Navigacija

prof. dr Milovan Vinčić
redovni profesor

051/430-027
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Algebra i geometrija redovni profesor 16. jul 2015.

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Finiteli bi-quasiregular relations

  Časopis Sarajevo Journal of Mathematics
  Godina 2014
  Autori Milovan Vinčić i Daniel Romano
  Volumen 10
  Broj 22
  Strana od 21
  Strana do 26

  A note on coradial of consistent subset of sigma-reflexive semigroup with apartness

  Časopis Bull.Int.Math.Virtual Inst.
  Godina 2013
  Autori Milovan Vinčić i Daniel Romano
  Strana od 119
  Strana do 122

  Finitelly qasi-conjugative relacions

  Časopis Bull.Int.Math.Virtual Inst.
  Godina 2013
  Autori Milovan Vinčić i Daniel Romano
  Volumen 3
  Broj 1
  Strana od 29
  Strana do 34

  An Essay on Mathematical Educacion in the Republic of Srpska,Bosnia and Hercegovina

  Časopis BULLETIN OF INTERNATIONAL MATHEMATICAL VIRTUAL VIRTUAL INSTITUTE
  Godina 2011
  Autori Daniel Romano i Milovan Vinčić
  Volumen 1
  Strana od 17
  Strana do 26

  Jedno proširenje klase elementarnih funkcija

  Časopis MAT-KOL
  Godina 2010
  Autori Daniel A. Romano, Milovan Vinčić i A Todić
  Strana od 11
  Strana do 18

  Jedno utvrđivanje gepmetrijskih kompetencija studenata studenata studijskog programa za obrazovanje učitelja

  Časopis IMO-Istraživanje matematičkog obrazovanja
  Godina 2010
  Autori Daniel A. Romano, V Todić i Milovan Vinčić
  Strana od 33
  Strana do 45

  Uvid u studentsko razumjevanje paralelnih i mimoilaznih pravih

  Časopis NASTAVA MATEMATIKE
  Godina 2010
  Autori Milovan Vinčić i Daniel A. Romano
  Strana od 1
  Strana do 17

  O dvije klase funkcija kao jednom matematičkom problemu

  Časopis MAT-KOL
  Godina 2010
  Autori Bernadin Ibrahimpašić, Daniel A. Romano i Milovan Vinčić
  Strana od 5
  Strana do 14

  Zbir k-tih stepena prvih n prirodnih brojeva pomoću Abelove formule

  Časopis MAT-KOL
  Godina 2010
  Autori Milovan Vinčić
  Strana od 23
  Strana do 27

  Jedna jednakost u paralelogramu i njezina primjena

  Časopis Matematičko-fizički list Zagreb
  Godina 2010
  Autori Milovan Vinčić
  Strana od xx
  Strana do xxx

  On Commuting Property of Filed Product of Coequality Relacions

  Časopis J. Math. Sci: Adv. Appl.
  Godina 2010
  Autori Milovan Vinčić i Daniel Romano
  Strana od 113
  Strana do 124

  On Commuting Properti of Filed Produkt of Coequality Relacions

  Časopis Journal of Mathematical Sciences
  Godina 2010
  Autori Daniel Romano i Milovan Vinčić
  Strana od 113
  Strana do 124

  Some notes on quasi-antioders and coequality relacions

  Časopis Bull. Soc. Math. Banja Luka
  Godina 2009
  Autori Daniel Romano i Milovan Vinčić
  Strana od 43
  Strana do 51

  A Theorem on semilattice-ordered semigroup

  Časopis Internacional Mathematical Forum
  Godina 2009
  Autori Melanija Mitrović, Milovan Vinčić i Daniel Romano
  Strana od 227
  Strana do 232

  A Connection between Qasi-antiorders and Pairs of Coequalities

  Časopis Bul. Soc. Math. banja Luka
  Godina 2008
  Autori Duško Bogdanić, Daniel Romano i Milovan Vinčić
  Strana od 8
  Strana do 14

  A Note on Band Anticongruence of Ordered Semigroup

  Časopis INTERNATIONAL JOURNAL OF ALGEBRA AND COMPUTATION
  Godina 2008
  Autori Siniša Crvenković, Daniel Romano i Milovan Vinčić
  Strana od 1
  Strana do 11

  O multiplikativnoj grupi polja

  Časopis MAT-KOL
  Godina 2004
  Autori Milovan Vinčić
  Strana od 15
  Strana do 18

  Involucional Plonka sums

  Časopis ACTA MATHEMATICA HUNGARICA
  Godina 2003
  Autori Milovan Vinčić i Igor Dolinka
  Volumen 46
  Broj 1
  Strana od 17
  Strana do 31

  On subdirect decomposition and varietes of some rings with involucion

  Časopis Beitrage zur Algebra und Geometrie
  Godina 2002
  Autori Siniša Crvenković, Igor Dolinka i Milovan Vinčić
  Strana od 423
  Strana do 432

