Navigacija

prof. dr Aleksandra Figurek
vanredni profesor

Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Ekonomika poljoprivrede i ruralni razvoj vanredni profesor 27. februar 2020.

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Managing energy consumption: a case of natural gas as a taxation tool in Ukraine

  Časopis Problems and Perspectives in Management
  Godina 2019
  Autori Aleksandra Figurek, Anatoliy Goncharuk, Vyacheslav Truba i Iryna Nyenno
  Volumen 17
  Broj 4
  Strana od 360
  Strana do 369

  Valorization of the climate change in Bosnia and Herzegovina in agricultural sector

  Časopis Journal of applied Management and Investments
  Godina 2019
  Autori Aleksandra Figurek
  Volumen 8
  Broj 4
  Strana od -
  Strana do -

  Measuring the efficiency of higher education: case of B&H

  DOI 10.21511/ppm
  Časopis Problems and Perspectives in Management
  Godina 2019
  Autori Aleksandra Figurek, Anatoliy Goncharuk, Larysa Shykarenko i Oleksandr Kovalenko
  Volumen 17
  Broj 2
  Strana od 177
  Strana do 192

  PROIZVODSTVO ZELENOЙ MASSЫ I SEMЯN KLEVERA V ZAVISIMOSTI OT NORMЫ VЫSEVA I ZONЫ VЫRAЩIVANIЯ

  DOI http
  Časopis ЭKONOMIKA SELЬSKOGO HOZЯЙSTVA ROSSII
  Godina 2017
  Autori Vojo Radić, Aleksandra Figurek i Djordje Gataric
  Volumen 7
  Broj 2070-0288
  Strana od 94
  Strana do 98
  Veb adresa http://esxr.ru

  IMPACT OF AGRICULTURAL PRACTICES ON THE BOTANICAL COMPOSITION CHANGES AND NUTRITIONAL VALUE OF NATURAL GRASSLAND, TYPE AGROSEIETUM VULGARIS

  DOI 10.15666/aeer (http://dx.doi.org/10.15666/aeer )
  Časopis APPLIED ECOLOGY AND ENVIRONMENTAL RESEARCH
  Godina 2017
  Autori Vojo Radić, Milanka Drinić, Aleksandar Kralj, Aleksandra Figurek i Ilija Komljenović
  Volumen 15
  Broj 3
  Strana od 403
  Strana do 415
  Veb adresa http://www.aloki.hu/indvolOF.htm

  How Efficient is Winemaking in Eastern Europe

  DOI 10.30682/nm
  Časopis NEW MEDIT
  Godina 2017
  Autori Aleksandra Figurek i Anatoliy Goncharuk
  Volumen 16
  Broj 2
  Strana od 64
  Strana do 72

  Determination of the relationship between outputs and inputs in agriculture in the EU member states

  Časopis Agricultural and Resource Economics
  Godina 2017
  Autori Aleksandra Figurek i Una Vaskovic
  Volumen 3
  Broj 1
  Strana od 27
  Strana do 36

  Efficiency of winemaking in developing countries: Evidence from the Ukraine and Bosna and Herzegovina

  DOI 10.1108/IJWBR-02-2016-0007
  Časopis International Journal of Wine Business
  Godina 2017
  Autori Anatoliy Goncharuk i Aleksandra Figurek
  Volumen 29
  Broj 1
  Strana od 98
  Strana do 118

  EVALUATING THE BUSINESS RESULTS OF DAIRY FARMS IN BOSNIA AND HERZEGOVINA

  Časopis Journal of Applied Management and Investments
  Godina 2017
  Autori Aleksandra Figurek, Ernst Stalober Stadlober i Vojo Radić
  Volumen 6
  Broj 4
  Strana od 244
  Strana do 252
  Veb adresa j-a-m-i@ukr.net

  Cluster analysis of the indigenous population of birdsfoot trefoil (Lotus corniculatus L.) in Bosnia and Herzegovina

  Časopis Journal of international scientific researches
  Godina 2017
  Autori Vojo Radić, Aleksandra Figurek i Ilija Komljenović
  Volumen 9
  Broj 1
  Strana od 8
  Strana do 12

  The trends in foreign trade of Republic of Srpska (BiH)

  Časopis Journal of Economy and entrepreneurship
  Godina 2016
  Autori Aleksandra Figurek i Una Vaskovic
  Volumen 2
  Broj 12
  Strana od 161
  Strana do 165

  Possible effect of lowering maturities of treasury bills in the Republika Srpska

  Časopis EMC Review-časopis za ekonomiju i tržišne komunikacije
  Godina 2016
  Autori Aleksandra Figurek, Bogdana Vujnovic-Gligoric i Marica Banovic
  Broj 2
  Strana od 348
  Strana do 358

  Air pollution effect on morbidity of the population of the Republic of Srpska.

