Navigacija

mr Andreja Marić
viši asistent

Saradnik - II-5
Filološki fakultet
051/340-128
lokal 128
Katedre
 • Filološki fakultet -Studijski program: Srpski jezik i književnost
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Specifične književnosti – srpska književnost viši asistent 21. decembar 2017.

Predmeti

Filozofski fakultet

Akademske studije prvog ciklusa
KG123 Kultura govora i pismenosti
PVKG123 Kultura govora
TK124 Teorija književnosti

Filološki fakultet

Akademske studije drugog ciklusa
MSŽLDRP Ženski likovi u dubrovačkoj renesansnoj i baroknoj poeziji
Akademske studije prvog ciklusa
09ISKNJ20v1 Srpska književnost 20. vijeka 1
09ISD20v Srpska drama 20. vijeka
09ISKNJ20v2 Srpska književnost 20. vijeka 2
09SKPJSK1 Komparativno proučavanje južnoslovenskih književnosti I
09SKPJSK2 Komparativno proučavanje južnoslovenskih književnosti II
09SNK1 Narodna književnost I
09SSD20v Srpska drama 20. vijeka
09SSKKE Srpska književna kritika i esejistika
09SSP20v Srpska poezija 20. vijeka
09SSPRO20v Srpska proza 20. vijeka
12RSKNJ20v1 Srpska književnost 20. vijeka 1
12RSKNJ20v2 Srpska književnost 20. vijeka 2
12SKPJSK2 Komparativno proučavanje južnoslovenskih književnosti 2
12SSD20v Srpska drama 20. vijeka
12SSNK2 Srpska narodna književnost 2
12SSP20v Srpska poezija 20. vijeka
12SSPRO20v Srpska proza 20. vijeka

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Philologia Serbica (izvještaj sa međunarodnog naučnog skupa „Philologia Serbica - Srbistika danas: problemi i perspektive savremenog tumačenja srpskog jezika, književnosti i kulture“)

  DOI 10.21618/fil1613609m
  Časopis Filolog
  Godina 2016
  Autori Andreja Marić
  Volumen VII
  Broj 13
  Strana od 609
  Strana do 616

  Književno stvaralaštvo Milice Miron. Dramski tekstovi za djecu na folklornoj osnovi

  DOI 10.21618/fil1613306m
  Časopis Filolog
  Godina 2016
  Autori Andreja Marić
  Broj 13
  Strana od 306
  Strana do 324
  Veb adresa http://filolog.rs.ba/index.php?journal=filolog&page=article&op=view&path%5B%5D=25

  U znaku kvalitetne selekcije (pozorišna kritika)

  Časopis KRAJINA časopis za književnost i kulturu
  Godina 2015
  Autori Andreja Marić
  Volumen XIV
  Broj 53-54
  Strana od 413
  Strana do 427

  Vodič kroz savremene pristupe književnosti za djecu (prikaz knjige „Tumačenje književnosti za decu. Ključni eseji iz Međunarodne priručne enciklopedije književnosti za decu“)

  DOI 10.7251/PNSJK0115177M
  Časopis Prilozi nastavi srpskog jezika i književnosti
  Godina 2015
  Autori Andreja Marić
  Volumen III
  Broj 1-2
  Strana od 177
  Strana do 182

  Rizničar i pamtitelj (prikaz knjiga Ranka Popovića „Tragedija bez katarze. Ogledi o srpskoj prozi HH vijeka“ i „Riječi za sretanje. Članci i prikazi“)

  DOI 10.7251/fil1511297m
  Časopis Filolog
  Godina 2015
  Autori Andreja Marić
  Volumen VI
  Broj 11
  Strana od 297
  Strana do 306

  Osoben književnokritički rukopis (prikaz)

  Časopis Književna istorija
  Godina 2015
  Autori Andreja Marić
  Volumen XLVII
  Broj 155
  Strana od 338
  Strana do 339

  Ciklus kao jedinstvena slika svijeta (prikaz knjige Svetlane Šeatović Dimitrijević „Epizacija moderne lirike. Problemi poetike lirskog ciklusa: Ciklus i ciklusne strukture u srpskoj poeziji 20. veka“, Institut za književnost i umetnost, Beograd, 2014)

