Navigacija

Saša Laloš
viši asistent

Saradnik - II-5
Mašinski fakultet
065/622-616
051/433-000 lok.124
Katedre
 • Mašinski fakulte-Katedra za hidro i termoenergetiku
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Mehanika fluida i hidropneumatski sistemi viši asistent 29. oktobar 2020.

Predmeti

Mašinski fakultet

Akademske studije drugog ciklusa
16-M10MF2 Mehanika fluida II
16-M11EHP Elementi hidroenergetskih postrojenja (HiTE)
16-M11KHT Konstruisanje hidrauličnih turbina (HiTE)
16-M20PTH Odabrana poglavlja iz termo i hidroenergetike (HiTE)
16-M20PHP Projektovanje hidro-pneumatskih sistema
M1MF2 Mehanika fluida 2
M1PST Proporcionalna i servo tehnika
Akademske studije prvog ciklusa
07O2MF Mehanika fluida
07O3ESMM Hidraulika i pneumatika mobilnih mašina (SM)
07O3MHHP Hidraulika i pneumatika
07O3PMHIP Hidraulika i pneumatika
07O3TC Transport cijevima (TT,TE)
16-B40MF1 Mehanika fluida I
16-B51HPM Hidraulika i pneumatika mobilnih mašina (SM)
16-B51HUP Hidraulika i pneumatika (HiTE, TT)
16-B60HUP Hidraulika i pneumatika
16-B61TSC Transport cijevima (TT)
16-B61HMO Hidromehanička oprema (HiTE)
16-B71PST Proporcionalna i servo tehnika
16-B71PHP Projektovanje hidroenergetskih sistema
16-B71HDT Hidraulične turbine
16-B71HUP Hidraulika i pneumatika

Šumarski fakultet

Akademske studije prvog ciklusa
OP15HPDI Hidraulika i pneumatika u drvnoj industriji

Tehnološki fakultet

Akademske studije prvog ciklusa
B22404 Mehanika fluida
B22423 Mehanika fluida

Bibliografija

Radovi u časopisima

  THE INFLUENCE OF THERMODYNAMIC STATE OF MINERAL HYDRAULIC OIL ON FLOW RATE THROUGH RADIAL CLEARANCE AT ZERO OVERLAP INSIDE THE HYDRAULIC COMPONENTS

  DOI 10.2298/TSCI16S5461K
  Časopis THERMAL SCIENCE
  Godina 2016
  Autori Darko Knežević, Aleksandar Milašinović, Zdravko Milovanović i Saša Laloš
  Volumen 20
  Broj Suppl. 5
  Strana od S1461
  Strana do S1471
  Veb adresa http://thermalscience.vinca.rs

  EFFECT OF BULK MODULUS OF FLUID ON THE DYNAMIC BEHAVIOR OF THE HYDRAULIC SYSTEM

  Časopis ANNALS OF FACULTY ENGINEERING HUNEDOARA – International Journal Of Engineering
  Godina 2016
  Autori Darko Knežević, Saša Laloš, Mitar Jocanović i Velibor Karanović
  Volumen XIV
  Broj 1
  Strana od 243
  Strana do 246
  Veb adresa http://annals.fih.upt.ro/

  EXPERIMENTAL INVESTIGATIONS ON THE PHYSICAL MODEL OF THE PELTON TURBINE

  Časopis Zbornik radova Sveučilište u Rijeci, Građevinski Fakultet
  Godina 2016
  Autori Saša Laloš
  Volumen 19
  Broj 2016
  Strana od 37
  Strana do 52

Radovi sa skupova

  EXPERIMENTAL DETERMINATION OF SMALL FLOW RATE WITHIN HYDRAULIC COMPONENTS

  Naučni skup DEMI
  Publikacija Proceedings
  Godina 2017
  Autori Darko Knežević i Saša Laloš
  Strana od 429
  Strana do 434

  SIGNIFICANCE OF HYDRAULIC SYSTEM WORKING FLUID MAINTENANCE WITH INTEGRATED LOGIC AND BUILT-IN COMPONENTS

  Naučni skup DEMI
  Publikacija Proceedings
  Godina 2017
  Autori Mitar Jocanović, Velibor Karanović, Darko Knežević, Marko Orošnjak i Saša Laloš
  Strana od 855
  Strana do 862

  Determination of Flow Rate through Radial Clearance at Zero Overlap inside the Hydraulic Components

  Naučni skup SIMTERM
  Publikacija Proceedings
  Godina 2015
  Autori Darko Knežević, Aleksandar Milašinović i Saša Laloš
  Strana od 790
  Strana do 801
  Veb adresa http://simterm.masfak.ni.ac.rs/

  EFFECT OF BULK MODULUS OF FLUID ON THE DYNAMIC BEHAVIOR OF THE HYDRAULIC SYSTEM

  Naučni skup DEMI
  Publikacija Proceedings
  Godina 2015
  Autori Darko Knežević, Saša Laloš, Mitar Jocanović i Velibor Karanović
  Strana od 487
  Strana do 496

  Oil Cleanliness Class Influence on Wear Intensity of Piston-Cylinder Contact Pair Inside of Hydraulic Distributional Valve

  Naučni skup DEMI 2015
  Godina 2015
  Autori Velibor Karanović, Mitar Jocanović, Saša Laloš i Bojan Knežević
  Strana od 193
  Strana do 198

  THE EFFECT OF RADIAL CLEARANCE ECCENTRICITY ON FLUID FLOW RATE

  Naučni skup COMETa
  Publikacija Proceedings
  Godina 2014
  Autori Darko Knežević i Saša Laloš
  Strana od 397
  Strana do 406
  Veb adresa www.cometa.rs.ba

  EKSPERIMENTALNO MERENJE MALIH PROTOKA UNUTAR HIDRAULIČNIH KOMPONENTI I ANALIZA REZULTATA MERENJA

  Naučni skup HIPNEM
  Godina 2012
  Autori Darko Knežević, Zdravko Milovanović i Saša Laloš

Ostali radovi

  Ispitivanje i određivanje statičkih i dinamičkih karakteristika hidrauličnih komponenti, ZP „Hidroelektrane na Vrbasu“ a.d. Mrkonjić Grad

  Godina 2015
  Autori Saša Laloš

  Mjerenje pritiska pri hidrotestu kotlovskog postrojenja TE stanari

  Godina 2014
  Autori Saša Laloš

Knjige

  Uljna hidraulika i pneumatika

  Izdavač Univerzitet u Banjoj Luci Mašinski fakultet
  ISBN 978-99938-39-77-4
  Godina 2018
  Autori Darko Knežević, Dragan Šešlija, Aleksandar Milašinović i Saša Laloš
  Tip knjige osnovni udžbenik
  Broj strana 508