  Časopis SCRIPTA MEDICA
  Godina 2016
  Autori Andreja Figurek i Aleksandra Figurek
  Volumen 47
  Broj 2
  Strana od 125
  Strana do 130

  Information base for decision-making at the micro and macro levels in agriculture

  Časopis Russian Journal of Agricultural and Socio-Economic Sciences
  Godina 2015
  Autori Aleksandra Figurek
  Volumen 2
  Broj 38
  Strana od 31
  Strana do 40
  Veb adresa http://www.rjoas.com/

  The achieved level of agricultural development in plant production in Republic of Srpska (BiH)

  Časopis ЭKONOMIKA SELЬSKOGO HOZЯЙSTVA ROSSII
  Godina 2015
  Autori Aleksandra Figurek
  Broj 5
  Strana od 93
  Strana do 97

  Determining of Efficiency in corn production in Republic of Srpska

  Časopis Agroekonomika
  Godina 2015
  Autori Aleksandra Figurek, Veljko Vukoje i Apostolos Polymeros
  Volumen 44
  Broj 66
  Strana od 93
  Strana do 102
  Veb adresa Agrieconomica

  Synergy of information systems in agriculture

  Časopis Ekonomika APK, International scientific and production journal
  Godina 2015
  Autori Aleksandra Figurek
  Broj 2
  Strana od 83
  Strana do 89
  Veb adresa http://eapk.org.ua/

  Analіz bюdžetnoї pіdtrimki agrarnogo sektora Respublіki Serbsьkoї (Bosnія і Gercegovina)

  Časopis Ekonomіčniй forum
  Godina 2015
  Autori Aleksandra Figurek
  Volumen 2
  Strana od 66
  Strana do 72
  Veb adresa http://lutsk-ntu.com.ua/uk/zhurnal-ekonomichniy-forum

  Information systems and Ontology-Based Knowledge Management in the agricultural sector, Journal of Economy and entrepreneurship

  Časopis Journal of Economy and entrepreneurship
  Godina 2015
  Autori Aleksandra Figurek
  Broj 2
  Strana od 498
  Strana do 502
  Veb adresa http://journals.intereconom.com/

  Business Results of food sector enterprises of the Republic of Srpska (BiH)

  Časopis Journal of Applied Management and Investments
  Godina 2015
  Autori Aleksandra Figurek
  Volumen 4
  Broj 2
  Strana od 82
  Strana do 88
  Veb adresa http://www.jami.org.ua/

  Važlivіstь vedennя oblіku v sіlьsьkomu gospodarstvі dlя priйnяttя upravlіnsьkih rіšenь

  Časopis Oblik i Financi
  Godina 2015
  Autori Aleksandra Figurek
  Volumen 1
  Broj 67
  Strana od 44
  Strana do 50
  Veb adresa http://www.afj.org.ua/

  Analysis of foreign trade in agricultural sector of the Republic of Srpska (Bosnia and Herzegovina)

  Časopis Economics: time realities
  Godina 2015
  Autori Aleksandra Figurek
  Volumen 1
  Broj 17
  Strana od 147
  Strana do 155
  Veb adresa http://economics.opu.ua/

  Razvitie selьskohozяйstvennogo sektora posredstvom integrirovannoй sistemы buhgalterskoй informacii

  Časopis Journal of Economy and entrepreneurship
  Godina 2015
  Autori Aleksandra Figurek
  Volumen 9
  Broj 5-1
  Strana od 624
  Strana do 632
  Veb adresa http://journals.intereconom.com/

  Tendencije i pravci razvoja Prehrambene industrije Republike Srpske

  Časopis AGROZNANJE
  Godina 2014
  Autori Ljiljana Drinić, Aleksandar Ostojić i Aleksandra Figurek
  Volumen 15
  Broj 4
  Strana od 401
  Strana do 412

  Tendecije i pravci razvoja prehrambene industrije Republike Srpske

  DOI 10.7251/AGRSR1404401D
  Časopis AGROZNANJE
  Godina 2014
  Autori Ljiljana Drinić, Aleksandar Ostojić i Aleksandra Figurek
  Volumen 15
  Broj 4
  Strana od 401
  Strana do 414
  Veb adresa http://doisrpska.nub.rs/index.php/agroznanje/

  Analysis of functioning the FADN system in Czech Republic in the first phase of its establishment

  Časopis Agroekonomika
  Godina 2014
  Autori Aleksandra Figurek, Martina Harvilikova, Veljko Vukoje i Eduard Slizka
  Volumen 43
  Broj 61-62
  Strana od 64
  Strana do 71
  Veb adresa http://agroekonomika.rs