  Global determinism of *-band

  Časopis FILOMAT
  Godina 2001
  Autori Milovan Vinčić
  Strana od 26
  Strana do 30

  Involution semigrup are not globaly determined

  Časopis SEMIGROUP FORUM
  Godina 2001
  Autori Milovan Vinčić, Siniša Crvenković i Igor Dolinka
  Volumen 62
  Strana od 447
  Strana do 481

  Equational bases for some O-direct unions os semigrups

  Časopis ACTA MATHEMATICA HUNGARICA
  Godina 2000
  Autori Milovan Vinčić, Igor Dolinka i Siniša Crvenković
  Volumen 36
  Strana od 421
  Strana do 423

  A basic separacionon a set with apartness

  Časopis PUBLIKACIJE ELEKTROTEHNIČKOG FAKULTETA – SERIJA MATEMATIKA
  Godina 1997
  Autori Dragoljub Milošević, Daniel Romano i Milovan Vinčić
  Strana od 36
  Strana do 43

  A THEOREM ON QUOTIENT COIDEAL OF A RING WITH AN APARTNESS

  Časopis Zbornik radova Prirodno-matematičkog fakulteta u Kragujevcu
  Godina 1995
  Autori Milan Janjić, Daniel A. Romano i Milovan Vinčić
  Strana od 43
  Strana do 46

  Kongruencija na (N,+)

  Časopis MAT-KOL
  Godina 1995
  Autori Milovan Vinčić
  Strana od 19
  Strana do 21

  A theorem on quotient coideal of a ring with an apertness

  Časopis KRAGUJEVAC JOURNAL OF MATHEMATICS
  Godina 1995
  Autori Milovan Vinčić, Milan Janjić i Daniel Romano
  Strana od 43
  Strana do 46

  Gusta particija skupa realnih brojeva

  Časopis Zbornik radova Pedagoške akademije Banja Luka
  Godina 1994
  Autori Milovan Vinčić i Milan Janjić
  Strana od 131
  Strana do 137

  Essential quotient od coideals bz an ideal

  Časopis Proceedings of the Mathematical Conference in Priština 1994
  Godina 1994
  Autori Milan Janjić, Milovan Vinčić i Daniel Romano
  Strana od 17
  Strana do 19

  Zbir k-tih potencija prvih n prirodnih brojeva

  Časopis Matematičko-fizički list Zagreb
  Godina 1980
  Autori Milovan Vinčić
  Volumen 122
  Strana od 111
  Strana do 113

  Zbir k-tih potencija prvih n prirodnih brojeva

  Časopis Matematičko-fizički list Zagreb
  Godina 1980
  Autori Milovan Vinčić
  Volumen 121
  Strana od 86
  Strana do 88

  Racionalna vrijednost logaritamske funkcije

  Časopis Matematičko-fizički list Zagreb
  Godina 1979
  Autori Milovan Vinčić
  Volumen 118
  Strana od 94
  Strana do 95

Radovi sa skupova

  Minimalni varijeteti involutivnih prstena

  Naučni skup Četvrta matematička konferencija Republike Srpske
  Godina 2014
  Autori Milovan Vinčić

  Dijametar skupa i Dirihletov princip

  Naučni skup Prva radionica o istraživanju matematičkog obrazovanja
  Godina 2013
  Autori Milovan Vinčić

  Tri dokaza obrata jednakosti paralelograma

  Naučni skup Prva matematička konferencija Republike Srpske
  Godina 2011
  Autori Milovan Vinčić

  Istraživanje mogućnosti implementacije diskretnih matematičkih struktura u projektovanju i građenju investicijskih objekata

  Naučni skup RIM konferencija
  Godina 2007
  Autori Rašid Hadžić, Milovan Vinčić i Aida Husetić

  Prilog numeričkom rješavanju jednačina kretanja

  Naučni skup DEMI 2005 - 7. Međunarodni naučno-stručni skup o dostignućima, elektro i mašinske industrije
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2005
  Autori Drago Blagojević, Valentina Golubović-Bugarski i Milovan Vinčić
  Strana od 47
  Strana do 52

  About numerical solution of equations of motion

  Naučni skup 25. JUMEH - Jugoslovenski kongres teorijske i primjenjene mehanike
  Godina 2005
  Autori Valentina Golubović-Bugarski, Drago Blagojević i Milovan Vinčić

  The laticce of varietes of involucion ring defined by xn+1=x

  Naučni skup Filomat 2001
  Godina 2001
  Autori Milovan Vinčić

  Involucion algebras and their identities

  Naučni skup PRIM 2000
  Godina 2000
  Autori Milovan Vinčić

  Globalna određenost polugrupa sa involucijom

  Naučni skup Seminar iz algebre i logike
  Godina 1999
  Autori Milovan Vinčić

  A note on two problems in constructive set theory

  Naučni skup Proceeding of the second mathematical conferencein Prishtina (Lj.Kočinac,editor
  Godina 1996
  Autori Dragoljub Milošević, Milovan Vinčić i Daniel Romano

