Navigacija

prof. dr Zoran Mavija
redovni profesor

Katedre
 • Medicinski fakultet - Katedra za internu medicinu
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Interna medicina redovni profesor 25. jun 2020.

Predmeti

Medicinski fakultet

Akademske integrisane studije (jedinstveni studijski program koji obuhvata prvi i drugi ciklus)
ISDM18IMP Interna medicina sa pedijatrijom
ISM07ITM Interna medicina
ISM07KP Klinička propedevtika
ISS07IM Interna medicina
Akademske studije prvog ciklusa
OZNJ07IMNJIB Interna medicina i njega internističkih bolesnika
OZNJ16ZNJIBIM Zdravstvena njega internističkih bolesnika i interna medicina
ORT18OIM Osnovi interne medicine
OS18AEP Asistiranje kod endoskopskih procedura
OS18ZNJIB Zdravstvena njega internističkih bolesnika
OFT18IM Interna medicina

Bibliografija

Radovi u časopisima

  ALKOHOLNA CIROZA I PREZENTACIJA RESPIRATORNIH POREMEĆAJA

  DOI 10.26601/rsp.aprs.17.15
  Časopis ČASOPIS UDRUŽENJA PULMOLOGA REPUBLIKE SRPSKE
  Godina 2019
  Autori Zoran Mavija, Goran Bokan, Nikola Malešević, Milka Mavija i Slavko Grbić
  Volumen 9
  Broj 1-2
  Strana od 17
  Strana do 22
  Veb adresa http://www.respiratio.info/index.php/sr/?option=com_content&view=article&id=89

  RESPIRATORNI ASPEKT DEKOMPENZOVANE CIROZE JETRE

  DOI 10.26601/rsp.aprs.18.7
  Časopis ČASOPIS UDRUŽENJA PULMOLOGA REPUBLIKE SRPSKE
  Godina 2018
  Autori Zoran Mavija, Milka Mavija, Božo Krivokuća, Goran Bokan i Malešević Nikola
  Volumen 8
  Broj 1-2
  Strana od 56
  Strana do 61
  Veb adresa http://www.respiratio.info/index.php/sr/?option=com_content&view=article&id=65

  Poređenje karakteristika plućne tuberkuloze kod bolesnika sa i bez dijabetesa

  DOI 10.7251/BII1702105B
  Časopis BIOMEDICINSKA ISTRAŽIVANJA
  Godina 2017
  Autori Rajkica Bambulović-Petrović, Milojko Stojanović, Zoran Mavija, Marina Tomanić i Jovana Milekić
  Volumen 8
  Broj 2
  Strana od 105
  Strana do 112
  Veb adresa http://www.biomedicinskaistrazivanja.com/wp-content/uploads/2017/12/02-Bambulovic.pdf

  Klinički aspekti dijabetičke makulopatije kod bolesnika sa nefropatijom

  Časopis ACTA OPHTHALMOLOGICA
  Godina 2017
  Autori Milka Mavija, Zoran Mavija, Bojana Markić, Saša Smoljanović-Skočić, Vesna Jakšić i Miljana Tepić
  Volumen 43
  Broj 1-2
  Strana od 15
  Strana do 18
  Veb adresa http://www.serb-ophthalmology.rs/AO/Arhiva/2017/KLINICKI%20ASPEKTI%20DIJABETICKE%20MAKULOPATIJE%20KOD%20BOLESNIKA%20SA%20NEFROPATIJOM.pdf

  KLINIČKE KARAKTERISTIKE PLUĆNE DISFUNKCIJE U CIROZI JETRE

  DOI 10.26601/rsp.aprs.17.15
  Časopis ČASOPIS UDRUŽENJA PULMOLOGA REPUBLIKE SRPSKE
  Godina 2017
  Autori Zoran Mavija, Milka Mavija, Slavko Grbić, Božo Krivokuća i Rajkica Bambulović-Petrović
  Volumen 7
  Broj 1-2
  Strana od 102
  Strana do 107
  Veb adresa http://www.respiratio.info/images/respiratio/2017-15.pdf

  The Incidence of Hypersplenism in Decompensated Liver Cirrhosis of Alcoholic Etiology

  DOI 10.9734/BJMMR/2016/27460
  Časopis British Journal of Medicine & Medical Research
  Godina 2016
  Autori Goran Bokan i Zoran Mavija
  Volumen 18
  Broj 6
  Strana od 1
  Strana do 4
  Veb adresa https://pdfs.semanticscholar.org/881e/56fc17b9d712d00b6d46443b7e9289c8c4b9.pdf?_ga=2.170847200.1366602700.1575664464-681157953.1575664464