  Promet poljoprivrednih proizvoda na zelenim i stočnim pijacama u Republici Srpskoj

  Časopis Agro-knowledge Journal
  Godina 2013
  Autori Aleksandar Ostojić, Ljiljana Drinić, Stevo Mirjanić, Željko Vaško, Gordana Rokvić, Vesna Mrdalj i Aleksandra Figurek
  Volumen 14
  Broj 4
  Strana od 523
  Strana do 533

  Stanje poljoprivrednog zadrugarstva u Republici Srpskoj

  Časopis Agro-knowledge Journal
  Godina 2013
  Autori Stevo Mirjanić, Željko Vaško, Gordana Rokvić i Aleksandra Figurek
  Volumen 14
  Broj 4
  Strana od 557
  Strana do 565

  Stanje poljoprivrednog zadrugarstva u Republici Srpskoj

  Časopis AGROZNANJE
  Godina 2013
  Autori Stevo Mirjanić, Željko Vaško, Gordana Rokvić i Aleksandra Figurek
  Volumen 14
  Broj 4
  Strana od 557
  Strana do 565

  Stanje poljoprivrednog zadrugarstva u Republici Srpskoj

  DOI 10.7251/AGRSR1304557M
  Časopis AGROZNANJE
  Godina 2013
  Autori Stevo Mirjanic, Zeljko Vasko, Gordana Rokvic i Aleksandra Figurek
  Volumen 14
  Broj 4
  Strana od 557
  Strana do 567
  Veb adresa http://doisrpska.nub.rs/index.php/agroznanje/

  Business Performance indicators on agricultural holdings in EU member states

  Časopis Agroekonomika
  Godina 2013
  Autori Aleksandra Figurek i Veljko Vukoje
  Broj 59-60
  Strana od 157
  Strana do 168
  Veb adresa http://agroekonomika.rs

  Ocjena isplativnsoti investicija - podizanje vinograda na rekultiviranim tlima Hercegovine

  Časopis AGROZNANJE
  Godina 2012
  Autori Željko Vaško, Marko Ivanković, Aleksandra Figurek, Marija Lasić i Marijo Leko
  Volumen 13
  Broj 3
  Strana od 449
  Strana do 462

  Analiza senzitivnosti proizvodnje mlijeka na promjenu visine otkupne cijene i premije za mlijeko

  Časopis AGROZNANJE
  Godina 2012
  Autori Željko Vaško, Marko Ivanković, Aleksandra Figurek i Marija Lasić
  Volumen 13
  Broj 1
  Strana od 289
  Strana do 296

  Analiza senzitivnosti proizvodnje mlijeka na promjenu visine otkupne cijene i premije za mlijeko

  DOI 10.7251/AGRSR1202279V
  Časopis AGROZNANJE
  Godina 2012
  Autori Zeljko Vasko, Marko Ivankovic, Aleksandra Figurek i Marija Lasic
  Volumen 13
  Broj 2
  Strana od 279
  Strana do 288
  Veb adresa http://doisrpska.nub.rs/index.php/agroznanje/

  Ocjena isplativosti investicija – podizanje vinograda na rekultiviranim tlima Hercegovine

  DOI 10.7251/AGRSR1203449I
  Časopis AGROZNANJE
  Godina 2012
  Autori Marko Ivankovic, Zeljko Vasko, Aleksandra Figurek, Marija Lasic i Marijo Leko
  Volumen 13
  Broj 3
  Strana od 449
  Strana do 462
  Veb adresa http://doisrpska.nub.rs/index.php/agroznanje/

  Diversification of rural economy in the function of sustainability of rural areas

  Časopis Agriculture & Forestry
  Godina 2012
  Autori Aleksandra Figurek, Zeljko Vasko i Gordana Rokvic
  Volumen 58
  Broj 3
  Strana od 51
  Strana do 61
  Veb adresa http://www.agricultforest.ac.me/

  Agriculture policy reforms in Western Balkans in relation to the EU

  Časopis Economics of Agriculture
  Godina 2011
  Autori Gordana Rokvić, Stevo Mirjanić, Željko Vaško, Aleksandar Ostojić, Ljiljana Drinić, Vesna Mrdalj i Aleksandra Figurek
  Volumen SI-1
  Broj II
  Strana od 331
  Strana do 337

  Prirodni resursi kao izvori rasta i razvoja poljoprivrede

  Časopis AGROZNANJE
  Godina 2011
  Autori Željko Vaško, Stevo Mirjanić i Aleksandra Figurek
  Volumen 12
  Broj 2
  Strana od 147
  Strana do 156

  The importance of network accounting data for the creation of agricultural policy

