studije prvog ciklusa
Ž-22 Retorika

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Naturalistički narativni modeli u srpskoj prozi između realizma i moderne

  Časopis RADOVI časopis za humanističke i društvene nauke
  Godina 2000
  Autori Mladenko Sadžak
  Broj 3
  Strana od 37
  Strana do 48

Radovi sa skupova

  O praliku Njegoševog igumana Stefana

  Naučni skup Njegoš u Andrićgradu
  Publikacija Zbornik radova sa naučnog skupa povodom 200-godišnjice rođenja Petra II Petrovića Njegoša
  Godina 2014
  Autori Mladenko Sadžak
  Strana od 87
  Strana do 100

  Dinamizacija proze u romanu "Vasa Rešpekt" Jakova Ignjatovića

  Naučni skup Sto pedeset godina od dolaska Jakova Ignjatovića u Dalj (1863-2013.)
  Publikacija Zbornik radova s međunarodnog skupa Sto pedeset godina od dolaska Jakova Ignjatovića u Dalj (1863-2013.)
  Godina 2014
  Autori Mladenko Sadžak
  Strana od 71
  Strana do 79

  Postupci pripovijedanja u romanu "Hajduk Stanko" Janka Veselinovića

  Naučni skup Janko Veselinović 1962-2012
  Publikacija Srpska akademija nauka i imetnosti, Naučni skupovi knjiga CXLI Odeljenje jezika i književnsti Knjiga 25 Janko Veselinović 1862-2012
  Godina 2013
  Autori Mladenko Sadžak
  Strana od 339
  Strana do 356

  Poetika ukrštanja i krstolike pjesme Jovana Sterije Popovića

  Naučni skup Naučni skupovi SANU, knj. CXVII, Odeljenje jezika i književnosti, knj. 17
  Publikacija Naučni skupovi SANU, Jovan Sterija Poović 1806-1856-2006
  Godina 2007
  Autori Mladenko Sadžak
  Strana od 251
  Strana do 267

  Stevan Sremac, Pop Ćira i pop Spira imanentna poetika romana

  Naučni skup Zbornik radova sa naučne konferencije Književno delo Stevana Sremca - novo čitanje
  Publikacija Zbornik referata sa naučne konferencije održane u Nišu
  Godina 1997
  Autori Mladenko Sadžak
  Strana od 79
  Strana do 94

  Pripovijetke Petra Petrovića Pecije

  Naučni skup Književno nasljeđe Srpske Krajine
  Publikacija Zbornik radova Književno nasljeđe Srpske Krajine
  Godina 1997
  Autori Mladenko Sadžak
  Strana od 235
  Strana do 248

Ostali radovi

  Sumnje i uvjerenja

  Izdavač Akademija nauka i umjetnosti Republike Srske Spomenica Knjiga XII Odjeljenje književnosti i umjetnosti
  ISSN/ISBN 978-99938-21-60-1
  Godina 2015
  Autori Mladenko Sadžak
  Strana od 85
  Strana do 94

  Postupci pripovijedanja kod Milovana Glišića

  Izdavač Filozofski fakultet Banja Luka, Institut za srpski jezik i književnost
  ISSN/ISBN 978-99938-34-84-7
  Godina 2008
  Autori Mladenko Sadžak
  Strana od 67
  Strana do 106

  Srpski književni glasnik i pluralizam postičkih pravaca na početku XX vijeka

  Izdavač Matica srpska, Institut za književnost i umetnost
  ISSN/ISBN 86-7095-090-1
  Godina 2003
  Autori Mladenko Sadžak
  Strana od 137
  Strana do 144

  Naturalistički narativni modeli u srpskoj prozi između realizma i moderne.

  Izdavač Čigoja štampa - Beograd i Filozofski fakultet - Banja Luka
  Godina 2001
  Autori Mladenko Sadžak
  Strana od 181
  Strana do 191

  Regionalizmi i integracije u književnosti srpskog realizma

  Izdavač Filozofski fakultet
  Godina 2001
  Autori Mladenko Sadžak
  Strana od 88
  Strana do 97

  Teorija književnih modela (poetičko-metodološke mogućnosti)

  Izdavač Matica srpska
  Godina 2001
  Autori Mladenko Sadžak
  Strana od 77
  Strana do 88

  Naturalistički narativni modeli u srpskoj prozi između realizma i moderne

  Izdavač Filozofski fakultet
  Godina 2000
  Autori Mladenko Sadžak
  Strana od 37
  Strana do 46

  Narativni modeli Šantićeve proze.

  Izdavač Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske,
  Godina 2000
  Autori Mladenko Sadžak
  Strana od 245
  Strana do 251

  Stevan Sremac, POP ĆIRA I POP SPIRA, imanentna poetika romana.

  Izdavač SANU i Univerzitet u Nišu
  Godina 1997
  Autori Mladenko Sadžak
  Strana od 79
  Strana do 93

  Vladimir Vukić - Crna svitanja

  Izdavač Putevi, br. 1,
  Godina 1997
  Autori Mladenko Sadžak
  Strana od 63
  Strana do 67

  Pripovijetke Petra Petrovića Pecije.

  Izdavač Matica srpska
  Godina 1997
  Autori Mladenko Sadžak
  Strana od 397
  Strana do 409

  Religijski elementi u prozi Svetolika Rankovića.

  Izdavač Međunarodni slavistički centar
  Godina 1996
  Autori Mladenko Sadžak
  Strana od 405
  Strana do 415

  Imanentna poetika romana: Simo Matavulj, BAKONJA FRA BRNE.

  Godina 1994
  Autori Mladenko Sadžak
  Strana od 87
  Strana do 98

  Prilog književnoj terminologiji

  Izdavač Pedagoška akademija u Banjoj Luci
  Godina 1994
  Autori Mladenko Sadžak
  Strana od 239
  Strana do 257

Knjige

  Starožitnosti Bosne i Huma. Srpski narod, njegov jezik i religija u starim poveljama Bosne i Huma

  Izdavač Art print, Banja Luka
  ISBN 978-99955-90-86-4
  Godina 2014
  Autori Mladenko Sadžak
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 113

  Pregled srpske književnosti u Bosni i Hercegovini u 19. vijeku

  Izdavač Art print, Banja Luka
  ISBN 978-99955-33-9
  Godina 2010
  Autori Mladenko Sadžak
  Tip knjige ostale nastavne publikacije
  Broj strana 342

  Imanentne poetike

  Izdavač Art print - Banja Luka, Filozofski fakultet - Banja Luka
  ISBN 978-88855-30-52-5
  Godina 2008
  Autori Mladenko Sadžak
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 187

  Portret Sime Stojanovića

  Izdavač Filozofski fakultet - Banja Luka i Zadužbina Sretena Stojanovića - Prijedor
  ISBN 99938-34-10-6
  Godina 2003
  Autori Mladenko Sadžak
  Tip knjige ostale naučne publikacije
  Broj strana 182

  Naturalistički narativni modeli u srpskoj prozi između realizma i moderne

  Izdavač Filozofski fakultet Banja Luka, Čigoja štampa Beograd
  ISBN 886.1.015.16-3
  Godina 2001
  Autori Mladenko Sadžak
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 259