  Časopis Književna istorija
  Godina 2015
  Autori Andreja Marić
  Volumen XLVII
  Broj 156
  Strana od 365
  Strana do 368

  Istorija se ponavlja (pozorišna kritika)

  Časopis KRAJINA časopis za književnost i kulturu
  Godina 2014
  Autori Andreja Marić
  Volumen XIII
  Broj 50
  Strana od 309
  Strana do 319

  Svetlana - beogradski pramen svjetlosti. Sjećanje na Svetlanu Velmar-Janković (1. 2. 1933 - 9. 4. 2014)

  Časopis KRAJINA časopis za književnost i kulturu
  Godina 2014
  Autori Andreja Marić
  Volumen XIII
  Broj 50
  Strana od 263
  Strana do 270

  Pravoslavna duhovnost srpske književnosti (prikaz knjiga Davora Miličevića „U ogledalu srpskom“, Ranka Popovića „Paradoksi i molitve“ i „Rizničari i pamtitelji. Pravoslavna duhovnost srpske književnosti HH vijeka“ - više autora)

  DOI 10.7251/PNSJK0214131S
  Časopis Prilozi nastavi srpskog jezika i književnosti
  Godina 2014
  Autori Saša Šmulja i Andreja Marić
  Volumen II
  Broj 2
  Strana od 131
  Strana do 137

  Alhemija teksta i scenskog pokreta (pozorišna kritika)

  Časopis KRAJINA časopis za književnost i kulturu
  Godina 2013
  Autori Andreja Marić
  Volumen XII
  Broj 45-46
  Strana od 313
  Strana do 319

  Hronika Teatar-festa „Petar Kočić“ 2013 (pozorišna kritika)

  Časopis KRAJINA časopis za književnost i kulturu
  Godina 2013
  Autori Andreja Marić
  Volumen XII
  Broj 47-48
  Strana od 289
  Strana do 298

  Samjeravanje kulturnog i nacionalnog (dramskog) identiteta u BiH (prikaz knjige Rada Simovića „Drama i identitet: Dramsko stvaralaštvo u Bosni i Hercegovini posljednje decenije dvadesetog vijeka - pitanje kulturnog i nacionalnog identiteta“)

  Časopis NOVA ZORA-časopis za književnost i kulturu
  Godina 2013
  Autori Andreja Marić
  Broj 35/36
  Strana od 242
  Strana do 246

  Predstava u predstavi (pozorišna kritika)

  Časopis KRAJINA časopis za književnost i kulturu
  Godina 2012
  Autori Andreja Marić
  Broj 41-42
  Strana od 315
  Strana do 324

  Hronika moje (pozorišne) varoši (pozorišna kritika)

  Časopis KRAJINA časopis za književnost i kulturu
  Godina 2012
  Autori Andreja Marić
  Volumen XI
  Broj 43-44
  Strana od 285
  Strana do 301

  O kritičkom izdanju Celokupnih dela Desanke Maksimović (prikaz)

  DOI 10.7251/FIL1206253S
  Časopis Filolog
  Godina 2012
  Autori Saša Šmulja i Andreja Marić
  Broj VI
  Strana od 253
  Strana do 257

  Tri dramska pisca: idejne i poetičke srodnosti i razlike (Vladimir Velmar-Janković, Dušan Nikolajević i Borivoje Jevtić)

  DOI 10.7251/FIL1206108M
  Časopis Filolog
  Godina 2012
  Autori Andreja Marić
  Broj 6
  Strana od 108
  Strana do 122
  Veb adresa http://doisrpska.nub.rs/index.php/filolog/article/view/476/pdf

  Kako se karikirala karikatura (pozorišna kritika)

  Časopis KRAJINA časopis za književnost i kulturu
  Godina 2011
  Autori Andreja Marić
  Broj 40
  Strana od 175
  Strana do 183

  Od klasičnog dramskog do postdramskog ruha (pozorišna kritika)