  Časopis Annals of the Faculty of Economics, Subotica
  Godina 2011
  Autori Aleksandra Figurek i Veljko Vukoje
  Broj 25
  Strana od 187
  Strana do 195

  Prirodni resursi kao izvor rasta i razvoja poljoprivrede

  Časopis AGROZNANJE
  Godina 2011
  Autori Zeljko Vasko, Stevo Mirjanic i Aleksandra Figurek
  Volumen 12
  Broj 2
  Strana od 147
  Strana do 157

  Agriculture policy reforms in BH and Western Balkans in relation to the EU

  Časopis Economics of agriculture
  Godina 2011
  Autori Stevo Mirjanic, Zeljko Vasko, Gordana Rokvic, Aleksandar Ostojic, Ljiljana Drinic, Vesna Mrdalj i Aleksandra Figurek
  Volumen LVIII
  Broj 1-412
  Strana od 331
  Strana do 338

  Economic crisis as a result of business ethics decline and ways to overcome it

  Časopis Skola biznisa, Novi Sad
  Godina 2011
  Autori Aleksandra Figurek i Bogdana Vujnovic-Gligoric
  Broj 4
  Strana od 36
  Strana do 44

  Mreža za prikupljanje računovodstvenih podataka sa poljoprivrednih gazdinstava u EU (FADN - Farm Accounting Data network)

  Časopis AGROZNANJE
  Godina 2010
  Autori Željko Vaško i Aleksandra Figurek
  Volumen 11
  Broj 2
  Strana od 163
  Strana do 173
  Veb adresa http://agro.unibl.org/wp-content/themes/poljoprivredni/pdf/2010/Agroznanje_2.pdf

  Utvrđivanje optimalnog momenta prodaje jabuka sa stanovišta uticaja troškova skladištenja

  Časopis AGROZNANJE
  Godina 2010
  Autori Željko Vaško, Aleksandar Ostojić, Ljiljana Drinić i Aleksandra Figurek
  Volumen 11
  Broj 3
  Strana od 157
  Strana do 164

  Similarities and differences between lowland and mountain regions in the Republic of Srpska

  Časopis Economics of Agriculture
  Godina 2010
  Autori Stevo Mirjanić, Željko Vaško, Aleksandar Ostojić, Gordana Rokvić, Ljiljana Drinić, Vesna Mrdalj i Aleksandra Figurek
  Volumen LVII
  Broj SI-2
  Strana od 131
  Strana do 138

  Mreža za prikupljanje računovodstvenih podataka sa poljoprivrednih gazdinstava u EU (FADN - Farm Accountancy Data Network)

  Časopis AGROZNANJE
  Godina 2010
  Autori Željko Vaško i Aleksandra Figurek
  Volumen 11
  Broj 2
  Strana od 163
  Strana do 173

  Utvrđivanje optimalnog momenta prodaje jabuka sa stanovišta uticaja troškova skladištenja

  Časopis AGROZNANJE
  Godina 2010
  Autori Zeljko Vasko, Aleksandar Ostojic, Ljiljana Drinic i Aleksandra Figurek
  Volumen 11
  Broj 3
  Strana od 165
  Strana do 174

  Poljoprivreda BiH na kraju prve dekade XXI vijeka

  Časopis AGROZNANJE
  Godina 2010
  Autori Stevo Mirjanic, Zeljko Vasko, Aleksandra Figurek i Aleksandar Ostojic
  Volumen 11
  Broj 4
  Strana od 159
  Strana do 177

  Similarities and differences between lowland and mountain regions in the Republic of Srpska – Economics of agriculture

  Časopis Economics of agriculture
  Godina 2010
  Autori Aleksandra Figurek, Stevo Mirjanic, Zeljko Vasko, Aleksandar Ostojic, Gordana Rokvic, Vesna Mrdalj i Ljiljana Drinic
  Volumen LVII
  Broj 2(1-372)
  Strana od 131
  Strana do 139

Radovi sa skupova

  Determination of the Economic Support in the Context of NTA Arrangements for Regional and Socio-economic Development in Bosnia and Herzegovina

  Naučni skup Non-Territorial Autonomy as a Form of Plurinational Democracy: Participation, Recognition, Reconciliation
  Godina 2019
  Autori Aleksandra Figurek i Una Vaskovic

  Education in Drylands Regions

  Naučni skup General Amsembly- Drylands
  Godina 2019
  Autori Aleksandra Figurek, Monika Metrak, Bert Van Pinxteren, Mirza Emirhafizovic, Inga Dailidine i Rares Halbac-Cotoara-Zamfir
  Strana od 1
  Strana do 6

  The role of environmental citizenship on nature based solutions

  Naučni skup Terra Envision
  Godina 2019
  Autori Aleksandra Figurek, Rares Halbac-Cotoara-Zamfir, Lenka Slavikova, Carla Sofia Ferreira, Christina Halbac-Zamfir i Zahra Kalantari

