Navigacija

Ana Tešić

Stručni saradnik za praktičnu nastavu - II-20
Akademija umjetnosti

Predmeti

Akademija umjetnosti

Akademske studije prvog ciklusa
13DGSI1 Scenske igre 1
13DGSI2 Scenske igre 2
13DGSI3 Scenske igre 3
13DGSI4 Scenske igre 4
13DGSI5 Scenske igre 5
13DGSI6 Scenske igre 6
13DPRSI1 Scenske igre 1
13DPRSI2 Scenske igre 2