  Časopis KRAJINA časopis za književnost i kulturu
  Godina 2011
  Autori Andreja Marić
  Broj 38-39
  Strana od 194
  Strana do 207

  Riječ-dvije o vladici, manastiru, Bogu, ljudima i suncokretima (pozorišna kritika)

  Časopis KRAJINA časopis za književnost i kulturu
  Godina 2011
  Autori Andreja Marić
  Broj 38-39
  Strana od 187
  Strana do 194

  Svako vidi ono što želi da vidi (pozorišna kritika)

  Časopis KRAJINA časopis za književnost i kulturu
  Godina 2011
  Autori Andreja Marić
  Broj 38-39
  Strana od 179
  Strana do 187

  Dva dobra teško možeš sastaviti (pozorišna kritika)

  Časopis KRAJINA časopis za književnost i kulturu
  Godina 2011
  Autori Andreja Marić
  Broj 38-39
  Strana od 173
  Strana do 178

  Odjek Selimovićevog djela u novim kritičkim i memoarskim zapisima (prikaz „Spomenice Meše Selimovića - povodom stogodišnjice rođenja“)

  Časopis Književna istorija
  Godina 2011
  Autori Andreja Marić
  Volumen XLIII
  Broj 145
  Strana od 869
  Strana do 875

  Majsko veče s Goranom Petrovićem

  Časopis Filolog
  Godina 2011
  Autori Saša Šmulja i Andreja Marić
  Broj 3
  Strana od 232
  Strana do 237

  Roman u kadrovima (prikaz romana Gorana Petrovića „Ispod tavanice koja se ljuspa“)

  Časopis KRAJINA časopis za književnost i kulturu
  Godina 2011
  Autori Andreja Marić
  Broj 35-36
  Strana od 211
  Strana do 218

  Književnost kao sastavni dio kulture (prikaz „Spomenice akademiku Novici Petkoviću“)

  Časopis KRAJINA časopis za književnost i kulturu
  Godina 2010
  Autori Andreja Marić
  Broj 33-34
  Strana od 273
  Strana do 281

  Susret s poezijom ukorijenjenom u tradiciju (prikaz knjige Ranka Popovića „Čin prepoznavanja“)

  Časopis Književna istorija
  Godina 2009
  Autori Andreja Marić
  Volumen XLI
  Broj 139
  Strana od 919
  Strana do 924

  Srpska moderna između tradicije i avangarde, bez strašne međe (prikaz knjige Jovana Delića „O poeziji i poetici srpske moderne“)

  Časopis Književna istorija
  Godina 2009
  Autori Andreja Marić
  Volumen XLI
  Broj 139
  Strana od 909
  Strana do 918

Radovi sa skupova

  Intermedijalni aspekti pjesničkog opusa Svetislava Mandića

  Naučni skup „Nauka i evrointegracije“
  DOI 10.7251/ZRNE1501379S
  Publikacija „Nauka i evrointegracije“, zbornik radova sa naučnog skupa
  Godina 2016
  Autori Saša Šmulja i Andreja Marić
  Strana od 379
  Strana do 395

  Dosluh sa Vinaverovom „Nadgramatikom“ u poeziji Aleka Vukadinovića

  Naučni skup „Predačka melodija Aleka Vukadinovića“
  Publikacija „Predačka melodija Aleka Vukadinovića“ (zbornik radova), Institut za književnost i umetnost / Dučićeve večeri poezije, Beograd / Trebinje, 2014.
  Godina 2014
  Autori Andreja Marić
  Strana od 361
  Strana do 378

  Danojlićev doživljaj prirode u zbirci „Rodna godina“ i lirskoj prozi „Zmijin svlak“

  Naučni skup „Pesničko delo i misao o poeziji Milovana Danojlića“, u organizaciji Instituta za književnost i umetnost Beograd, Učiteljskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Opštine Trebinje
  Publikacija „Pesničko delo i misao o poeziji Milovana Danojlića“ (Zbornik radova), Institut za književnost i umetnost, Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd / Dučićeve večeri poezije, Trebinje
  Godina 2013
  Autori Andreja Marić
  Strana od 385
  Strana do 403