  Izbor optimalne operativne procedure u liječenju povreda jetre

  DOI 10.7251/BII1602104K B
  Časopis Biomedicinska istraživanja
  Godina 2016
  Autori Darko Golić, Božo Krivokuća, Zoran Mavija i Nada Banjac
  Volumen 7
  Broj 2
  Strana od 104
  Strana do 111

  Tipovi operacija koje su najčešće rađene kod karcinoma pluća na našim pacijentima

  Časopis ČASOPIS UDRUŽENJA PULMOLOGA REPUBLIKE SRPSKE
  Godina 2016
  Autori Slavko Grbić, Zoran Mavija, Marinko Vučić i Mirko Raković
  Volumen 6
  Broj 1-2
  Strana od 160
  Strana do 166

  Učestalost oksigenacionih poremećaja u cirozi jetre

  Časopis ČASOPIS UDRUŽENJA PULMOLOGA REPUBLIKE SRPSKE
  Godina 2016
  Autori Zoran Mavija, Milka Mavija, Slavko Grbić, Antonija Verhaz i Marinko Vučić
  Volumen 6
  Broj 1-2
  Strana od 91
  Strana do 96

  Učestalost oksigenacionih poremećaja u cirozi jetre

  Časopis ČASOPIS UDRUŽENJA PULMOLOGA REPUBLIKE SRPSKE
  Godina 2016
  Autori Zoran Mavija, Milka Mavija, Slavko Grbić, Antonija Verhaz i Marinko Vučić
  Volumen 6
  Broj 1
  Strana od 91
  Strana do 96

  Izbor optimalne operativne procedure u liječenju povreda jetre

  Časopis BIOMEDICINSKA ISTRAŽIVANJA
  Godina 2016
  Autori Božo Krivokuća, Zoran Mavija, Duška Golić, Nada Banjac, P. Kovačević i S. Krivokuća
  Volumen 7
  Broj 2
  Strana od 1
  Strana do 8

  UTICAJ METABOLIČKOG SINDROMA I INDEKSA TJELESNE MASE NA TIP DIJABETIČKE RETINOPATIJE I MAKULOPATIJE

  Kliničke manifestacije hepatopulmonalnog sindroma kod pacijenata sa cirozom jetre i ascitesom

  DOI 2233-0216
  Časopis ČASOPIS UDRUŽENJA PULMOLOGA REPUBLIKE SRPSKE
  Godina 2015
  Autori Zoran Mavija
  Volumen Respiratio, 5
  Broj 1-2
  Strana od 43
  Strana do 49
  Veb adresa Respiratio. com

  Komparacija abdominalne punkcije i diuretika tokom terapije ascitesa

  DOI 0.7251/SMD1402047M
  Časopis SCRIPTA MEDICA
  Godina 2014
  Autori Zoran Mavija i Milka Mavija
  Volumen 45
  Broj 2
  Strana od 49
  Strana do 53
  Veb adresa http://scriptamedica.com/issues/Scripta_Medica_45_2_srpski.pdf

  Komparacija abdominalne punkcije i diuretika tokom terapije ascitesa

  Časopis SCRIPTA MEDICA
  Godina 2014
  Autori Zoran Mavija
  Volumen 45
  Broj 2
  Strana od 49
  Strana do 53
  Veb adresa scriptameica.com

  Udruženost dijabetičke retinopatije i dijabetičkog makularnog edema.

  Časopis ACTA OPHTHALMOLOGICA
  Godina 2014
  Autori Milka Mavija, Vesna Jakšić, Zoran Mavija, Bojana Markić, Nela Rašeta i Vesna Ljubojević
  Volumen 40
  Broj 2
  Strana od 11
  Strana do 16

  EUS-guided drainage of debris-containing pancreatic pseudocysts by using combined endoprothesis and nasocystic drain

  Časopis GASTROINTESTINAL ENDOSCOPY
  Godina 2014
  Autori Zoran Mavija
  Volumen 79
  Broj 4
  Strana od 694
  Strana do 695
  Veb adresa giejounal.org

Radovi sa skupova

  IBD and malignancy as treatment dillema-case report

  Naučni skup Building bridges in IBD
  Godina 2019
  Autori Tanja Glamočanin, Nina Zeljković, Ljubica Jovandić, Goran Bokan, Zoran Mavija i Bojan Glamočanin

  DAT polymorphism and its association with irittable bowl syndrome

  Naučni skup I Kongres genetičara u Bosni i Hercegovini sa međunarodnim učešćem
  Publikacija Genetics&Applications, Vol.3, No.2
  Godina 2019
  Autori Irina Milovac, Vanja Vidović, Stojko Vidović, Naida Lojo-Kadrić, Jasmin Ramić, Maida Hadžić, Zoran Mavija i Lejla Pojskić
  Strana od 39

