Navigacija

mr Dragan Brković
viši asistent

Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Ekonomika poljoprivrede i ruralni razvoj viši asistent 28. februar 2019.

Predmeti

Poljoprivredni fakultet

Akademske studije drugog ciklusa
MRR/I-I-10 Upravljanje projektima u poljoprivredi

Bibliografija

Radovi u časopisima

  The Combination of Cheese Dairy and Agri-tourism as a Way of doing Business in Rural Areas - Case Study

  DOI 10.18278/ejsm.2018.27-39
  Časopis European Journal of Service Management - EJSM
  Godina 2018
  Autori Monika Sczygiol, Vesna Mrdalj i Dragan Brković
  Volumen 27/1
  Broj 3
  Strana od 307
  Strana do 312

  Structure and Determinants of Intra-Industry Trade in Agro-Food Sector of Bosnia and Herzegovina

  Časopis European Journal of Interdisciplinary Studies
  Godina 2017
  Autori Vesna Mrdalj, Željko Vaško, Aleksandar Ostojić i Dragan Brković
  Volumen 8
  Broj 1
  Strana od 154
  Strana do 163
  Veb adresa http://journals.euser.org/files/articles/ejis_may_aug_17/Vesna.pdf

  Evaluation of LEADER program in Slovak Republic – case study LAG „Vršatec“

  DOI 10.7251/AGREN1302251B
  Časopis AGROZNANJE
  Godina 2013
  Autori Dragan Brković i Marian Hamada
  Volumen 14
  Broj 2
  Strana od 251
  Strana do 259
  Veb adresa http://agroznanje.com/

Radovi sa skupova

  Assessment of wheat self-sufficiency in Bosnia and Herezegovina, IX International sympoyium on agricultural sciences

  Naučni skup AgroRes2020
  Publikacija Book of proceedings
  Godina 2021
  Autori Aleksandar Ostojić, Željko Vaško i Dragan Brković
  Strana od 171
  Strana do 184

  Rural development of the Republic of Srpska until 2015 and directions for future development

  Naučni skup IV International Symposium and XX Scientific Conference of agronomists of Republic of Srpska
  Publikacija Apstrakt
  Godina 2015
  Autori Stevo Mirjanić, Gordana Rokvić i Dragan Brković
  Strana od 177
  Strana do 178

  Status of rural women in Republic of Srpska

  Naučni skup AgroRes2015 IV International Symposium
  Godina 2015
  Autori Gordana Rokvić, Ljiljana Drinić i Dragan Brković

  Institutional analysis for LAG „Vršatec“

  Naučni skup III International Symposium and XIX Scientific Conference of agronomists of Republic of Srpska
  Publikacija apstrakt
  Godina 2014
  Autori Dragan Brković
  Strana od 101
  Strana do 102

  PREPARATION OF B&H INSTITUTIONS FOR THE IMPLEMENTATION OF RURAL DEVELOPMENT WITHIN CAP

  Naučni skup International Scientific Conference "Sustainable agriculture and rural development in terms of the Republic of Serbia strategic goals realization within the Danube region"
  Publikacija čitav rad
  Godina 2013
  Autori Dragan Brković i Pavol Schwarcz
  Strana od 1354
  Strana do 1370
  Veb adresa http://www.iep.bg.ac.rs/images/stories/dokumenti/IAE_Thematic_Proceedings_Topola_Serbia_2013.pdf

  Evaluation of LEADER program in Slovak Republic – case study LAG „Vršatec“

  Naučni skup I International Symposium and XVII Scientific Conference of agronomists of Republic of Srpska
  Publikacija apstrakt
  Godina 2012
  Autori Dragan Brković i Marian Hamada
  Strana od 117
  Strana do 117

Ostali radovi

  Izrada završne studije za IFAD Projekat razvoja ruralnog poslovanja (RBDP), Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske, Jedinica za koordinaciju poljoprivrednih projekata (APCU)

  Osnovno istraživanje za IFAD Projekat razvoja konkurentnosti u ruralnim područjima (RCDP), Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske, Jedinica za koordinaciju poljoprivrednih projekata (APCU)

  ERASMUS+ Staff Mobility for teaching and training KA 107-2015

  Izdavač University of Applied Sciences Weihenstephan - Triesdorf
  Godina 2017
  Autori Željko Vaško, Aleksandar Ostojić, Gordana Rokvić i Dragan Brković