  Flood retention on private land in Iceland

  Naučni skup European Geosciences Union General Assembly
  Godina 2018
  Autori Aleksandra Figurek, David Finger, Aleksa Lipovac, Bryndis Marteinsdottir i Thomas Hartman

  Effects of Weather Conditions in Bosnia and Herzegovina from 2011 to 2015 Growing Seasons Regarding Maize Growth and Climatic Change

  Naučni skup VIII International Scientific Agriculture Symposium “AGROSYM 2017
  Publikacija Book of Proceedings.VIII International Scientific Agriculture Symposium “AGROSYM 2017”, Jahorina 2017.
  Godina 2017
  Autori Vojo Radić, Vlado Kovačević, Ilija Komljenović, Meho Majdančić i Aleksandra Figurek
  Strana od 111
  Strana do 117
  Veb adresa http://www.agrosym.rs.ba/index.php/en/agrosym/agrosym_2017/ BOOK_OF_PROCEEDINGS_2017_FINAL.pdf.

  KONCENTRACIЯ MAKRO - I MIKROЭLEMENTOV V KORMAH PRIRODNЫЙ LUGOV - TIP Agrostietum vulgaris

  Naučni skup ECOLOGICAL CONDITION OF THE ENVIRONMENT AND THE SCIENTIFIC AND PRACTICAL ASPECTS OF MODERN RESOURCE-SAVING TECHNOLOGIES IN AGROINDUSTRIAL COMPLEX
  Publikacija Materialы Meždunarodnoй naučno-praktičeskoй konferencii
  Godina 2017
  Autori Vojo Radić, Savo Vučković, Vlado Kovačević, Aleksandra Figurek, Ilija Komljenović i Đuro Pajčin
  Strana od 45
  Strana do 51

  Cross-Country Analysis of Efficiency in Winemaking: A Case of Ukraine and Bosnia&Herzegovina

  Naučni skup Prospects for effective managerial decisions in business and projects
  Godina 2016
  Autori Aleksandra Figurek i Anatoliy Goncharuk
  Strana od 8
  Strana do 10

  Vыhod biomassы poseяnnыh lugov v zavisimosti ot mono- i kombinirovannogo poseva travы i klevera.Naučno-praktičeskie aspektы tehnologiй vozdelыvaniя i pererabotki masličnыh i эfiromasličnыh kulьtur

  Naučni skup Theoretical and Practical Aspects of oil and ether oil crops production and processing technologies
  Godina 2016
  Autori Vojo Radić, Savo Vučković, Aleksandra Figurek, Ilija Komljenović i Đura Pajčin
  Strana od 218
  Strana do 225
  Veb adresa https://www.dropbox.com/home/Public?preview=Vojo+Radic_Suma+efektivnih+temperatura.pdf

  Establishing a CAP monitoring and evaluation framework and support of an advisory service system: A proposal based on ontology-driven knowledge management and meta-data information

  Naučni skup From Data to Knowledge
  Godina 2015
  Autori Aleksandra Figurek i Apostolos Polymeros

  "Stavovi potrošača i proizvođača u vezi kupovine poljoprivrednih proizvoda na pijacama"

  Naučni skup III međunarodnog simpozijuma i XIX savjetovanje agonoma Republike Srpske
  Publikacija zbornik sažetaka III međunarodnog simpozijuma i XIX savjetovanje agonoma Republike Srpske,
  Godina 2014
  Autori Stevo Mirjanic, Aleksandar Ostojić, Željko Vaško, Gordana Rokvić, Ljiljana Drinić, Vesna Mrdalj i Aleksandra Figurek
  Strana od 85

  "Attitudes of consumer and producer with respect to the purchase of agriculture products at green and livestock markets",

  Naučni skup AgroRes2014 III International Symposium
  Publikacija Proceedings of the III International Symposium and XIX Scientific Conference of Agronomists of Republic of Srpska
  Godina 2014
  Autori Stevo Mirjanic, Aleksandar Ostojić, Zeljko Vasko, Gordana Rokvić, Ljiljana Drinić, Vesna Mrdalj i Aleksandra Figurek

  Kriza morala kao uzrok svih drugih kriza

  Naučni skup 4th International Conference on sport sciences and health, Apeiron
  Godina 2014
  Autori Bogdana Vujnovic-Gligoric i Aleksandra Figurek
  Strana od 157
  Strana do 168

  Contribution of agriculture to achivement to the MDGs – the case of Bosnia and Herzegovina