Ostali radovi

  „Evaluacija srednjoškolskog uspjeha i kvalifikacionih ispita na AGF-u tokom 2012. i 2013. godine.“

  Izdavač Arhitektonsko-građevinski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci
  Godina 2013
  Autori Ljubiša Preradović, Maja Dodig, Milovan Vinčić, Biljana Antunović, Sandra Kosić-Jeremić, Dragoljub Borojević, Igor Dujlović, Nebojša Đurić i Marina Todorović

  Šta je duž-jedno istraživanje aspekata budućih učitelja

  Godina 2013
  Autori Milovan Vinčić i Daniel A. Romano

  „Uticaj srednjoškolskog obrazovanja i pripremne nastave na uspjeh kandidata pri polaganju kvalifikacionog ispita na Arhitektonsko-građevinskom fakultetu Univerziteta u Banjaluci tokom 2012. godine.“

  Izdavač Arhitektonsko-građevinski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci
  Godina 2012
  Autori Ljubiša Preradović, Maja Dodig, Milovan Vinčić, Biljana Antunović, Sandra Kosić-Jeremić i Dragoljub Borojević
  Strana od 50
  Strana do 56

  Završni izvještaj o realizaciji projekta "Special Maltzev"s Relacional Systems-Coeqalities and Qasi"antiorders"

  Godina 2010
  Autori Duško Bogdanić, Milovan Vinčić, Siniša Crvenković, Duško Jojić, Biljana Sukara Ćelić, Vladimir Telebak, Daniel Romano i Milenko Pikula

  Polugodišnji izvještaj o realizaciji projekta "Special Maltzev"s Relational Systems"

  Godina 2009
  Autori Milovan Vinčić, Siniša Crvenković, Duško Jojić, Melanija Mitrović, Daniel Romano, Biljan Sukara Ćelić, Vladimir Telebak i Milenko Pikula

  Finalni izvještaj o realizaciji projekta "Positive quasi-antiorder relacions on semigroup with apartness"

  Godina 2008
  Autori Siniša Crvenković, Milovan Vinčić, Duško Jojić, Melanija Mitrović i Daniel Romano

  Profilisanje građevinskog inženjera prema Bolonjskoj deklaraciji pri sticanju znanja i zvanja u skladu sa nekim pokazateljima

  Godina 2007
  Autori Rašid Hadžić, Milovan Vinčić i Aida Husetić

  Program permanentnog obrazovanja realizatora nastave matematike

  Godina 2003
  Autori Branislav Praštalo, Daniel Romano i Milovan Vinčić

Knjige

  Matematika-za studente poljoprivrednog fakulteta, Zbirka Zadataka

  Izdavač Univerzitet u Banja Luci, Poljoprivredni fakultet u Banjoj Luci
  ISBN 978-99938-93-33-2
  Godina 2015
  Autori Milovan Vinčić i Nenad Stojanović
  Tip knjige pomoćni udžbenik
  Broj strana 202

  Matematika za poljoprivredni fakultet

  Izdavač Poljoprivredni fakultet Banja Luka
  ISBN 978-99938-93-33-2
  Godina 2015
  Autori Milovan Vinčić i Nenad Stojanović
  Tip knjige pomoćni udžbenik

  Zadaci iz matematike za pripremanje prijemnog ispita

  Izdavač Mašinski fakultet Banja Luka
  ISBN xxx-xxxxx-xx-xx-x
  Godina 2012
  Autori Milovan Vinčić
  Tip knjige pomoćni udžbenik

  Algebra sa zbirkom zadataka za tehničke fakultete

  Izdavač Mašinski fakultet Banja Luka
  ISBN xxx-xxxxx-xx-xx-x
  Godina 2011
  Autori Milovan Vinčić, Gradimir Vojvodić i Dušan Vojvodić
  Tip knjige osnovni udžbenik

  Matematika i matematičari banjalučke regije

  Izdavač MAT-KOL Banja Luka
  ISBN xxx-xxxxx-xx-xx-x
  Godina 2009
  Autori Momir Ćelić, Ratko Kravarušić, Milovan Vinčić, Zoran Mitrović i Daniel Romano
  Tip knjige naučna kartografska publikacija

  Matematika 1

  Izdavač Filozofski fakultet Banja Luka
  ISBN 978-99938-34-61-8
  Godina 2007
  Autori Duško Jojić i Milovan Vinčić
  Tip knjige osnovni udžbenik

  Matematika1

  Izdavač Filozofski fakultet Banja Luka
  ISBN 978-99938-34-61-8
  Godina 2007
  Autori Milovan Vinčić i Duško Jojić
  Tip knjige osnovni udžbenik