  Altered VIP gene expression in patients with irritable bowl syndrome

  Naučni skup First Congress of Molecular Biologists of Serbia
  Godina 2017
  Autori Irina Milovac, Stojko Vidović, Naida Lojo-Kadrić, Jasmin Ramić, Maida Hadžić, Zoran Mavija i Lejla Pojskić
  Strana od 153
  Strana do 153

  Značaj praćenja vrijednosti kalijuma i natrijuma tokom terapije ascitesa

  Naučni skup 4 kongres doktora medicine Republike Srpske sa međunarodnim učešćem
  Publikacija Zbornik sažetaka i izabranih radova u cjelini 4. Kongresa doktora medicine sa međunarodnim učešćem
  Godina 2015
  Autori Zoran Mavija i Milka Mavija
  Strana od 92
  Strana do 97

  Epidemiološke karakteristike pacijenata sa ascitesom u odnosu na etiološke faktore

  Naučni skup Sedmi međunarodni kongres "Ekologija, zdravlje, rad, sport"
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2015
  Autori Zoran Mavija, Milka Mavija i Slavko Grbić
  Strana od 152
  Strana do 155

  Uticaj arterijske hipertenzije na tip i stepen težine dijabetičke retinopatije i makulopatije

  Naučni skup Sedmi međunarodni kongres"Ekologija, zdravlje, rad, sport"
  Publikacija Zbornik radova 7. međunarodnog kongresa „Ekologija, zdravlje, rad, sport"
  Godina 2015
  Autori Milka Mavija, Zoran Mavija, Bojana Markić i Vesna Ljubojević
  Strana od 442
  Strana do 448

  Typ of diabetic retinopathy in patients with metabolic syndrome

  Naučni skup 19. Congres European Society of Ophthalmology
  Publikacija Abstract book 19. Congres European Society of Ophthalmology
  Godina 2013
  Autori Milka Mavija, Zoran Mavija, Vesna Jakšić, Svetislav Milenković, Dijana Risimić, Miroslav Stamenković, Bojana Markić i Žaklina Unčanin
  Strana od 197

  Typ of diabetic retinopathy in patients with metabolic syndrome

  Naučni skup European Society of Ophthalmology, SOE
  Publikacija Abstract E- book
  Godina 2013
  Autori Milka Mavija, Zoran Mavija, Vesna Jakšić, Svetislav Milenković, Dijana Risimić, Miroslav Stamenković, Bojana Markić i Žaklina Unčanin
  Strana od 197

  THE PREVALENCE OF STROKE IN PATIENTS WITH DIFFERENT TYPES OF DIABETIC RETINOPATHY

  Naučni skup Naučni skup sa međunarodnim učešćem
  Godina 2012
  Autori Milka Mavija, Vesna Jakšić, Zoran Mavija, Svetislav Milenković, Dijana Risimić i Saša Smoljanović-Skočić
  Veb adresa European Society of Retina Specialist

  Stroke in patientswithdiabeticretinopathy.

  Naučni skup 9th Congress of South East European Society of Ophthalmology (SEEOS)
  Publikacija Book of abstract 9th Congress of South East European Society of Ophthalmology (SEEOS) Portoroz, 2012; P:205
  Godina 2012
  Autori Milka Mavija, Vesna Jakšić, Zoran Mavija i Svetislav Milenković
  Strana od 205

  Korelacija faktora rizika između ekstrakranijalne i endorkanijalne olkuzivne bolesti

  Naučni skup Kongres ekologija, zdravlje, sport
  Godina 2012
  Autori Zoran Vujković, Duško Račić, Siniša Miljković, Vlado Đajić, Daliborka Tadić i Zoran Mavija
  Strana od 344
  Strana do 348

  Evaluacija biohemijskih parametara u serumu tokom terapije ascitesa.

  Naučni skup 2. Kongres doktora medicine Republike Srpske sa međunarodnim učešćem
  Publikacija Zbornik sažetaka 2. Kongresa doktora medicine Republike Srpske sa međunarodnim učešćem
  Godina 2011
  Autori Zoran Mavija, Milka Mavija, Mladen Kostić i Tatjana Sladojević
  Strana od 73

  Systemic hypertension and association with diabetic retinopathy and maculopathy changes.

  Naučni skup 12. Kongres oftalmologa Srbije sa međunarodnim učešćem
  Publikacija Zbornik sažetaka 12. Kongresa oftalmologa Srbije sa međunarodnim učešćem
  Godina 2011
  Autori Milka Mavija, Zoran Mavija, Svetislav Milenković, Miroslav Stamenković, Saša Smoljanović Skočić, Emira Ignjatić, Divna Vukša i Divna Stamenković
  Strana od 77

  Evaluacija stadijuma hipertenzivne retinopatije kod bolesnika sa hroničnom bubrežnom insuficijencijom.