  Studija Osnovno istraživanje za IFAD projekta razvoja ruralnog poslovanja

  Institutional preparation of Bosnia and Herzegovina for implementation of Rural Development policies

  Izdavač University of Ghent, Faculty of Bioscience Engineering, Belgium / Slovak University of Agriculture in Nitra, Faculty of European Studies and Regional Development, Slovakia
  Godina 2012
  Autori Dragan Brković
  Strana od 1
  Strana do 73

Knjige

  Poljoprivreda i ruralni razvoj u Republici Srpskoj do 2020 godine

  Izdavač Univerzitet u Banjoj Luci, Poljoprivredni fakultet
  ISBN 978-99938-93-38-7
  Godina 2016
  Autori Željko Vaško, Aleksandar Ostojić, Gordana Rokvić, Ljiljana Drinić, Vesna Mrdalj, Aleksandra Figurek i Dragan Brković
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 362

Projekti

Poljoprivreda i turizam kao šansa za posao

Opšti cilj projekta je da kroz nadogradnju i proširenje lokalnog partnerstva doprinese oboljoj iskorištenosti potencijala za razvoj preduzetništva u poljoprivredi i turizmu, te pomogne stvaranju održivih izvora prihoda za ruralna domaćinstva sa područja džiljne regije. Shodno tome specifični cilj projekta je uspostaviti adekvatan preduzetnički ekosistem na projektnom području koji će omogućiti lakšu realizaciju preduzetničkih inicijativa u sektorima poljoprivrede i agroturizma...

Broj projekta 1250154
Status Neaktivan
Tip projekta Međunarodni razvojni
Organizaciona jedinica Poljoprivredni fakultet
Rukovodilac prof. dr Aleksandar Ostojić
Projektni tim prof. dr Vojo Radić
mr Dragan Brković
prof. dr Nebojša Savić
Finansijer Međunarodna organizacija rada ILO
Početak realizacije 01.01.2020.
Završetak projekta 31.05.2022.
Vrijednost projekta 14082.0 BAM

ISPITIVANJE MOGUĆNOSTI UPOTREBE NAPUKLIH PRIPLODNIH JAJA ZA INKUBACIJU U CILJU POVEĆANJA REPRODUKTIVNE EFIKASNOSTI RODITELJSKIH JATA TEŠKOG LINIJSKOG HIBRIDA

Cilj projekta je da se ustanovi da li jaja snesena u gnijezdo sa različitim oštećenjima, od najsitnijih pukotina do otvorenih napuklina sa neoštećenom membranom, mogu biti inkubirana i dati ekonomsku d obit za f armu. U t om s mislu p ojedinačno će se ispitati uticaj veličine napukline na ljusci jajeta na parametre inkubacije, sve sa ciljem da se identifikuju vrijednosti ...

Broj projekta 1250142
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Poljoprivredni fakultet
Rukovodilac prof. dr Stoja Jotanović
Projektni tim mr Dragan Brković
prof. dr Mirjana Đukić-Stojčić
Svjetlana Čeko
prof. dr Lidija Perić
doc. mr Marinko Vekić
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.03.2020.
Završetak projekta 31.03.2021.
Vrijednost projekta 22000.0 BAM

Analiza stanja i razvoja poljoprivrede i ruralnih područja u Republici Srpskoj za period 2014-2018

Cilj je analiza stanja agrarnog i ruralnog razvoja, efekti podsticajnih i drugih mjera Vlade Republike Srpske, kao i efekti mjera, podrške i sredstava međunarodnih fondova, donacija i drugih izvora finansiranja.

Broj projekta 1250136
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Poljoprivredni fakultet
Rukovodilac prof. dr Željko Vaško
Projektni tim prof. dr Tamara Stojanović
prof. dr Vesna Mrdalj
prof. dr Ljiljana Drinić
mr Dragan Brković
prof. dr Aleksandar Ostojić
Biljana Uletilović
Finansijer Ministarstvo poljoprivrede,šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske
Početak realizacije 01.01.2020.
Završetak projekta 30.06.2020.
Vrijednost projekta 105000.0 BAM

Populaciono-genetička analiza lipicanca korištenjem pedigrea i molekularnih markera (mikrosatelita i SNP markera)

Lipicanca, u genetičkom smislu, karakteriše zatvorene populacije, mali broj grla po ergeli, prisustvo selekcije i smanjen protok gena, gubitak genetičkog diverziteta kroz inbriding može dovesti do ugroženosti populacija. Imajući u vidu da je lipicanac atraktivna rasa konja u Evropi, samim tim predstavlja i živi dio evropskog kulturnog nasleđa, ukazuje na potrebu uspostavljanja monitoringa za očuvanje statusa ove rase konja...