  Naučni skup Sustainable agriculture and rural revelopemnt in termos of the Republic of Seria strategic golas relization within the Danube Region – accheiving regional compettiveness
  Publikacija Thematic proceedings of International scientific conference "Sustainable agriculture and rural revelopemnt in terms of the Republic of Seria strategic golas relization within the Danube Region – accheiving regional compettiveness"
  Godina 2013
  Autori Željko Vaško i Aleksandra Figurek
  Strana od 762
  Strana do 779
  Veb adresa https://mpra.ub.uni-muenchen.de/52472/1/MPRA_paper_52472.pdf

  Financing health care in the Republic of Srpska

  Naučni skup Third International Conference on Sports Science and Health, Banja Luka
  Godina 2013
  Autori Bogdana Vujnovic-Gligoric i Aleksandra Figurek
  Strana od 307
  Strana do 313

  Subsidies as a factor in the competitiveness of domestic agricultural production

  Naučni skup AGROSYM 2012
  Publikacija Book of proceedings, Third International Scientific Symposium “Agrosym Jahroina 2012”
  Godina 2012
  Autori Željko Vaško, Stevo Mirjanić i Aleksandra Figurek
  Strana od 567
  Strana do 574

  Objectives and directions of cooperative development in Republic of Srpska

  Naučni skup I međunarodni simpoziju i XVII savjetovanje agronoma RS
  Godina 2012
  Autori Stevo Mirjanic, Željko Vaško, Gordana Rokvić i Aleksandra Figurek

  Analysis of Agriculture Cooperatives in Republic of Srpska

  Naučni skup I međunarodni simpoziju i XVII savjetovanje agronoma RS
  Godina 2012
  Autori Stevo Mirjanic, Željko Vaško, Gordana Rokvić i Aleksandra Figurek

  Contribution of agriculture to achievement of the MDGs – The Case of Bosnia and Hercegovina

  Naučni skup Sustainable agriculture and rural development in terms of the Republic of Serbia
  Publikacija Sustainable agriculture and rural development in terms of the Republic of Serbia, Strategic goals realization within the Danube Region
  Godina 2012
  Autori Zeljko Vasko i Aleksandra Figurek
  Strana od 762
  Strana do 779

  Subsidies as a factor in the competitiveness of domestic agricultural production

  Naučni skup Agrosym
  Godina 2012
  Autori Zeljko Vasko, Stevo Mirjanic i Aleksandra Figurek
  Strana od 567
  Strana do 574

  Agro-sector in Vojvodina: From the transition to the global economic crisis

  Naučni skup Sustainable agriculture and rural development in terms of the Republic of Serbia
  Publikacija Sustainable agriculture and rural development in terms of the Republic of Serbia, Strategic goals realization within the Danube Region, Institute of agricultural economics
  Godina 2012
  Autori Veljko Vukoje i Aleksandra Figurek
  Strana od 1529
  Strana do 1546

  Diversification of rural economy in the function of sustainability of rural areas

  Naučni skup International conference: Role of research in Sustainable development of Agriculture and Rural Areas
  Publikacija Book of Abstracts
  Godina 2012
  Autori Aleksandra Figurek, Gordana Rokvić i Željko Vaško

  Agriculture lending in Bosnia and herzegovina- from the expirience of IFAD projects

  Naučni skup REDETE
  Godina 2011
  Autori Zeljko Vasko, H. Omanovic, Aleksandra Figurek i Natasa Kosic
  Strana od 50
  Strana do 63

  Agriculture of the Republic Srpska and Bosnia and Herzegovina in the light of global economic crisis

  Naučni skup IV Inter-Departmental Meeting of Agricultural Economists
  Godina 2011
  Autori Stevo Mirjanić, Željko Vaško, Aleksandar Ostojić, Ljiljana Drinić, Gordana Rokvić, Vesna Mrdalj i Aleksandra Figurek
  Strana od 44
  Strana do 54

  Imovina poljoprivrednih gazdinstava kao osnova za ostvarivanje prihoda - primjer opštine Laktaši

  Naučni skup XXI naučno-stručna konferencija poljoprivrede i prehrambene industrije
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2010
  Autori Željko Vaško i Aleksandra Figurek
  Strana od 661
  Strana do 670

  Imovina poljoprivrednih gazdinstava kao osnov za ostvarivanje prihoda - primjer opštine Laktaši, XXI Naučno-stručna konferencija poljoprivrede i prehrambene industrije

  Naučni skup XXI Naučno-stručna konferencija poljoprivrede i prehrambene industrije
  Godina 2010
  Autori Zeljko Vasko i Aleksandra Figurek
  Strana od 661
  Strana do 670

  Estimation of perspectives for organic food production in BiH, based on SWOT analysis

