Navigacija

Branislav Jovković

Viši stručni saradnik - administrator sigurnosti - I-3-4-5
Rektorat

Univerzitetski računarski centar - Objekat 4, kancelarija 7

051/321-081
lokal 211
051/465-595

Bibliografija

Radovi sa skupova

    E-obrazovanje

    Naučni skup Retrospektiva naučne misli i vizije razvoja Arhitektonsko-građevinskog fakulteta u Banjoj Luci
    Godina 2006
    Autori Ljubiša Preradović i Branislav Jovković