Broj projekta 1250133
Status Neaktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Poljoprivredni fakultet
Rukovodilac prof. dr Biljana Rogić
Projektni tim Aljoša Janjić
mr Aleksandar Kralj
mr Dragan Brković
prof. dr Božo Važić
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.02.2020.
Završetak projekta 31.12.2022.
Vrijednost projekta 16000.0 BAM

VREDNOVANJE IKT (INFORMACIONO KOMUNIKACIONE TEHNOLOGIJE) U REVITALIZACIJI OBRAZOVANJA I OBUKA U POLJOPRIVREDI

U Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori, poljoprivreda je još uvek u velikoj meri naslonjena na manualnu poljoprivredu, dok se dostupna tehnička i tehnološka rešenja nedovoljno koriste. Istovremeno, obe države imaju dobro razvijene IKT sektore koji zapošljavaju znatan broj visoko obrazovanih stručnjaka koji razvijaju napredna softverska rešenja...

Broj projekta 1250122
Status Aktivan
Tip projekta Erazmus+
Organizaciona jedinica Poljoprivredni fakultet
Rukovodilac prof. dr Miljan Cvetković
Projektni tim prof. dr Mitar Simić
mr Dragan Brković
prof. dr Vladimir Risojević
prof. dr Zdenka Babić
prof. dr Radoslav Gajanin
Jelena Rožić, ma
Milan Šipka, ma
Finansijer Evropska komisija
Početak realizacije 01.11.2019.
Završetak projekta 30.11.2022.
Vrijednost projekta 1737.3 BAM

Razvoj konkurentnosti u ruralnim područjima

Razvojni cilj programa je da malim poljoprivrednim proizvođačima i drugim siromašnim kategorijama u ruralnim područjima bude obezbjeđeno da iskoriste mogućnosti koje nudi razvoj podsektora voća, povrća, sekundarnih šumskih plodova i drugih potencijalnih grana poljoprivrede za održivo unapređenje njihovog socioekonomskog statusa.

Broj projekta 1250110
Status Neaktivan
Tip projekta Nacionalni stručni (profesionalni)
Organizaciona jedinica Poljoprivredni fakultet
Rukovodilac prof. dr Vesna Mrdalj
Projektni tim Biljana Uletilović
prof. dr Ljiljana Drinić
mr Dragan Brković
prof. dr Aleksandar Ostojić
Finansijer Ministarstvo poljoprivrede,šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske
Početak realizacije 01.05.2019.
Završetak projekta 10.10.2019.
Vrijednost projekta 32760.0 BAM

Razvoj ruralnog poslovanja

Smanjenje siromaštva u ruralnim područijima podizanjem prihoda ciljnih grupa i jačanjem njihove otpornosti izgradnjom profitabilnih poljoprivrednih i nepoljoprivrednih firmi u Bosni i Hercegovini.

Broj projekta 1250109
Status Neaktivan
Tip projekta Nacionalni stručni (profesionalni)
Organizaciona jedinica Poljoprivredni fakultet
Rukovodilac prof. dr Vesna Mrdalj
Projektni tim Biljana Uletilović
prof. dr Ljiljana Drinić
mr Dragan Brković
prof. dr Aleksandar Ostojić
Finansijer Ministarstvo poljoprivrede,šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske
Početak realizacije 01.06.2019.
Završetak projekta 17.09.2019.
Vrijednost projekta 29835.0 BAM

Sledeća destinacija Balkan: Razvoj agroturizma

Projakat LANDS treba da izgradi kapacitete u visokom obrazovanju, da igra aktivnu ulogu u poboljšanju kvaliteta života u ruralnim sredinama kroz diverzifikaciju ruralne ekonomije...

Broj projekta 8301068
Status Aktivan
Tip projekta Erazmus+
Organizaciona jedinica Poljoprivredni fakultet
Rukovodilac prof. dr Miljan Cvetković
Projektni tim mr Dragan Brković
prof. dr Gordana Rokvić Knežić
mr Jelena Davidović Gidas
Finansijer Visoka poljoprivredno-prehrambena škola strukovnih studija
Početak realizacije 01.10.2018.
Završetak projekta 01.09.2018.
Vrijednost projekta 172047.0 EUR