  Naučni skup 1st International Scientific and Expert Conference TEAM
  Godina 2009
  Autori Zeljko Vasko, Aleksandra Figurek, Stoja Jotanovic i Djordje Savic
  Strana od 393
  Strana do 397

Ostali radovi

  Ekonomska evaluacija CAP-a

  Izdavač Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
  Godina 2019
  Autori Aleksandra Figurek

  Studija ekonomske izvodljivosti – u proizvodnji poljoprivrednih proizvoda

  Izdavač Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
  Godina 2019
  Autori Aleksandra Figurek

  Mobility for learners and staff – Higher Education Student and Staff Mobility, Inter-institutional agreement 2019-2022

  Izdavač ERASMUS +
  Godina 2019
  Autori Aleksandra Figurek i David Finger

  COST Association – European Non-Territorial Autonomy Network

  Izdavač European Cooperation in Science and Technology
  Godina 2019
  Autori Aleksandra Figurek

  COST Association - SOURDOugh biotechnology network towards novel, healthier and sustainable food and bIoproCesseS

  Izdavač European Cooperation in Science and Technology
  Godina 2019
  Autori Aleksandra Figurek

  Unapređenje efikasnosti institucionalnih modela u cilju unapređenja nastave, učenja, istraživanja

  Izdavač Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
  Godina 2018
  Autori Aleksandra Figurek

  Interdisciplinarno istraživanjeo klimatskim promjenama

  Izdavač Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
  Godina 2018
  Autori Aleksandra Figurek

  COST Association - Advancing effective institutional models towards cohesive teaching, learning, research and writing development

  Izdavač European Cooperation in Science and Technology
  Godina 2017
  Autori Aleksandra Figurek

  COST Association - Natural Flood Retention on Private Land

  Izdavač European Cooperation in Science and Technology
  Godina 2017
  Autori Aleksandra Figurek

  COST Association – From Sharing to Caring: Examining Socio-Technical Aspects of the Collaborative Economy

  Izdavač European Cooperation in Science and Technology
  Godina 2017
  Autori Aleksandra Figurek

  COST Association – Drylands facing change: Interdisciplinary research on climate change, food, insecurity, political, instability

  Izdavač European Cooperation in Science and Technology
  Godina 2017
  Autori Aleksandra Figurek

  COST Association - Computationally-intensive methods for the robust analysis of nonstandard data

  Izdavač European Cooperation in Science and Technology
  Godina 2016
  Autori Aleksandra Figurek

  COST Association - Analyzing the dynamics of information and knowledge landscapes

  Izdavač European Cooperation in Science and Technology
  Godina 2015
  Autori Aleksandra Figurek

  Vrednovanje ekonomskih rezultata poljoprivrednih gazdinstava u Republici Srpskoj primejnom FADN metodologije

  Sorafenib u tretmanu metastatskog karcinoma bubrega – naša iskustva

  Godina 2013
  Autori M. Vještica, Zdenka Gojković, Saša Jungić, Ivanka Rakita, J. Jovanović, Aleksandra Figurek, Z. Špirić, Branislava Jakovljević, J. Berendika, Živko Vranješ, Radmila Rašeta, G. Kecman, P. Nikolić, G. Marić, P. Dašić, M. Štrbac, D. Đokanović i Jelena Rožić
  Strana od 13
  Strana do 18

  Analiza realizacije strategije razvoja poljoprivrede Republike Srpske u periodu 2007-2011

  Godina 2012
  Autori Stevo Mirjanić, Željko Vaško, Gordana Rokvić, Vesna Mrdalj, Aleksandra Figurek, Marko Srdić i Radomir Medojević

  Uloga i značaj zelenih i stočnih pijaca u prodaji poljoprivrednih proizvoda u Republici Srpskoj

  Izdavač Centar za agrarni i ruralni razvoj
  Godina 2012
  Autori Stevo Mirjanić, Aleksandar Ostojić, Ljiljana Drinić, Gordana Rokvić, Vesna Mrdalj i Aleksandra Figurek
  Strana od 1
  Strana do 113

  Program razvoja poljoprivrednog zadrugarstva u Republici Srpskoj za period 2011-2016. godina

  Izdavač Centar za agrarni i ruralni razvoj
  Godina 2011
  Autori Stevo Mirjanić, Željko Vaško, Aleksandar Ostojić, Ljiljana Drinić, Gordana Rokvić, Vesna Mrdalj i Aleksandra Figurek
  Strana od 1
  Strana do 164

  Western Balkan Rural Extension Network (WBREN), Tempus project No. 158777-TEMPUS-1-2009-1-UK

  Program ruralnog razvoja opštine Srbac za period od 2011. do 2015. godine

  Izdavač Univerzitet u Banja Luci, Poljoprivredni fakultet
  Godina 2010
  Autori Stevo Mirjanić, Željko Vaško, Aleksandar Ostojić, Ljiljana Drinić, Gordana Rokvić, Vesna Mrdalj i Aleksandra Figurek
  Strana od 1
  Strana do 262