  Ukrštanje starog i novog u dramama Vladimira Velmar-Jankovića

  Naučni skup „Nauka i tradicija“
  DOI 10.7251/NSFF1307521M
  Publikacija Zbornik radova sa Naučnog skupa „Nauka i tradicija“, Filozofski fakultet, Pale
  Godina 2013
  Autori Andreja Marić
  Strana od 521
  Strana do 536

  Porodične i ljubavne intrige u društveno-kritičkim dramama Dušana S. Nikolajevića

  Naučni skup „Od nauke do nastave“
  Publikacija Od nauke do nastave (Tematski zbornik radova), Filozofski fakultet Univerziteta u Nišu, Niš
  Godina 2013
  Autori Andreja Marić
  Strana od 304
  Strana do 314

  Srpsko srednjovjekovlje u poeziji Matije Bećkovića

  Naučni skup „Poezija i poetika Matije Bećkovića“, u organizaciji Instituta za književnost i umetnost Beograd i Opštine Trebinje
  Publikacija „O pesmama, poemama i poetici Matije Bećkovića" (Zbornik radova), Institut za književnost i umetnost, Učiteljski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd / Dučićeve večeri poezije, Trebinje
  Godina 2012
  Autori Andreja Marić
  Strana od 337
  Strana do 349

  Eseji Vladimira Velmar-Jankovića: umjetničko djelo kao afirmacija ličnosti

  Naučni skup „Nauka i savremeni univerzitet“ (podtema „Literarni oblici kao izraz privatnog života“)
  Publikacija „Filologija i univerzitet" (Tematski zbornik radova), Filozofski fakultet, Niš
  Godina 2012
  Autori Andreja Marić
  Strana od 193
  Strana do 204

  Funkcija propovijedi u romanima „Derviš i smrt“ i „Tvrđava“ Meše Selimovića

  Naučni skup „Meša Selimović i Skender Kulenović u srpskom jeziku i književnosti"
  Publikacija „Meša Selimović i Skender Kulenović u srpskom jeziku i književnosti“ (Zbornik radova), ANURS / Filološki fakultet Univerziteta u Banjoj Luci / Filozofski fakultet Pale Univerziteta u Istočnom Sarajevu, Banja Luka / Istočno Sarajevo, 2011
  Godina 2011
  Autori Andreja Marić
  Strana od 73
  Strana do 80

  Slika rata u romanu „Kuća Pavlovića“ Miroslava Toholja

  Naučni skup „Nauka i politika“
  Publikacija „Nauka i politika“. Filološke nauke (Zbornik radova sa Naučnog skupa, Pale, 22–23. maj 2010), Filozofski fakultet, Pale
  Godina 2011
  Autori Andreja Marić
  Strana od 299
  Strana do 311

Knjige

  Srpsko međuratno pjesništvo. Izbor

  Izdavač Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Istočno Novo Sarajevo
  ISBN 978-99955-1-242-2
  Godina 2016
  Autori Ranko Popović i Andreja Marić
  Tip knjige ostale nastavne publikacije
  Broj strana 349

Projekti

Književno-umjetničko djelo i zaostavština Svetislava Mandića

Projekat pod naslovom „Književno-umjetničko djelo i zaostavština Svetislava Mandića“ zamišljen je kao projekat od nacionalnog značaja. U ovom projektu planirano je obuhvatno istraživanje književnog i umjetničkog rada, te zaostavštine Svetislava Mandića (1921–2003). Istraživaćemo dosad neosvijetljene stilske aspekte njegovog lirskog opusa, koji karakteriše naglašena intermedijalnost...

Broj projekta 1251603
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Filološki fakultet
Rukovodilac prof. dr Saša Šmulja
Projektni tim mr Nina Govedar
Nedeljka Bjelanović
Vanja Šmulja
Nermin Bahtić
prof. dr Ranko Popović
mr Andreja Marić
mr Ana Velemir
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obarzovanje i informaciono društvo RS
Početak realizacije 01.03.2019.
Završetak projekta 31.03.2021.
Vrijednost projekta 11400.0 BAM