  Naučni skup 12. Kongres oftalmologa Srbije sa međunarodnim učešćem
  Publikacija Knjiga sažetaka 12. Kongresa oftalmologa Srbije sa međunarodnim učešćem
  Godina 2011
  Autori Milka Mavija, Zoran Mavija, Svetislav Milenković, Vesna Jakšić, Miroslav Stamenković, Divna Vukša i Divna Stamenković
  Strana od 76

  Praćenje hipertenzivne retinopatije kod bolesnika koji se uključuju u program hronične hemodijalize.

  Naučni skup Drugi kongres doktora medicine Republike Srpske sa međunarodnim učešćem
  Publikacija Knjiga sažetaka Drugog kongresa doktora medicine Republike Srpske sa međunarodnim učešćem
  Godina 2011
  Autori Milka Mavija, Zoran Mavija, Vesna Jakšić, Nela Rašeta Simović i Saša Smoljanović Skočić
  Strana od 11

  SYSTEMIC HYPERTENSION AND ASSOCIATION WITH DIABETIC RETINOPATHY AND MACULOPATHY CHANGES

  Naučni skup Naučni skup sa međunarodnim učešćem
  Publikacija Knjiga sažetaka XII Kongres oftalmologa Srbije
  Godina 2011
  Autori Milka Mavija, Zoran Mavija, Svetislav Milenković, Miroslav Stamenković, Saša Smoljanović-Skočić i Emira Ignjatić

  SYSTEMIC HYPERTENSION AND ASSOCIATION WITH DIABETIC RETINOPATHY AND MACULOPATHY CHANGES

  Naučni skup Naučni skup sa međunarodnim učešćem
  Godina 2011
  Autori Milka Mavija, Zoran Mavija, Svetislav Milenković, Vesna Jakšić, Emira Ignjatić, Dijana Risimić i Saša Smoljanović-Skočić
  Veb adresa Europena Society of Retina Specialist

  PRAĆENJE HIPERTENZIVNE RETINOPATIJE KOD BOLESNIKA KOJI SE UKLJUČUJU U PROGRAM HRONIČNE HEMODIJALIZE.

  Naučni skup Naučni skup republičkog značaja
  Publikacija Drugi Kongres doktora medicine Republike Srpske
  Godina 2011
  Autori Milka Mavija, Zoran Mavija, Vesna Jakšić, Nela Rašeta Simović i Saša Smoljanović-Skočić

  Udruženost proliferativne diabetičke retinopatie i moždanog udara

  Naučni skup Naučni skup sa međunarodnim učešćem
  Publikacija Knjiga sažetaka XI Kongres oftalmologa Srbije
  Godina 2010
  Autori Milka Mavija, Vesna Jakšić, Zoran Mavija, Svetislav Milenković, Dijana Risimić, Miroslav Stamenković i Saša Smoljanović-Skočić
  Strana od 28
  Strana do 29

  Syndoma Goldenhar – prikaz slučaja

  Naučni skup 11 Kongres oftalmologa Srbije
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2010
  Autori Milka Mavija, Zoran Mavija, S Milenković, M Stamenkovič i Slobodan Spremo

  Hipertenzivna retinopatija u hroničnoj retinalnoj insuficijenciji.

  Naučni skup 9. Kongres oftalmologa Srbije sa međunarodnim učešćem
  Publikacija Knjiga sažetaka 9. Kongresa oftalmoga Srbije sa međunarodnim učešćem
  Godina 2008
  Autori Milka Mavija, Zoran Mavija, Vesna Jakšić, Žaklina Unčanin, Nenad Macanović i Mirjana Kisjan
  Strana od 15

Knjige

  Komplikacije ciroze jetre

  Izdavač Medicinski fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci
  ISBN 978-99976-26-42-4
  Godina 2020
  Autori Zoran Mavija
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 247

  Alkoholna bolest jetre

  Izdavač Medicinski fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci
  ISBN 978-99976-26-38-7
  Godina 2019
  Autori Zoran Mavija
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 192

  Patološka fiziologija za studente stomatologije

  Izdavač Medicinski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci
  ISBN 99938-654-0-0
  Godina 2002
  Autori Milijan Kalušević, Živojin Radić, Sandra Hotić-Lazarević, Mirko Stanetić, Miroslav Petković, Nela Rašeta, Zoran Mavija, Veselin Zeljković, Olja Kalušević i Aleksandar Jakovljević
  Tip knjige osnovni udžbenik
  Broj strana 339