  BIO – 84

  Izdavač Agrnomico Instituto Mediterraneo Bari, Training of technical experts in agriculture, in support of rural development and food of emergency in the Balkan area IAMB
  Godina 2007
  Autori Aleksandra Figurek

Knjige

  Agri-food Management

  Izdavač Odessa Phoenix, Ukraine
  ISBN 978-966-928-443-3
  Godina 2019
  Autori Aleksandra Figurek i Anatoliy Goncharuk
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 228

  Food Industry: Assessment, Trends and Current Issues

  Izdavač Nova Science Publishers, USA
  ISBN 978-1-63485-806-9
  Godina 2016
  Autori Aleksandra Figurek, Cristiano Jose de Andrade, Filip Sebastjan, Martina Oder, Eva Strazar, Rok Fink, Anatoliy Goncharuk, Francisco Andreas Diez Zamudio i Silverio Alarcon
  Tip knjige ostale naučne publikacije
  Broj strana 215

  Poljoprivreda i ruralni razvoj u Republici Srpskoj do 2020 godine

  Izdavač Univerzitet u Banjoj Luci, Poljoprivredni fakultet
  ISBN 978-99938-93-38-7
  Godina 2016
  Autori Željko Vaško, Aleksandar Ostojić, Gordana Rokvić, Ljiljana Drinić, Vesna Mrdalj, Aleksandra Figurek i Dragan Brković
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 362

  Pijace kao oblik prodaje poljoprivredno prehrambenih proizvoda

  Izdavač Univerzitet u Banja Luci, Poljoprivredni fakultet
  ISBN 978-99938-93-25-7
  Godina 2013
  Autori Stevo Mirjanić, Aleksandar Ostojić, Željko Vaško, Ljiljana Drinić, Gordana Rokvić, Vesna Mrdalj i Aleksandra Figurek
  Tip knjige pomoćni udžbenik
  Broj strana 124

  Agrarni sektor Republike Srpske - stanje i pravci - osnovne karakteristike ZAP-a EU

  Izdavač Univerzitet u Banja Luci, Poljoprivredni fakultet
  ISBN 978-99938-93-16-5
  Godina 2011
  Autori Stevo Mirjanić, Željko Vaško, Aleksandar Ostojić, Ljiljana Drinić, Tihomir Predić, Gordana Rokvić, Vesna Mrdaljj i Aleksandra Figurek
  Tip knjige pomoćni udžbenik
  Broj strana 324

Projekti

Unapređenje efikasnosti institucionalnih modela u cilju unapređenja nastave, učenja, istraživanja

Identifikacija postojećih centralizovanih modela koji imaju za cilj podršku nastavi, učenju i istraživanju u visokom obrazovanju Republike Srpske. Formiranje mapa znanja i vještina. Usaglašavanje kriterija za identifikaciju osnovnih faktora razvoja u nastavi, učenju i istraživanju sa EU. Publikacija.

Broj projekta 1250130
Status Neaktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Poljoprivredni fakultet
Rukovodilac prof. dr Aleksandra Figurek
Projektni tim
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.04.2019.
Završetak projekta 02.06.2020.
Vrijednost projekta 2500.0 BAM

Interdisciplinarno istraživanje o klimatskim promjenama

Analiza uticaja scenarija, Identifikacija kritičnih aspekata i definisanje. rješenja. Publikacija

Broj projekta 1250129
Status Neaktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Poljoprivredni fakultet
Rukovodilac prof. dr Aleksandra Figurek
Projektni tim
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.04.2019.
Završetak projekta 02.06.2020.
Vrijednost projekta 2500.0 BAM

Studija ekonomske izvodljivosti – u proizvodnji poljoprivrednih proizvoda

Izrada studije ekonomske izvodljivosti – u proizvodnji poljoprivrednih proizvoda. Organizovanje sastanaka i radionica. Učešće na konferencijama. Publikovanje naučnog rada.

Broj projekta 1250128
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Poljoprivredni fakultet
Rukovodilac prof. dr Aleksandra Figurek
Projektni tim
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.12.2019.
Završetak projekta 31.12.2020.
Vrijednost projekta 2500.0 BAM

Ekonomska evaluacija CAP-a

Priprema nove COST akcije, Organizovanje sastanaka, radionica, seminara. Učešće na konferencijama.

Broj projekta 1250127
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Poljoprivredni fakultet
Rukovodilac prof. dr Aleksandra Figurek
Projektni tim
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.12.2019.
Završetak projekta 31.12.2020.
Vrijednost projekta 1500.0 BAM